Schedule

Friday 13.12.

10:30-12:00

Registration (Main building, lobby)

12:00-13:45

Opening session (lecture hall A1)

Opening words

Keynote: Jarno Valkonen, Professor (Sociology), University of Lapland:
Levoton tieto: tietämisen perspektiivit ylikuumentuneessa maailmassa

14:00-15:45

Conceptual Change and Identity Politics I (Main building, E222)

Chairs Johanna Turunen & Aino-Kaisa Koistinen

Leena Romu: Utopia maailmasta ilman binääristä sukupuolijärjestelmää – Internetsarjakuva, osallisuuden kulttuuri ja lukijoiden neuvottelevat tulkinnat

Katriina Koponen:Aseksuaalisuuden määritelmät ja seksuaalisuuden kokemuksen muuttuvat nimeämistavat

Aino-Kaisa Koistinen & Susanne Ylönen: Kulttuurisen lukutaidon käsite DIALLS-projektissa

Culture, Consumption and Participation I (Main building, E326)

Chairs Riie Heikkilä & Carlos J. Fernández Rodriguez

Riitta Hanifi: Kulttuuriosallistumisen muutokset

Seppo Suominen: On the theory of public library books

Kaisa Tiusanen: Keskiluokka, hyvä maku ja hyvä moraali ruuan mediateksteissä

Tuuli Innola: Ulkonäkökokemuksen affektikokouma

Identiteettipolitiikka I (Main building, lecture hall A31)

Chairs Katja Mäkinen & Sigrid Kaasik-Krogerus

Sigga-Marja Magga: From necessity to political tool. The codes of traditional Sámi dress in transition

Terttu Kortelainen & Anni-Siiri Länsman: Interplay Between Online Issue Publics, Traditional Media and Political Decision Makers A study of the spread of a new ethno-political concept

Anni Suuronen: Identiteetin kestävä kehitys. Vastamainonta muutoksen voimavarana.

Kuvaston murtumat ja liukumat I (Main building, A21)

Chair Silja Nikula

Heidi Haapoja-Mäkelä: Kansallisen kuvaston jähmettynyt vetovoima: Ateneum ja affektit

Susanna Virkki: Politiikan kuvat. Kansanedustajaehdokkaiden vaalikuvien tulkintaa

Maunu Häyrynen: Kiikari väärinpäin? Maiseman representaatioiden, emootioiden, tilakäytäntöjen ja materiaalisuuden vuorovaikutus

Liberalismin jälkeen (Main building, A33)

Chairs Miia Huttunen & Aleksi Lohtaja

Minna Sirnö: Ihminen 2.0 taidetta ja kulttuuria edistämällä

Kaisa Murtoniemi: Liberalismin ”kriisin” ilmeneminen ja ilmenemättömyys kulttuuripolitiikan hankkeissa

Sakarias Sokka & Olli Jakonen: Kulttuuripolitiikan hallintoa vai kulttuurihallinnon politiikkaa?

Anne Isomursu: Metakulttuurinen perintöistäminen ja historiapolitiikan demokraattinen haaste

Museot muutospaineissa I (Main building, A06)

Chairs Anna Rastas & Leila Koivunen

Aile Aikio: Muuttuva saamelainen museo

Kaija Kaitavuori: Käyttöesineestä kokoelmaobjektiksi… ja takaisin

Kristina Tohmo: Uterne – 100 arrernte-esinettä: matka suomalaisen museon dekolonisaatioon

Musiikki, muutos ja toimijuus I (Main building, D12)

Chair Meri Kytö

Elina Seye: Musiikilla rakennetut tilat Dakarin kaduilla

Heikki Uimonen: Kaupunkitila generatiivisen musiikin aikakaudella

Kaarina Kilpiö: ”Siitä alkoi valtava muutos elämässäni.” Musiikinkuuntelukokemusten muutospuhe kahdessa kyselyaineistossa

Muuttuva isänmaallisuus I (Main building, kh 5)

Chairs Aila Mustamo & Timo Ylimaunu

Aila Mustamo & TimoYlimaunu: Johdanto: Muuttuuko isänmaallisuus osana suomalaisuutta ja miten?

