Tekoäly monitieteisen tutkimuksen välineenä ja kohteena

Keskiviikko 28.8.2019

klo  14.30 – 16.00

Sali: Juhlasali (Päätalo), Kalevantie 4

 

Tässä johtavista asiantuntijoista koostuvassa paneelissa tarkastellaan tekoälyä monitieteisen tutkimuksen apuvälineenä ja kohteena. Tarkasteltavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: kuinka huomioida ja antaa arvoa tekoälytutkimuksen erilaisille poikkitieteellisille suunnille sekä huomioida paremmin eri alojen erilaiset tieteelliset pyrkimykset? Miten arvioida validiteettia ja reliabiliteettia uusien tekoälyyn perustuvien menetelmien kanssa?

Paneelin puheenjohtajana on tieteenfilosofi, yliopistonlehtori Samuli Reijula (TAU/HY).

Panelistit:

Joni Kämäräinen toimii professorina Tampereen yliopiston Tietotekniikan yksikössä. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus tietokonenäön ja koneoppimisen tutkimuksesta ja opetuksesta. Kämäräinen johtaa tietokonenäön tutkimusryhmää, jonka tavoitteena on löytää ja ratkaista tietokonenäön tärkeimpiä tutkimusongelmia ja soveltaa kehittämiään menetelmiä käytäntöön, esim. robotiikassa.

Matti Nelimarkka on laskennallisen yhteiskuntatieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän tarkastelee laskennallisten menetelmien käyttöä yhteiskuntatieteissä sekä kehittää näitä menetelmiä yhteiskuntatieteellinen teoria huomioiden. Hänen erikoistumisalueensa on digitaalisen demokratian tutkimus.

Anna-Mari Rusanen on kognitiotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on tieteenfilosofi ja tutkii erilaisten kognitiivisten järjestelmien, kuten ihmisaivojen tai tekoälyjärjestelmien, tiedonkäsittelyominaisuuksia ja niiden selittämistä.