Metodiset valinnat tutkimuksessa

Tiistai 27.8.2019

klo 14.00 – 15.30

Sali: Juhlasali (Päätalo)

 

Puheenjohtaja Pertti Järvinen, professori emeritus, Tampereen yliopisto

Pohdimme tässä sessiossa aika isoja jakolinjoja, mm. tiedettä painottavan ja käytännön hyötyjä korostavan tutkimusten eroja ja yhtäläisyyksiä. Haluamme heti sanoa, että tietyn tieteellisen tutkimuksen täytyy aina olla hyödyllinen. Yritämme verrata, miten kahden oppiaineen tutkimukset yhtäältä ovat samanlaisia mutta kuitenkin tietyssä määrässä erilaisia. Menemme tutkimuskohteessa myös syvemmälle ja vertaamme keskeisiä pareja; kvalitatiivinen vs.  kvantitatiivinen, teoriaa testaava vs. uutta teoriaa luova tutkimus sekä toimintatutkimus vs. suunnittelututkimus.

 

Eroja ja yhtäläisyyksiä akateemisessa ja käytännön tutkimuksessa
Mikko Ruohonen, professori, Tampereen yliopisto

Käytännön ja akateemisen tutkimuksen erot ja yhtäläisyydet pitää pystyä erottelemaan aika- ja tuloskriittisessä tutkimuksessa.  Akateemisten tulosten raportointi kestää kauemmin kuin design- ja toimintatutkimuksen avulla saavutetut käytännön hyödyt. Tässä osassa esitetään myös käytännön esimerkkejä

 

Eroja ja yhtäläisyyksiä kahden oppiaineen tutkimuksissa
Raimo Hälinen, Filosofian tohtori, Hämeen ammattikorkeakoulu

Erojen ja yhtäläisyyksien esittämiseksi aihe rajataan kahteen oppiaine-pariin (opetus ja tietojärjestelmät, johtaminen ja tietojärjestelmät) Tarkoitus on pohtia eroja metodeihin perehtymisessä ja käytössä, samoin datojen keruutekniikoissa sekä raportoinnissa.  Esitystä valaistaan käytännön esimerkein ja kokemuksin.

 

Eroja ja yhtäläisyyksiä eri tutkimuslähestymistavoissa
Pertti Järvinen, professori emeritus, Tampereen yliopisto

Aikaisemmin on painotettu valintaa kvalitatiivisen vs. kvantitatiivisen tutkimuksen välillä. Kun teoriaa on painotettu yhä enemmän tutkimuksessa ja huomattu, että samaa teoriaa voidaan tutkia kummallakin metodilla, niin on alettu käyttää erottelua teoriaa testaava vs. uutta teoriaa luova tutkimus. ’Millainen maailma on’-tutkimusten rinnalle on tullut maailman muuttaminen ja siitä seuraava pohdinta: toimintatutkimus vs. suunnittelututkimus.