Tohtoripromootio

Tampereen yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio pidettiin 12.–14.8.2022

Tohtoripromootio on akateemisista juhlista korkein ja arvokkain ja sillä on vuosisatojen perinteet. Sana promootio on peräisin latinan kielen verbistä promovere, joka tarkoittaa eteenpäin viemistä, edistämistä ja ylentämistä. Promootion tarkoitus on nostaa esiin tutkimuksen ja koulutuksen arvoa ja akateemista työtä.

Monitieteinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa aiemman Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä. Uuden yliopisto ensimmäisessä promootiossa vihittiin 235 tohtoria, jotka ovat valmistuneet uudesta Tampereen yliopistosta tai aiemmista yliopistoista. Lisäksi promootiossa vihittiin uuden yliopiston ensimmäiset kunniatohtorit.

Päätapahtuma, juhlallinen promootioakti, oli lauantaina 13.8.2022 Tampere-talossa. Aktissa vihittäville tohtoreille ja kunniatohtoreille luovutettiin akateemisen vapauden symbolina tohtorinhattu ja tekniikan tohtoreita, tekniikan alalta valmistuneita filosofian tohtoreita sekä kunniatohtoreita lukuun ottamatta tohtorinmiekka.

Kiitos osallistumisesta akateemiseen juhlaan!

Järjestäjät

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.