KvantiMOTV ja Tutkimusmenetelmien työkalupakki

Torstai 29.8.2019

klo 9.15 – 10.45

Sali: A3 (Päätalo)

 

Sessiossa esitellään kahta menetelmäopetuksen tietovarantoa: KvantiMOTV ja Tutkimusmenetelmien työkalupakki.

KvantiMOTV
Noora Ellonen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

KvantiMOTV on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ylläpitämä kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Siellä käsitellään sekä tutkimuksen teon yleisiä kysymyksiä että käydään läpi perusmenetelmien soveltamista esimerkein. Oppimisympäristössä on SPSS-harjoituksia ja se tarjoaa vapaasti käytössä olevia harjoitusaineistoja. KvantiMOTV on tarkoitettu sekä itseopiskeluun että menetelmäkurssien tueksi ja se on avoimesti saatavilla. Tässä esityksessä esitellään lyhyesti KvantiMOTV: n sisältö. Lisäksi käydään läpi muutama esimerkki, miten oppimisympäristöä on hyödynnetty opetuksen tukena sekä luodaan katse tulevaan, jossa on tarkoitus uudistaa oppimisympäristöä palvelemaan entistä paremmin itseopiskelua.

 

 

Tutkimusmenetelmien työkalupakki
Tapio Nummi, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Tutkimusmenetelmien työkalupakki on tilastotieteen oppialan ylläpitämä erilaisia alan oppimateriaaleja sisältävä oppimisympäristö. Ympäristö sisältää materiaaleja mm. harjoitusaineistoista, tiedon keruusta, tilastollisista ohjelmistoista, peruskursseista, erilaisista erikoiskursseista sekä matemaattisesta tilastotieteestä. Myös erilaisia videoita on tarjolla mm. alan vierailuluennoista sekä kursseista. Materiaalia täydennetään koko ajan. Työkalupakki on toteutettu Moodle-ympäristössä ja vaatii siten kirjautumisen, mikä onnistuu niille joilla on ns. HAKA-tunnus. Esityksessä perehdytään siihen miten työkalupakkia voisi hyödyntää opetuksen ja tutkimuksen tukena.