Kirsi Laurén & Antti Malinen: Traumaattiset kokemukset ja häpeä: kertomukset sodanjälkeisestä kotiväkivallasta ja köyhyydestä

Jaakko Linkamo: The Vicinitology in Finland, the Russian Empire and the Soviet Union—Discourses of Seeming Change

Muuttuva työ I (Main building, A05)

Työllistettävyys ja työn tunnemaisemat

Chairs Juhana Venäläinen, Jaana Vuori, Kirsti Lempiäinen, Minna Nikunen

Eliisa Vainikka: Prekarisaation tunnemaisema Ylilaudan nimettömästi käydyissä keskusteluissa

Mira Roine: Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien miesten yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollisuudet

Laura Mankki, Helena Hirvonen, Timo Aho, Iiris Lehto & Eeva Jokinen: Tunteiden politiikka lean-koulutuksissa

Minna Nikunen & Kirsti Lempiäinen: Työllistettävyys affektiivisessa kapitalismissa

Muuttuvan lukemisen metodologiat I (Main building, A08)

Chair Henna-Riikka Rumbin

Katri Aholainen: Sukupuutto, suomalaisuus ja ei-inhimillinen performatiivisuus Yrjö Kokon teoksessa Ne tulevat takaisin

Elli Lehikoinen: Syntymättömät koneet. Ihmisyys ja sen tulevaisuudet lisääntymistä käsittelevässä nykykirjallisuudessa

Miikka Laihinen: Metsältä puita – runokielen ja maailman sotkuiset suhteet Mikael Bryggerin runossa ”METSÄ”

Kuu Yli-Mikola: Tietokonelapsellisesti ajatellen. Miten Erkki Ahosen Tietokonelapsi-romaani osallistuu keskusteluihin ihmisen/inhimillisen rajapinnoista

Muuttuvat yliopistot I (Main building, A07)

Chairs Hanna Kuusela & Mikko Poutanen:

Hanna Kuusela & Mikko Poutanen: Säätiöyliopiston malli: Tampere3-fuusio kontekstissaan

Katriina Tapanila, Päivi Siivonen & Karin Filander: Tutkija-opettajien sosiaalinen positioituminen managerialistiseen johtamisjärjestelmään

Minna Leinonen: Matka Mikä-Mikä-Maahan? Tasa-arvotyö yliopistomuutoksessa

Ismo Björn, Pirjo Pöllänen & Jarmo Saarti: Jarkko ja Sirke mukana muutoksessa – tyyppitarina-analyysi 2010-luvun yliopistolaitoksesta

Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus I (Main building, D14)

Minna Siikilä-Laitila: Alkuperäisyyden käsite fantasiakirjallisuuden lukijoiden silmin

Sanna Nyqvist: Juridiikan samuuselämys ja kirjallisuuden kaltaisuudet

Riku Neuvonen: Yksityisen ja julkisen puolesta eli tekijänoikeuden perustelun ristiriidat

Anette Alen-Savikko: Omin kuvin tekijänoikeudellinen näkökulma lainailuun ja omimiseen kuvataiteessa

Teknoarjen kokemukselliset ja affektiiviset maisemat I (Main building, E221)

Chairs Minna Saariketo & Anna Rantasila

Jussi Okkonen: Mostly online – AI affecting children’s online behaviour

Minna Saariketo & Harley Bergroth: Feeling the rhythms of activity trackers: Notes on a collaborative autoethnography

Nils Ehrenberg: Conflicting Capabilities in the Smart Home

Mary Nurminen: Machine translation in the patent world: a user experience study

Toisin julkaisemisen työryhmä I (Main building, kh 6)

Chairs Tuulikki Kurki & Tuija Saresma

Jari Martikainen: Toisinjulkaiseminen – miksi?

