Päivän pääkouluttaja

Hannu Saarijärvi

Hannu Saarijärvi on markkinoinnin professori Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hänen tutkinut mm. asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan kokemaa arvoa sekä hyvän ja huonon asiakaskokemuksen ominaispiirteitä eri toimialoilla. Viimeaikaisessa tutkimuksessa ovat korostuneet myös palvelujen ja kaupan alan evoluutio sekä asiakastiedon rooli palvelujen kehittämisessä.

Artikkeleita:

Kuluttajien välinen kauppa Suomessa
Muodin verkkokaupan palautuskäyttäytyminen
Asiakastieto on laina
Kansantalouden mentaalimalli