Maantieteen päivät - 2022 - Geography days

Tampere University, 3.-4.11.2022

Tietoa tapahtumasta - About the event

Kuvaus kongressin sisällöstä.

Järjestäjät - Organizers

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.