Laadullisen aineiston analyysiohjelmistot

Tiistai 27.8.2019

klo 14.00 – 15.30

Sali A1 (Päätalo)

Pj. Anne Laajalahti, koulutus- ja kehittämisjohtaja, FT, Infor

Laadullisten tutkimusaineistojen analyysiin on kehitetty lukuisia tietokoneohjelmistoja, joiden avulla laajojen teksti-, kuva-, ääni- ja videoaineistojen käsittely ja hallinta helpottuvat. Millaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia näiden ohjelmistojen käyttöön liittyy? Millaisille aineistoille ohjelmistot sopivat ja onko eri ohjelmistojen välillä olennaisia eroja? Hyötyisinkö minä mahdollisesti analyysiohjelmiston käytöstä? Tässä sessiossa NVivo- ja ATLAS.ti-ohjelmistoja käyttäneet tutkijat kuvaavat analyysiohjelmistojen käyttöä. Myös kysymyksille ja keskustelulle on varattu aikaa.

 

NVivo-ohjelmisto
Jari Luomanen, tutkija, YTT, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

ATLAS.ti-ohjelmisto
Sanna Herkama, erikoistutkija, FT, Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos
Anne Laajalahti, koulutus- ja kehittämisjohtaja, FT, Infor