Kaisa Hiltunen, Nina Sääskilahti & Tuija Saresma: Taideperustainen tutkimus ja taiteellinen tieto – Voiko taidenäyttely olla julkaisu?

Kari Korolainen: Pahvikaruselli, taiteltava rajoja pohtiva teos

 

Työryhmän ohessa Päivi Saarelman kaikille avoin työpaja klo 14.00–18.00. Tila ilmoitetaan myöhemmin.

1960-luvun yhteiskunnalliset muutokset ja niiden tutkiminen (Main building, A34)

Chair Arja Turunen

Sophy Bergenheim: Säännöstelytraumasta suunnitteluoptimismiin: Yhteiskunnallinen suunnittelu ja muuttuvat tulevaisuudet Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä 1950–60-luvuilla

Ville Soimetsä: Teiniliitto, vimma ja rakkaus. Tunneregiimin murros oppikoulumaailman loppuvaiheessa 1960–75

Saara Tervaniemi: Saamelaisrenessanssista saamelaisnationalismiin

Arja Turunen: Yhdistys 9 ja keskustelu työn ja perheen yhdistämisestä 1960-luvulla

Urheilu- ja liikuntakulttuurien muutos I (Main building, kh 7)

Chair Riikka Turtiainen

Kaisa-Riitta Aho: Suoritusdata osana kehon ja liikkeen kokemista – fenomenologinen analyysi Polar Club –teknologiasta sisäpyöräilytunneilla

Matti Tainio: Villinä ja vapaana. Aikuisten liikuntakulttuuri muutoksessa

Arto Tiihonen: Liikuntakulttuurin tunnistamattomat muuttujat selittämässä tunnettuja ongelmia

Kati Lehtonen: Urheilun pyramidimalli kulttuuristen muutosten kehysrakenteena

15:45-16:15

Coffee break

Coffee served in the Main Auditorium foyer

16:15-18:00

Culture, Consumption and Participation II (Main building, E326)

Chairs Riie Heikkilä & Carlos J. Fernández Rodriguez

Taru Lindblom: Tolerance on the plate – the change of culinary tastes and tolerant attitudes in Finland, 2007–2018

David Inglis & Anna-Mari Almila: Inebriation/Participation /Democratization. On Wine, Fashion and Wine Fashions

Carlos J. Fernández Rodríguez: The culture of “kirppis”: second-hand markets and sustainable consumption in Finland

Identiteettipolitiikka II (Main building, A31)

Chairs Katja Mäkinen & Sigrid Kaasik-Krogerus

Tarja Tanttu: Suomessa, Suomesta, Suomeen

Saara Kuoppala: Olufuko-rituaali ja turismibisnes – kun tyttöjen aikuistumisrituaalista tulee turistihoukutin

Katja Mäkinen: Something old, something new. Temporal identity politics in the cultural policy of the European Union

Kuvaston murtumat ja liukumat II (Main building, A21)

Chair Silja Nikula

Anu Laukkanen: Taiteilijasta erityiseksi – erityisestä taiteilijaksi

Kari Korolainen: Muutosta piirtämässä

Silja Nikula: Miltä mielikuvamme näyttävät. Kuvaristikon piirrokset multimodaalisina artefakteina

Museot muutospaineissa II (Main building, A06)

Chairs Anna Rastas & Leila Koivunen

Johanna Turunen & Mari Viita-aho: Kansallisen ja toiseuden rajamailla: Gallen-Kallelan Museon Afrikka kokoelman näyttelyhistoria ja vaihtuvat tulkinnat

Outi Turpeinen: Kokoelmat elossa! Miten taide- ja historialliset kokoelmat saadaan osaksi yliopiston toimintaa?

