Tutkimusaineiston anonymisointi

Torstai 29.8.2019

klo 13.15 – 14.45

Sali: D10A (Päätalo)

 

Tutkimusaineiston anonymisointi -työpaja 

Työpajan vetäjät: Annika Sallinen (tutkimusamanuenssi, Tietoarkisto) & Arja Kuula-Luumi (kehittämispäällikkö, Tietoarkisto)

Tutkijat ovat perehtyneet aineiston käsittelyyn analysoinnin näkökulmasta ja siihen tarjotaan myös koulutusta. Aineiston anonymisointi tutkimuksen päätyttyä jää kuitenkin usein liian vähälle huomiolle. Siihen ei tunnu löytyvän aikaa, eikä osaamista. Tieteen avoimuuden edellyttämä aineistojen avaaminen voikin olla tuskastuttava haaste tutkijalle, jonka aineisto sisältää tietoja ihmisistä.  

Sessio keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät aluksi anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat. Sen jälkeen osallistujat pohtivat ryhmissä, miten konkreettisissa esimerkkitilanteissa määritetään anonymisoinnin lähtökohtia ja tarpeita. 

Sessioon ovat tervetulleita kaikki ihmisiä tutkivat oli oma aineisto määrällinen tai laadullinen. Aineistoesimerkit annetaan tilaisuudessa. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi.