XLVII Kielitieteen päivät 2021

5.-7.5.2021 Tampereen yliopisto, etäkonferenssi

KTP2021

Kielitieteen päivät järjestettiin etäkonferenssina 5.-7.5.2021. Tapahtumasta saatuun palautteeseen voit tutustua tutkimuskekus Pluralin blogissa.

XLVII Kielitieteen päivät järjestetään 5.-7.5.2021 etäkonferenssina. Konferenssin teemana on Kielet ja kulttuurit kontaktissa. Paitsi eri kielet ja etniseen diversiteettiin perustuva monikulttuurisuus myös erilaiset toimintakulttuurit ja kielentämisen tavat kohtaavat monessa. Lisäksi kasvava tieteidenvälisyys, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja saavutettavuuden kysymykset näkyvät niin tutkimusasetelmissa kuin tieteestä viestimisen keinoissa. Toivomme näihin konferenssin teemoihin kytkeytyviä esitysehdotuksia, mutta samalla toivotamme tervetulleiksi työpaja-, sektio- ja posteriesitelmäehdotuksia myös muista kielitieteellisistä aihepiireistä.

Konferenssi löytyy myös Facebookista ja Twitteristä. Tapahtuman aihetunniste on #ktp2021.