Veli-Pekka Lehtola: Johan Nuorgam – saamelaisuuden varhainen kulttuurilähettiläs

Musiikki, muutos ja toimijuus II (Main building, D12)

Chair Heikki Uimonen

Antti-Ville Kärjä: Muutokset kulttuurisessa musiikintutkimuksessa

Juha Haaramo:  Pidetty ja torjuttu musiikki Suomessa

Muuttuva isänmaallisuus II (Main building, kh 5)

Chairs Aila Mustamo & Timo Ylimaunu

Tatu Laukkanen: Two Edged Sword: War Films from Emerging Economies

Aila Mustamo: Jääkärimarssi ja aikojen muutos

Salla Nazarenko: Venäläinen patriotismi muutoksessa

Laura Seppälä: ”Että Antti ei joutuisi rintamalle”: Hiljaisuus (2011), uusisänmaallisuus ja suomalainen 2000-luvun sotaelokuva

Muuttuva työ II (Main building, A05)

Uuden työsubjektin tuottaminen

Chairs Juhana Venäläinen, Jaana Vuori, Kirsti Lempiäinen, Minna Nikunen

Hanna-Mari Ikonen: Äitiyrittäjyys työn ja mielen muuttajana?

Emma Lamberg: Media-alalle astuvat nuoret naiset ja sukupuolittuneen terapeuttisen kulttuurin neuvottelut

Henri Koskinen: Työn muutospuhe startup-yrittäjyyden käytännöissä

Juhana Venäläinen: Populaarit keikkatalouskirjat työn muutoksen kuvina ja käyttöliittyminä

Muuttuvan lukemisen metodologiat II (Main building, A08)

Chair Elli Lehikoinen

Hanne Juntunen: Vallan muuttuvat merkitykset – yhteiskunnallisten puhetapojen muutosten peilaaminen historiallisessa kaunokirjallisessa aineistossa

Satu Olkkonen: Taiteen tieto ja maailmassa olemisen aktivismi

Henna-Riikka Rumbin: Bifurkaation ja metodin muuttuvat suhteet

Helinä Ääri: Kanan kaksoisnäköala. Eläinkeskeinen standpoint-tutkimus tuotantoeläinkuvausten lukemisessa

Muuttuvat yliopistot II (Main building, A07)

Chairs Hanna Kuusela & Mikko Poutanen:

Tiina Suopajärvi: Yhden urapolun yliopistot

Minni Haanpää & Maria Hakkarainen: Lippulaivalla korkeakoulukonsertissa. Autoetnografiaa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa työskentelystä vuosina 2009-2019

Juha Raipola: ”Ihminen ratkaisee”. Instrumentaalinen humanismi Tampereen korkeakoulusäätiön brändiviestinnässä

Laura Junka-Aikio: Decolonisation, institutionalization and Arctification – on the politics of contemporary Sámi research

Stuart Hall nyt (Main building, E222)

Mikko Lehtonen: Hall ja kulttuurintutkimuksen pitkä linja

Olli Löytty: Hall ja monikulttuurisuus

Taija Roiha: Kommentti edellisiin

Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus II (Main building, D14)

Vehka Hakonen: Sosiaalinen pääoma, taiteilijaidentiteetti ja taiteellisen työskentelyn mielekkyys

Tuomas Mattila: Tekijän monet elämät

Outi Oja: Suomalaisen uuden runouden ei-luovat kokeilut ja tekijyyden problematiikka

Pauli Rautiainen: Tekijänoikeustulojen merkitys taiteilijalle

Teknoarjen kokemukselliset ja affektiiviset maisemat II (Main building, E221)

Chairs Minna Saariketo & Anna Rantasila

Anna Rantasila: Affektin käsite teknoarjen kokemusten erittelyn metodologisena työkaluna

Kaisa Koskinen: Teknologisoituva kääntäminen, kääntämiskäsitykset ja affektit

Saara Särmä: Internetin alalaita – taiteellinen tutkimus vastavoimana arjen verkkovihalle

Tekoälyn politiikka ja asiantuntijuuden haasteet I (Main building, A34)

Chairs Seija Ridell, Jaana Parviainen & Marja Alastalo

Timo Kylmälä: Ajattelun rooli tietämisen ja tekoälyn aikakaudella

Juho Rantala: ”Robottia ei ole” – Antropomorfismi teknologiassa

Gyan Dookie: Koneoppiva tekoäly ja asiantuntemattomuuskupla?

