Tohtoripromootio

Tervetuloa Tampereen yliopiston tohtoripromootioon 6.–8. kesäkuuta 2025

Tohtoripromootio on akateemisista juhlista korkein ja arvokkain ja sillä on vuosisatojen perinteet. Sana promootio on peräisin latinan kielen verbistä promovere, joka tarkoittaa eteenpäin viemistä, edistämistä ja ylentämistä. Promootion tarkoitus on nostaa esiin tutkimuksen ja koulutuksen arvoa ja akateemista työtä.

Monitieteinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa aiemman Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä. Uuden yliopiston ensimmäistä tohtoripromootiota juhlittiin elokuussa 2022.

Tampereen yliopiston toinen tohtoripromootio järjestetään kesäkuussa 2025. Päätapahtuma, juhlallinen promootioakti, on lauantaina 7. kesäkuuta Tampere-talossa.

Kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio on suunnattu uudesta Tampereen yliopistosta valmistuneille tohtoreille sekä niille aiemmista Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen yliopistosta valmistuneille tohtoreille, joita ei ole vielä promovoitu.

Promootioon ilmoittautuminen avautuu joulukuussa 2024. Tietoa tohtorinhatun ja miekan hankkimisesta, promootion ohjelmasta sekä ilmoittautumisesta päivitetään tälle sivustolle.

Tervetuloa mukaan akateemiseen juhlaan!

 

Lisätietoa: promootio2025@tuni.fi

Järjestäjät

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.