Puhujat

Tiistai 10.9.2019 Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisjuhla

Linda Liukas

Kirjailija

Lastenkirjailija ja kuvittaja Linda Liukas opettaa nuorille naisille ohjelmointia Rails Girls -workshopeissa ympäri maailman. Puhujana hän tarkastelee digitaalista nykyisyyttämme ja tulevaisuuttamme eri näkökulmista. Liukas on Tampereen yliopiston kunniatohtori.

Mari Walls

Rehtori

Mari Walls aloitti uuden Tampereen yliopiston rehtorina vuoden 2019 alussa. Sitä ennen hän toimi Luonnonvarakeskuksen pääjohtajana sen perustamisesta, vuodesta 2015 alkaen. Walls väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 1989. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Tampereella.

Paula Sajaniemi

Hallituksen puheenjohtaja, TREY

Biotekniikan opiskelija Paula Sajaniemi on Tampereen ylioppilaskunta TREY hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja. TREY on kaikkien 18 000 Tampereen yliopistossa opiskelevien yhteinen edunvalvoja, järjestötoiminnan mahdollistaja, palveluntarjoaja ja yhteisöllisyyden rakentaja.

Torstai 12.9.2019 Tieteen kohtaamispaikka: Kestävä sote?

Esa Jämsen

Geriatrian tenure track -professori

Esa Jämsen työskentelee yliopistotehtäviensä lisäksi ylilääkärinä Taysin Geriatriakeskuksessa. Merkittävä osa hänen opetus- ja tutkimustyöstään samoin kuin kliinisestä työstä liittyy äkillisesti sairastuneiden iäkkäiden potilaiden arviointiin ja heidän hoitonsa järjestämistapoihin. Jämsen on mukana hoitoketju- ja hoitosuositustyössä sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla.

Kaisa Kotakorpi

taloustieteen professori, Tampereen yliopisto

Kaisa Kotakorpi on erikoistunut julkistaloustieteen kysymyksiin, ennen kaikkea verotukseen. Hänen tutkimuksensa käsittelevät talouspolitiikan arviointia sekä vero- ja tukijärjestelmän vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin.

Tiina Merikanto

Erikoistoimittaja, YLE

Tiina Merikanto on Ylen sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistoimittaja. Vuosien kuluessa hän on tehnyt laajasti juttuja sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilta. Viime vuosina Merikanto on tullut tutuksi sote-uudistusta käsittelevistä analyyseistaan niin suorissa lähetyksissä kuin verkossa. Merikanto on moneen kertaan palkittu työstään. Hän on muun muassa saanut Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon ja Lääkäriseura Duodecimin tiedottajapalkinnon .

 

Samuli Pekkola

Tietojohtamisen professori, talouden ja johtamisen tiedekunta, Tampereen yliopisto

Samuli Pekkola on paneutunut organisaatioiden tietojärjestelmien hallintaan ja käyttöön sekä tietohallinnon johtamiseen. Hänen tutkimuksensa keskittyvät erityisesti kuntien tietohallintoon ja niihin kohdistuvaan valtionhallinnon ohjaukseen.

Sari Räisänen

Kätilötyön yliopettaja, TAMK

Sari Räisänen on terveystieteiden tohtori ja epidemiologian dosentti. Tutkimus- ja kehittämistyö käsittelee naisten ja perheiden hyvinvointia, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, rekisteritutkimusta ja geenitiedon hyödyntämistä terveyden tutkimuksessa.

Juho Saari

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, Tampereen yliopisto

Juho Saari

Juho Saari on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori joka on erikoistunut hyvinvointivaltion, eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin tutkimukseen ja osallistunut yhteiskuntapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Näiltä alueilta hän on julkaissut noin 400 julkaisua.

Juha Teperi

Tutkimuksesta vastaava vararehtori, Tampereen yliopisto

Juha Teperi on julkaissut laajasti sosiaali- ja terveydenhuollosta ja terveyspolitiikasta. Hän on aiemmin työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Liina-Kaisa Tynkkynen

Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -politiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen on tutkimustyössään perehtynyt erityisesti palvelujärjestelmien reformeihin sekä sote-palveluiden markkinoihin. Liina-Kaisa on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja kehittäjä. Aamulehti on valinnut hänet Pirkanmaan tulevaisuuden vaikuttajien ja Mediuutiset terveysalan vaikuttajien listalle.

Tapio Visakorpi

lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani, Tampereen yliopisto

Tapio Visakorpi toimii lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaanina. Tässä roolissa hän on osallistunut myös sote-keskusteluun ja -valmisteluun erityisesti koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta. Taustaltaan hän on syöpätutkija.