Tarinat ja todellisuus: Kertomusten tutkimus organisaatiossa

Keskiviikko 28.8.2019

klo 10.00 – 11.30

Sali: A1 (Päätalo)

 

Puheenjohtaja:  Maria Mäkelä, FT, dosentti, yliopistonlehtoriNarraren johtaja (yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Kerro tarinasi! Tarinallisuudesta tavoitellaan johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen taianomaista työkalua. Sotkuinen organisaatiotodellisuus taipuu kuitenkin huonosti yksinkertaistavaan tarinamuottiin, ja huono tarinointi voi lisätä yhteisön sisäisiä ristiriitoja. Kaikkien pitäisi nykyään olla tarinankertojia, mutta kertomus on kuitenkin ytimeltään taitolaji. Johtajuus- ja organisaatiotutkimuksen ajankohtaisena haasteena onkin tutkia kertomuksia, jotka yksinkertaistamisen sijaan tekevät näkyväksi kompleksista arkitodellisuutta ja kokemuksia. Myös teknologinen muutos yrityksissä ja yhteisöissä vaatii tarkkanäköistä muutoskertomusten käyttöä ja tulkintaa. 

Työpajassa tarjotaan monitieteisiä metodeja organisaatiokertomusten analyysiin ja uudenlaisiin, kriittisiinkin käyttötapoihin. Sisältö on suunnattu yhtä lailla organisaatioiden, johtamisen ja kertomusten tutkijoille kuin omaa organisaatiotaan kehittäville ammattilaisilleKriittisessä organisaatiotutkimuksessa hahmotetaan yksikertaistavien ja joskus epärealististenkin tarinoiden ja todellisuuden törmäämisestä seuraavia konflikteja. Organisaatioissa epärealistinen viestintä ja välineellistetty tarinankerronta saattavat johtaa vastakkainasetteluihin ja vieraantumiseen yhteisön vahvistamisen sijaan. Myös valta-asema näyttelee omaa rooliaan organisaatiotarinoissa. Usein rivityöntekijöiden ja managerien kerrontatavat poikkeavat toisistaan: jälkimmäiset näkevät esimerkiksi itsensä organisaatiosta kertovan eeppisen sankarillisen saagan edistäjinä, kun taas ensin mainitut saattavat kokea elävänsä Dilbert-sarjakuvan kaltaista henkilökohtaista tragikomediaa.

Monitieteisellä kertomustutkimuksella on paljon annettavaa organisaatioiden ja johdon tutkimukselle ja käytännön viestintä- ja kehitystyöhön. Työpajassa keskitytään erityisesti kahteen alueeseen: 

(1) Kognitiivinen narratologia ja kokemuksellinen kertomuksen määritelmäKertomus on keskeinen yksilötason kokemuksellisen muutoksen kuvaamisen väline. Kokemuksellista kertomuksen prototyyppimääritelmää ei ole organisaatio- ja johtamistutkimuksessa vielä oivallettu hyödyntää. Sen avulla voi kehittää tarinankerronnan viestinnällistä ja kokemuksellista tehokkuutta ja kartoittaa tarinankerronnan riskejä. 

(2) Vallitsevat tarinat ja vastatarinatMuutosta läpikäyvän organisaation kerronta muodostuu tyypillisesti vallitsevista tarinoista ja vastatarinoista: vallitsevat tarinat pitävät yllä odotuksenmukaista “totuutta”, vastakertomukset nousevat yksilökokemuksesta ja haastavat valtakertomustaVallitsevien tarinoiden toistaminen ruokkii aina myös vastakertomusten luomista.

Työpajan järjestävät Tampereen yliopiston monitieteisen kertomustutkimuksen keskus NarrareTyöpajassa sen käynnissä olevista tutkimushankkeista esillä ovat erityisesti Apotti-potilastietojärjestelmän synnyn ja kehityksen tarinallistumista tutkiva Tarinat tietotekniikan toteutuksessa (Emil Aaltosen Säätiö 2019–2022) ja Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa (Koneen Säätiö 2019–2020). 

Puhujat ja otsikot: 

Esitykset (3)

Yliopisto-opettaja Paula Rossi (johtamisen ja talouden tiedekunta): 
”Näkökulmia organisaatiotarinankerrontaan koetut ja kerrotut konfliktit”

YTT, apurahatutkija Mikko Poutanen (johtamisen ja talouden tiedekunta)
Eeppiset ja traagiset sankarit organisaatiomuutoksessa”

FT, dosentti, yliopistonlehtoriNarraren johtaja Maria Mäkelä (yhteiskuntatieteiden tiedekunta):
”Kriittistä organisaationarratologiaa: kokemuksellisen tarinan määritelmä ja käyttö”