Ohjelma

Torstai 10.10.2019

9:00-9:30

Aamukahvi

9:30-10:40

Lähtökohtia asiakasnäkökulmaan

Orientoituminen asiakasnäkökulmaan: mitä on asiakaslähtöisyys, asiakkuusajattelu tai asiakasarvo? Miksi nämä ovat tärkeitä johtamisen näkökulmasta? Miten asiakasnäkökulma asemoituu osaksi yritysten ja organisaatioiden toimintaa?

10:40-12:30

Asiakaskokemuksen johtaminen: miksi, mitä & miten

Miksi asiakaskokemus on noussut yhdeksi toiminnan kehittämisen painopisteeksi? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten asiakaskokemusta voidaan kehittää & mitata?

12:30-13:30

Lounas

13:30-14:30

Näkökulmia asiakaskokemuksen johtamiseen. Case Pirkanmaan Osuuskauppa

Mitä asiakaskokemuksen johtaminen tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta? Miten saada henkilöstö mukaan yhteisen tavoitteen taakse?

Toimialajohtaja Mirkka Saikanmäki, Pirkanmaan Osuuskauppa

14:30-14:50

Kahvi

14:50-15:30

Case-purku: keskeiset opit

Mitkä olivat keskeisiä havaintoja ja oppeja casesta?

15:30

Johtopäätökset ja päivän yhteenveto

Päivän keskeisimmät opit?