Puhujat

TKGA 2023 Puhujat / Speakers

Eliisa Pitkäsalo

yliopistonlehtori / senior lecturer, Tampere University

Eliisa Pitkäsalo on monikielisen viestinnän ja käännöstieteen yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja monitieteisen Sarjis-tutkimusryhmän jäsen. Hän tutkii multimodaalisten tekstien kääntämistä, sanan ja kuvan vuorovaikutusta sarjakuvissa sekä sarjakuvamuotoisen viestinnän mahdollisuuksia.

Eliisa Pitkäsalo works as a senior lecturer of multilingual communication and translation studies at Tampere University and a member of Sarjis research group. Her research includes topics such as translating multimodal texts, the interaction between word and image in comics and the potential of comic-style communication.

Klaus Kaindl

professori / professor, University of Vienna

Klaus Kaindl on käännöstieteen professori Wienin yliopiston Centre for Translation Studies -keskuksessa. Hän on kirjoittanut laajasti erilaisista multimodaalisista käännöksistä –  niin sarjakuvien, oopperan kuin populaarimusiikinkin kääntämisestä.

Klaus Kaindl is Professor of Translation Studies at the Centre for Translation Studies of the University of Vienna. He has widely published in the areas of translation as a multimodal practice, translation of comics, opera and popular music.

Silja-Maaria Aronpuro

kääntäjä / translator

Silja-Maaria Aronpuro on tamperelainen kääntäjä, joka suomentaa sarjakuvaa ja kaunokirjallisuutta italiasta ja englannista. Satunnaisesti hänet voi houkutella kääntämään sarjakuvaa myös suomesta englantiin päin.

Silja-Maaria Aronpuro is a translator based at Tampere. Aronpuro translates comics and literature from Italian and English into Finnish. Occasionally, Aronpuro can also be tempted to translate comics from Finnish into English.

Laura Kalliomaa-Puha

professori / professor, Tampere University

Laura Kalliomaa-Puha toimii sosiaalioikeuden professorina Tampereen yliopistossa ja on osa Sarjis-tutkimusryhmää. Hänen tutkimustyönsä punaisena lankana on ollut asiakkaiden pääsy oikeuksiinsa. Sarjis-hankkeessa häntä kiinnostaa se, lisääkö sarjakuvamuotoinen viestintä asiakkaiden ymmärrystä sosiaalihuollosta – ja sitä kautta varmistaa, että asiakkaat pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa ja saavat ne palvelut, jotka heille kuuluvat.

Laura Kalliomaa-Puha works as a professor of social welfare law at Tampere University and as a member of the Sarjis research group. The common thread of her work is clients’ access to justice. In the Sarjis projects, she is interested in finding out whether communication in comic format increases clients’ understanding of social services – and whether it can, through that, ensure that clients have influence in their own matters and access to the services they are entitled to.

Jan Pitkäsalo

Sarjakuvataiteilija, Sarjis-tutkimusryhmä / comic book artist, Sarjis research group

Jan Pitkäsalo on kuvataiteen opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulussa ja toimii Sarjis-tutkimusryhmän sarjakuvataiteilijana.

Jan Pitkäsalo studies Fine Art at the Tampere University of Applied Sciences and works as a comic book artist for the Sarjis research group.

H-P Lehkonen

sarjakuvataiteilija / comic artist

H-P Lehkonen on sarjakuvataiteilija, Suomen sarjakuvaseura ry:n puheenjohtaja ja sosiaalitieteiden opiskelija. Hänen sarjakuviaan on julkaistu suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja ranskaksi. Hänen tärkein teoksensa on yhdysvaltalaisen Webtoon-kustantamon julkaisema Life Outside the Circle, mutta tällä hetkellä H-P keskittyy piirtämään sarjakuvaesseitä ilmastonmuutoksesta, reilusta siirtymästä ja kiertotaloudesta.

H-P Lehkonen is a comic artist, the chair of the Finnish Comics Society and a student of social sciences. Lehkonen’s comics have been published in Finnish, English, Swedish and French. Lehkonen’s most important work is Life Outside the Circle, published by the US publishing house Webtoon. However, currently, Lehkonen focuses on drawing comic essays about climate change, just transition and circular economy.

Mira Kainulainen

väitöskirjatutkija / doctoral researcher, Tampere University

Mira Kainulainen työskentelee väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston Sarjis-tutkimusryhmässä. Hänen väitöskirjansa käsittelee sarjakuvia saavutettavan viestinnän välineenä. Vuonna 2022 kääntäjäksi valmistunut Kainulainen on kiinnostunut saavutettavuudesta laajemminkin. Hän tutki gradussaan sarjakuvien kuvailutulkkaamista eli kääntämistä sanalliseen muotoon näkövammaisia varten.

Mira Kainulainen works as a doctoral researcher in the Sarjis research group at Tampere University. The topic of her doctoral thesis is comics as an instrument of accessible communication. Kainulainen, who graduated as a translator in 2022, is interested in accessibility more broadly as well. In her master’s thesis, she studied audio describing comics – translating them into a verbal format – for the visually impaired.