Rekisteritutkimuksen uudet mahdollisuudet ja haasteet

Keskiviikko 28.8.2019

klo 16.30 – 18.00

Sali: A4 (Päätalo)

 

Puheenjohtaja Leena Forma, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Rekisteritutkimuksen uudet mahdollisuudet ja haasteet

Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset hallinnolliset rekisterit, jotka soveltuvat hyvin tutkimuskäyttöön. Eri rekisterien tietoja on mahdollista yhdistää toisiinsa henkilötunnusten avulla, mikä mahdollistaa monipuolisen tutkimuksen. Rekisteritutkimuksella on Suomessa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina rekisteritutkijat ovat kohdanneet uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Tässä sessiossa aihetta lähestytään kolmesta näkökulmasta:
 

  • miten uusi tietosuojalaki on muuttanut rekisteritietojen käyttölupien hakemista,  
  • mitä uudenlaiset rekisterit tarkoittavat tutkimuksen kannalta (esimerkkinä kaupan kanta-asiakasrekisteri) 
  • mitä on aineiston etäkäyttö

Kaikkia aiheita lähestytään käytännönläheisesti ja esimerkkejä esittäen.

Sessiossa keskusteltiin uudesta tietolupaviranomaisesta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.
Lisätietoja: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tietolupaviranomainen-findata

 

Mari Aaltonen (tutkijatohtori, Tampereen yliopisto)
Rekisterit tutkimuskäyttöön – käyttölupien hakeminen

Suomalaiset rekisterit tarjoavat hienoja mahdollisuuksia tutkimukselle, mutta aineistojen saaminen tutkimuskäyttöön vaatii pitkällisen ja yksityiskohtaisen hakuprosessin. Tämä saattaa tyrehdyttää monen tutkijan innon tehdä rekisteritutkimusta. Mutta onko prosessi kuitenkaan niin hankala, että sen vuoksi kannattaisi haudata potentiaaliset tutkimusideat? Tässä esityksessä kerrotaan esimerkki Tilastokeskuksen, Kelan ja THL:n rekisterien käyttölupien hakemisesta terveystieteelliseen tutkimukseen sekä hakuprosessin etenemisestä. 

Jaakko Nevalainen (professori, Tampereen yliopisto)
Kuluttajadata tutkimuskäytössä

Kuluttajadata on tuottanut merkittävää lisäarvoa elinkeinoelämälle, mutta sen yksilön valintoihin liittyvät, kansanterveydelliset ja tutkimukselliset mahdollisuudet alkavat vasta tulla esiin. Suomen keskittynyt päivittäistavaramarkkina mahdollistaa väestön elintapojen tarkastelun jo yhden suuren toimijan datan avulla. Tässä esityksessä arvioimme kuluttajadatan mahdollisuuksia ja haasteita kansanterveystutkimuksessa suomalaisen LoCard-tutkimuksen aineiston pohjalta.

Turkka Näppilä (datan hallinnan asiantuntija) & Jani Raitanen (tutkija, Tampereen yliopisto)
Tutkimusaineistojen etäkäyttö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki ovat asettaneet uudenlaisia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn. Yksi tekninen ratkaisu tietosuojalainsäädännön haasteisiin vastaamiseksi on yksikkötason tietoja sisältävien tietoaineistojen käsittely ja analysointi etäkäyttöpalvelussa. Esityksessä avataan etäkäyttöpalvelun toimintaa ja ominaisuuksia käyttäen esimerkkinä Tilastokeskuksen Fiona-järjestelmää ja kerrotaan sen käytöstä tutkimushankkeissa. 

 

Sessiossa keskusteltiin uudesta tietolupaviranomaisesta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tietolupaviranomainen-findata