Tekoälystä sekalaista

Sekalaista tekoälystä.

 

Tekoälyn kehitys pelästyttää ja ala pyytää lisää sääntelyä – suomalaistutkijan mukaan merkittäviä haittoja on jo nähty

https://yle.fi/a/74-20033804

 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200918STO87404/tekoaly-mahdollisuuksia-ja-uhkia

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009571237.html

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/eu-jasenmaat-yhteisymmarrykseen-tekoalyasetuksesta-mita-se-kaytannossa-tarkoittaa-

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164394/TEM_2022_60.pdf

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fi/policies/regulatory-framework-ai

https://tem.fi/tapahtumat/2023-06-21/sidosryhmatilaisuus-euroopan-komission-ehdotuksesta-tekoalyasetukseksi-artificial-intelligence-act-

https://lakitieto.edita.fi/tekoalyasetus/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0188_FI.html

https://ek.fi/ajankohtaista/blogit/chat-gpt-ei-ratkaise-tekoalyn-soveltamisen-haasteita-yrityksissa/

https://healthtech.teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tehoa-tekoalysta-pk-yrityksille-opas-julkaistu

https://www.ostro.chamber.fi/tekoaly-vastuullisuuden-nakokulmasta/
https://yle.fi/a/74-20036669  (Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa tekoälyn sääntelyyn – asetuksen valmistelu siirtyy loppusuoralle)

 

 

( YouTubesta voi haeskella videoita vaikkapa hakusanoilla ”project management AI GPT”. )