Ohjelma

Torstai 16.5.2019

12:15-14:00

Hyvinvointioikeuden päivien avaus, Provosti Jarmo Takala, Tampereen yliopisto, Pinni A, Paavo Koli -sali

Hyvinvointioikeuden haasteet, pj Laura Kalliomaa-Puha
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin: Palvelujen haasteet EOA:n käytännön valossa

Paneelissa teemaa pohtivat
Hyvinvointioikeuden instituutin johtaja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, UEF
Väitöskirjatutkija Kaisa-Maria Kimmel, Lapin yliopisto
Sosiaalityön professori Timo Harrikari, Tampere
Emer. prof. Raija Huhtanen

14:00-14:30

Kahvi

14:30-17:30

Työryhmät

Nuoret ja koulutus, pj Jukka Viljanen, Paavo Koli -sali

Heta Heiskanen: Nuorisolain perus- ja ihmisoikeuksien tunnistaminen ja vaikutusten arviointi – opiskelija-tutkimushanke

Niina Meriläinen: Youth participation in legislative processes. A case study of the high school act in Finland

Iina Järvinen: Ammattireformin puhunnat
Kommentti yliopistonlehtori Niina Mäntylä

Virve Valtonen: Tuottaako perusopetuksen äidinkielen opetus yhdenvertaisesti valmiuksia osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen
Kommentti yliopistonlehtori Niina Mäntylä


Terveysoikeus ja kuntaoikeus, pj Asko Uoti, Pinni A3107

Kaisa-Maria Kimmel: Sääntelyvaihtoehdot terveydenhuollon priorisoinnin ohjauksessa – kansainvälisiä esimerkkejä

Jutta Kinnunen: Potilaslain muistutusmenettely – tutkimus terveydenhuollon toimintayksiköiden tiedottamisvelvollisuuden toteutumisesta

Henna Nikumaa: Muistisairaan ihmisen autonomia – toimijuuden voimavara ja oikeudellinen status

Matti Muukkonen: Kunnan hallinnon järjestäminen
Kommentti yliopistonlehtori Asko Uoti

Kari Telaranta: Oikeudesta asumisen paloturvallisuutta lisääviin välineisiin, laitteisiin ja apuun.


Vammaisoikeus ja oikeudellinen koulutus, pj Laura Kalliomaa-Puha, Pinni A3103

Katja Karjalainen & Marjo Ylhäinen: Velvollisuudesta kohtuullisiin mukautuksiin
Kommentti työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Pauli Rautiainen: Vammaisen henkilön hahmo oikeuden maailmassa
Kommentti dosentti Liisa Nieminen

Heidi Poikonen & Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta- sosiaalityön ja oikeustieteen opiskelija moniammatillisena työparina

Oskari Korhonen & Pauli Rautiainen: Elinikäisen oppimisen oikeudellinen infrastruktuuri

18:30-20:00

Tampereen kaupungin vastaanotto Museokeskus Vapriikissa, osoite Alaverstaanraitti 5

Perjantai 17.5.2019

9:15-11:00

Työryhmät

Lasten suojelu ja osallisuus, pj Heta Heiskanen, Pinni A3107

Elina Pekkarinen ja Anna Pekkarinen: Lapsen kyvykkyys ja haavoittuvuus lapsen osallisuuden sedimenttinä
Kommentti lakimies Merike Helander

Virve Toivonen & Liisa Nieminen: Oikeudellisen lastensuojelututkimuksen ongelmat ja monitieteisen tutkimuksen mahdollisuudet

Virve Toivonen: Näkyy, muttei kuulu. Lapsi lastensuojelun päätöksenteon kohteena

 

HUOM! Aloitus klo 9.30
Sosiaaliset oikeudet, pj Jaana Paanetoja, Paavo Koli -sali

Jaana Palander: Mistä neuvontaa ja oikeusapua perheenyhdistämisasiassa?
Kommentti yliopistonlehtori Mikko Knuutinen

Susanna Lehti & Seija-Maria Lehtonen: Konfliktien ja vuorovaikutuksen ongelmien ratkaiseminen sosiaalipalveluissa juridisen valmennuksen keinoin

11:15-12:00

Lounas (omakustanteinen)

12:15-14:30

Plenum: Hyvinvointipalvelut oikeuden ja politiikan näkökulmasta, Paavo Koli -sali

pj Jukka Viljanen

Professori Päivi Honkatukia: Nuorten hyvinvointipalvelut ja niihin kohdistuvat haasteet

Dekaani Juho Saari: Sosiaali- ja terveyspolitiikan tulevaisuus