Määrällisten menetelmien opetus ihmistieteellisillä aloilla

Torstai 29.8.2019

klo 13.15 – 14.45

Sali: D11 (Päätalo)

 

Puheenjohtaja  Eija Räikkönen (filosofian tohtori, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto)

Sessio käsittelee määrällisten tutkimusmenetelmien opetusta ja sen haasteita ihmistieteellisillä aloilla. Määrällisten menetelmien opetus omana tieteenalanaan ja tutkimuksen kohteena on melko nuori, joten tutkimustietoa aiheesta on melko vähänSessiossa menetelmäopetusta ja sen haasteita lähestytään kahden esimerkkitapauksen avulla. Ensimmäisessä esityksessä syvennytään opetuksen aikaisten tunnetilojen ja motivaationaalisten tekijöiden yhteyksiin eri opetustilanteissa yliopisto-opiskelijoilla. Jälkimmäisessä esityksessä käydään läpi kokemuksia kaikille avoimesta määrällisestä menetelmäopetuksesta.

 

Teemat ja puhujat: 


Eija Räikkönen (filosofian tohtori, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto) 
Mitä opiskelijoille kuuluu määrällisten menetelmien kurssin aikana?

Eräs määrällisten menetelmien opetuksen haaste ihmistieteellisillä aloilla on määrällisiä menetelmiä kohtaan koetut voimakkaat kielteiset tunnereaktiot kuten hermostuneisuus, levottomuus, ahdistus, huoli, pelko sekä fyysiset reaktiot, eli ns. tilastoahdistus (Chew & Dillon, 2014). Ilmiöstä tiedetään kuitenkin vielä melko vähänTässä esityksessä tarkastellaan päiväkirja-aineiston avulla tilastoahdistuksen ja eri motivaatiotekijöiden vaihtelua sekä keskinäisiä yhteyksiä opetustilannekohtaisesti. Aineisto kerättiin määrällisten menetelmien kurssilla, jonka toteutuksessa nojauduttiin kolmeen teemaan: tilastollisen ajattelun ja määrällisen tutkimuksen tekemisen opettaminen ongelmanratkaisuprosessinaopetuksen kontekstualisointi opiskelijoille tuttujen asiasisältöjen avulla; ja tukemalla aktiivista oppimista.

Kimmo Vehkalahti (valtiotieteiden tohtori, dosentti yliopistonlehtoriYhteiskuntadatatieteen keskus, Helsingin yliopisto) 
Kokemuksia kaikille avoimesta menetelmäopetuksesta

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen –kurssista tehtiin vuonna 2015 Suomen ensimmäinen tilastotieteen MOOC (Massive Open Online Course), ja se on ollut siitä lähtien koko ajan tarjolla avoimesti kenelle tahansaKurssin keskiössä on tilastollinen lukutaito sekä tilastolliset perusperiaatteet ja –käsitteet yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Esitys käy läpi kurssin kehitysvaiheita ja kokemuksia. Lisäksi esitellään uutta, vaativamman tason avointa kurssia Introduction to Open Data Science, joka keskittyy yhä useampien ihmistieteissäkin tarvitsemiin avoimen datatieteen työkaluihin (RStudioMarkdownGitHub) sekä eräisiin tilastollisiin monimuuttuja- ym. menetelmiin. Jälkimmäinen kurssi onkin saavuttanut jo suosiota erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tohtoriopiskelijoiden keskuudessa. Lisätietoja näistä kursseista löytyy mm. alla mainituista osoitteista: