Puhujat

TKGA 2020 Puhujat

Reijo Kupiainen

Reijo Kupiainen toimii mediakasvatuksen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hänen tutkimusalueihinsa kuuluu muun muassa monilukutaidon pedagogiikka ja visuaalisen kulttuurin teoria. Kupiainen kuuluu Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmään (EduLit).

Pirjo Kulju

Dos. Pirjo Kulju toimii äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopiston lehtorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Opettajankouluttajana hän on tutkinut erityisesti luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja oppimista sekä monilukutaidon pedagogiikkaa. Hänen viime aikaisin tutkimuksensa käsittelee luokanopettajien tulkintoja monilukutaidosta.

Lissu Lehtimaja

Lissu Lehtimaja on sarjakuvataiteilija, kuvataideopettaja ja muusikko. Hänen uusin teoksensa Muodonmuutoksia koostuu kuudesta sarjakuvanovellista, joissa käsitellään suomalaisuutta ja siiihen liittyviä myyttejä. Hän pohtii esityksessään, voiko sarjakuvan työstäminen voi olla vaikuttamiseen tähtäävä prosessi.

Ralf Kauranen ja Olli Löyty

Ralf Kauranen on sosiologi ja sarjakuvatutkija. Tällä hetkellä hän johtaa Sarjakuva ja siirtolaisuus: kuuluminen, kerronta, aktivismi -hanketta, jota Koneen Säätiö rahoittaa. Kaurasen aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi sarjakuvakulttuurin ylirajaisuutta ja monikielisiä julkaisukäytäntöjä sarjakuvassa, 1950-luvun sarjakuvakeskustelua, Suomen sisällissotaa sarjakuvassa sekä sarjakuvapropagandaa. Esityksessään Ralf Kauranen ja Olli Löytty pohtivat, miten ja missä muodossa sarjakuva-analyysia kannattaisi opettaa lukiossa.

Olli Löytty (FT) työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Sarjakuva ja siirtolaisuus: kuuluminen, kerronta, aktivismi. Kovin harva asia on hänen mielestään yhtä mielenkiintoista kuin kulttuurien sekoittuminen ja eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välinen kanssakäyminen. Ne ovat myös asioita, joita sarjakuvassa käsitellään monivivahteisesti.

Jarno Latva-Nikkola

Jarno Latva-Nikkola on suomalainen sarjakuvataiteilija. Hänen mustan huumorin sävyttämiä teoksiaan ovat esimerkiksi Jarno Markuksen kauneimmat, Tunteiden maisteri ja Ukkometsola. Ukkometsola on julkaisu myös ranskaksi 2018. Hän on myös julkaissut sarjakuvataidetta nuoremmille lukijoille, esimerkiksi teoksessa Aakkostoukka – Sarjakuva-aapinen. Esityksessään hän kuvailee ja pohtii omaa sarjakuvan luomisen prosessiaan.

Katja Kontturi

FT Katja Kontturi on sarjakuvatutkija ja kirjoitusviestinnän opettaja Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjassaan Kontturi tutki Don Rosan Disney-sarjakuvien postmodernia fantasiaa. Hän on myös kiinnostunut sarjakuvan tekemisen terapeuttisista merkityksistä. Tällä hetkellä hän aloittelee post doc -tutkimustaan Kalevalan sarjakuva-adaptaatioista. Esityksessään hän käsittelee Kullervoa suomalaisen miehen maskuliinisena myyttinä.

Laura Kalliomaa-Puha

Prof. Laura Kalliomaa-Puha on sosiaalioikeuden tutkija Tampereen yliopistossa. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut erityisesti siitä, millainen sosiaaliturvajärjestelmän pitäisi olla, jotta sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet toteutuisivat. Tällä hetkellä Kalliomaa-Puha vetää Koneen Säätiön rahoittamaa Sanasta kuvaksi -tutkimushanketta, jossa kehitetään keinoja muuttaa sosiaalihuollon asiakirjoja sarjakuvaksi ja näin parantaa sosiaalihuollon asiakirjojen ymmärrettävyyttä. Tutkimushankkeeseen kuuluu lisäksi Eliisa Pitkäsalo, Anne Ketola ja Kirsi Gűnther. Esityksessään he tarkastelevat, miten sarjakuvaa voidaan käyttää sosiaalihuollon asiakirjoissa ja millaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä se tuo sosiaalihuollon arjen käytäntöihin.

Virva Törmälä

Virva Törmälä on luokan- ja kieltenopettaja sekä väitöskirjatutkija. Hänen tutkimuksensa käsittelee digitaalisuutta ja TVT:n pedagogista käyttöä suomalaisen peruskoulun alakoulukontekstissa. Törmälä on toiminut osa-aikaisena opettajankouluttajana Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmään (EduLit).