Toisin julkaisemisen työryhmä II (Main building, kh 6)

Chairs Tuulikki Kurki & Tuija Saresma

Anne Savitie & Salome Tuomaala: Taiteen ja tutkimuksen yhdistäminen Naapurijurtta-hankkeessa ja taidenäyttelyssä

Saara Jäntti: Teatteriesitys ja -festivaali julkaisemisen muotoina

Tuulikki Kurki: Museonäyttely toisinjulkaisemisen välineenä

Urheilu- ja liikuntakulttuurien muutos II (Main building, kh 7)

Chair Riikka Turtiainen

Rami Mähkä: Virtual Hockey God: Jeremy Roenick, NHL 94 and Console Sports Gaming Culture

Lotta Vuorio: Liikuntakasvatus 1800-luvun liikuntakulttuurin mullistajana

Sami Kolamo & Riikka Turtiainen: Naisten tennis tasa-arvokamppailun pelikenttänä

19:00

Dinner

Restaurant Laterna
Address: Puutarhakatu 11, Tampere

Menu

Saturday 14.12.

9:30

Registration (Main building, lobby)

10:15-12:00

Conceptual Change and Identity Politics II (Main building, E326)

Chairs Johanna Turunen & Aino-Kaisa Koistinen & Susanne Ylönen

Leena-Maija Rossi: The changing and challenging concept of identity politics

Tatiana Romashko: Changing Concepts of the Finnish-Russian Neighbourship

Johanna Turunen: The concept of cultural heritage

Culture, Consumption and Participation III (Main building, E301)

Chairs Riie Heikkilä & Carlos J. Fernández Rodriguez

Hanna Huhtinen: Kristallipalatsi-romaanin kaunokirjallinen elämäjulkaisija kuluttajana ja osallistujana

Riikka Mäkikoskela & Taneli Tuovinen: Making of Cultural Change in the Context of Circular Economy and Art

Marjukka Piirainen: Muuttuvat pihamaat. Tutkimuskohteena alueellinen puutarhakulttuuri

Kulttuuripolitiikan paikka (Main building, kh 6)

Chairs Vappu Renko & Minna Ruusuvirta

Olli Ruokolainen & Sakarias Sokka: Taloudellisten vaikutusten tuolla puolen: Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten yhteistyötä ja merkitystä avaamassa

Sari Karttunen: Päältä kaunis mutta segregoitua sisältä – huomioita kulttuuriosallistumisesta Espoossa ja sen aluekeskuksissa

Mervi Luonila & Sakarias Sokka: Euroopan kulttuuripääkaupunkinimitys kaupunkien kulttuuripolitiikan kehitystyökaluna

Luontokulttuurit käytännöissä (Main building, A33)

Chairs Karoliina Lummaa & Jarno Valkonen

Nora Schuurman: Koditon kumppani tarjolla: rescue-eläinten välittäminen internetissä

Jarno Valkonen: Infrastruktuurinen elämä

Karoliina Lummaa: Puu on puu – ihmisten puusuhteet ja koetun erityisyyden ongelma

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa (Main building, D12)

Chair Jaana Laine

Eeva-Lotta Apajalahti & Jenny Rinkinen: Pienhakkuiden kokemuksellisuus biotalouden aikakaudella

Tuulikki Halla: Merkitykset ja tunteet. Ammatilliset metsäsuhteet metsiin liittyvissä konflikteissa

Reetta Karhunkorva: Metsänomistajien metsäsuhde ja tutkimuksellinen museotyö

Jaana Laine: Metsäsuhteet ja metsäkulttuuri metsälainsäädännössä

Muuttuva työ III (Main building, A05)

Muuttuvat työelämätaidot, luovuus ja standardointi

Chairs Juhana Venäläinen, Jaana Vuori, Kirsti Lempiäinen, Minna Nikunen

Minna Nikunen & Marjo Kolehmainen: Affektiivinen kapitalismi ja yrittäjyyden henki

Heikki Huilaja: Hyvät tyypit vievät työt – miten meidän renttujen käy?

