Laadullisten menetelmien laadukas opettaminen

Keskiviikko 28.8.2019

klo 12.30 – 14.00

Sali: D10A

 

Puheenjohtajat: Jutta Pulkki (yliopistonopettaja, terveystieteet, Tampereen yliopisto)
Anu Järvensivu (yliopistonlehtori, aikuiskasvatustiede, Jyväskylän yliopisto)

 

Laadullisten menetelmien laadukas opettaminen – miten ihmeessä?

 

  • Miten toteuttaa onnistunut laadullisten tutkimusmenetelmien opintojakso erilaisista taustoista tuleville opiskelijoille?
  • Miten vakuuttaa määrällisiin menetelmiin jo tottuneet opiskelijat laadullisten menetelmien relevanssista?
  • Miten tutustuttaa opiskelijat laadullisen tutkimuksen erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin, aineistonkeruun tapoihin, analyysimenetelmiin, sekä luottamuksellisuuden ja eettisyyden kysymyksiin, ja usein vain yhden 5 opintopisteen jakson aikana? Ja miten tehdä tämä kaikki uudella, opiskelijoita innostavalla tavalla?
  • Entä miten hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja luoda alustoilla oppimisen intoa?

 

Tässä sessiossa näitä kysymyksiä pohditaan paneelikeskustelussa, johon osallistuvat laadullisten tutkimusmenetelmien opettajat eri tieteenaloilta ja yliopistoista. Session tarkoituksena on paitsi keskustella yhdessä panelistien ja yleisön kanssa laadullisten menetelmien opetuksen haasteista ja hyvistä käytännöistä, myös verkostoitua ja luoda yhteinen keskusteluareena myös jatkossa.

 

Mukana keskustelemassa ovat:

Erja Laakkonen, yliopistonlehtori, aikuiskasvatustiede, Itä-Suomen yliopisto

Leena Halttunen, yliopistonopettaja, kasvatustiede, Jyväskylän yliopisto

Johanna Terävä, yliopistonlehtori, varhaiskasvatus, Jyväskylän yliopisto

Anu Katainen, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka, Helsingin yliopisto