Tampere
Hyvinvointioikeuden päivät 2019

16. – 17.5.2019
Tampereen yliopisto

Tietoa tapahtumasta

Hyvinvointioikeus huolehtii siitä, että sosiaaliset oikeudet toteutuvat ja ihmiset saavat heille kuuluvat palvelut ja etuudet. Vaikka SOTE-uudistus kaatui, tulevan hallituksen tehtävänä on ratkaista, millaista uutta hyvinvointioikeudellista sääntelyä tarvitaan jatkossa. Samoin hallituksen on pohdittava millaista hyvinvointioikeudellisten rakenteiden päivittämistä hyvin toimivat hyvinvointipalvelut edellyttävät. Miltä hyvinvointioikeus näyttää nykytilanteessa? Miltä sen pitäisi näyttää? Mitä voisimme tehdä, jotta entistä paremmin voisimme vahvistaa perusoikeuksien toteutumista? Miten palvelujen käyttäjät huomioidaan suunniteltaessa hyvinvointipalveluja koskevaa lainsäädäntöä ja näiden lakien vaikutusten arvioinnissa?”

Hyvinvointioikeuden haasteita tarkastellaan paitsi oikeustieteen, myös muiden tieteenalojen näkökulmasta. Muiden muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, dekaani Juho Saari sekä nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia ovat luvanneet tarkastella näitä kysymyksiä eduskunnan oikeusasiamiehen havaintojen, politiikan ja nuorisotutkimuksen näkökulmista.

Tervetuloa siis Tampereelle! Hyvinvointioikeuden päivät ovat jo totutusti foorumi kaikissa vaiheissa olevista tutkimushankkeista keskustelemiselle. Tampereen päivien teemasta riippumatta kaikki hyvinvointioikeuteen liittyvät esitykset ovat tervetulleita, tarkastelitpa tutkimuskysymystäsi sitten esimerkiksi sosiaalihuollon, terveydenhuollon, toimeentuloturvan, koulutuksen tai työelämän oikeudellisten kysymysten näkökulmasta.

Järjestäjät

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja Johtamisen ja talouden tiedekunnat sekä ALL-YOUTH STN hanke