Tarja Pääjoki: Koulut ja taidelaitokset yhteistyössä Taidetestaajat-hankkeessa. Opettajien ja taidealan ammattilaisten kokemuksia monialaisista kohtaamisista

Virve Peteri: Standardoitua luovuutta

Muuttuvat yliopistot III (Main building, A07)

Chairs Hanna Kuusela & Mikko Poutanen

Jussi Välimaa: Onko siiloissa elämää?

Sari-Johanna Karhapää: Rehtori ja valta – onko rehtori vallaton?

Maria Huhmarniemi: Ympäristökasvatus humanismin ja posthumanismin välissä

Tavallisuuden tällä puolen (Main building, kh 5)

Chair Elina Valovirta

Suvi Seppälä: Taide tunteiden välittäjänä ja muutoksen käsittelyn tukena Donna Tarttin romaanissa The Goldfinch

Nana Arjopalo: Kaksoisolento keskitason toimijana intialais-yhdysvaltalaisessa kaunokirjallisuudessa

Mona Mannevuo ja Elina Valovirta: Akateemisen elämän affektiivisia neuvotteluja

Teknoarjen kokemukselliset ja affektiiviset maisemat III (Main building, E350)

Chairs Minna Saariketo ja Anna Rantasila

Johanna Ylipulli: Digitaalisen eriarvoisuuden kokemukset ja teknologisoituva kaupunki

Auli Harju: Osallistumisen mediavälitteisiä kokemuksia kahdella vuosikymmenellä

Katri Ylönen: Kokemusten merkitys tietojärjestelmien kehittämisessä

Tekoälyn politiikka ja asiantuntijuuden haasteet II (Main building, A34)

Chairs Seija Ridell, Jaana Parviainen & Marja Alastalo

Otto Sahlgren: Syrjintä automatisoidussa päätöksenteossa

Lauri Lahikainen & Antti Wallin: Henkilökohtaiset hiilibudjetit ilmasto- ja dataoikeudenmukaisuuden risteyksessä

Marja Alastalo, Marta Choroszewicz & Jaana Parviainen: Tekoälystä sote-ammattilaisen avustaja, kollega vai korvaaja? Mediauutisointi tekemässä dataohjautuvuutta julkisiin palveluihin

Toisin julkaisemisen työpajat

Tarja Tanttu: Tarinatreffit (A08)

Johanna Rojola: Sarjakuvatyöpaja (A06)

Päivi Saarelma: Non-stop -työpaja (D14)

Uskonto ja uutuudenviehätys (Main building, A21)

Chairs Tuija Hovi & Minna Opas

Hanna Kaisa Piironen: Maahanmuuton tuomat muutokset Suomen kristillisessä kentässä – esimerkkitapauksena pääkaupunkiseudun afrikkalaiskatolinen yhteisö

Tuomas Järvenpää: Evankelikalinen hiphop osana muuttuvaa kristillistä kulttuuria –  huutava ääni suomalaisen hiphopin autiomaassa?

Teemu Taira: Kristinuskon ”kulttuuristuminen”

Eetu Kejonen: Henkilökohtaisen uskonnollisuuden ja suomalaisen herätyskristillisyyden muutos – tapauskertomuksena viidennen herätysliikkeen jättäneet

12:00

Lunch (at own cost)

Coffee served in the Main Auditorium foyer at 12.30.

12:45

The award for the best master’s thesis in cultural policy studies (Main building, A4)

13:00-15:00

Ending session (Main building, A1)

A panel about the changes in discussions concerning cultural studies (in Finnish). Panelists: Marko Juntunen, Tuula Juvonen, Karoliina Lummaa, Pasi Saukkonen and Saara Särmä. Chair: Anna Rastas.

15:30

Some tables reserved at restaurant Telakka (Tullikamarin aukio 3)