Lainoppia muille kuin oikeustieteilijöille

Tiistai 27.8.2019

klo 15.45 – 17.15

Sali: A4 (Päätalo)

 

Session puheenjohtaja: Pauli Rautiainen (julkisoikeuden apulaisprofessori, Tampereen yliopisto)

Oikeutta ja erilaisia oikeudellisia dokumentteja laeista viranomaispäätöksiin hyödynnetään myös muilla tieteenaloilla kuin oikeustieteessä. Usein muut kuin oikeustieteilijät eivät ole kuitenkaan perehtyneet oikeudellisten dokumenttien tulkintaan liittyviin metodikysymyksiin, joita oikeustieteessä käsitellään lainopin käsitteen alla. Lainopin eli oikeuslähteillä argumentoinnin taidon hallintaa pidetäänkin lakimiesten hiljaisen tiedon ydinalueena. Tässä sessiossa riisutaan lainopillinen tulkinta sitä usein verhoavasta mystiikasta. Tarkoituksena on kuvata käytännön esimerkkien avulla vailla oikeustieteellistä koulutusta oleville sitä, kuinka juristi katsoo oikeutta.

  • Miksi laki näyttää siltä miltä se näyttää?
  • Mikä merkitys lain sanamuodolla on?
  • Mitä tarkoitetaan oikeuslähdeopilla?
  • Miten tuomioistuinratkaisua luetaan?
  • Miten juristi katsoo opettajan luokkahuoneessa harjoittamaa kurinpitoa?

Pauli Rautiainen (julkisoikeuden apulaisprofessori, Tampereen yliopisto)
Miten laki syntyy ja lain esitöitä luetaan?

Alustuksessa käydään läpi lainvalmistelun vaiheet, siinä syntyvät asiakirjat ja niiden merkitys oikeudellisessa tulkinnassa. Esimerkkinä käytetään uutta varhaiskasvatuslakia.

 

Pekka Nykänen, vero-oikeuden professori, Tampereen yliopisto
Miten lakia tulkitaan?

Alustuksessa perehdytään lain säännöksen (pykälän) tulkintaan käyttäen esimerkkinä verolakia.

 

Riku Neuvonen (julkisoikeuden yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto)
Miten tuomioistuinratkaisu rakentuu? –> PUHEENVUORO PERUTTU

 

Virve Valtonen (julkisoikeuden yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto)
Mikä merkitys lain tulkinnalla on tosiasiallisessa hallintotoiminnassa?

Alustuksessa käydään kurinpitoa koulussa esimerkkinä käyttäen läpi miten tosiasiallinen hallintotoiminta jäsentyy lainopillisesti.