Yhteystiedot

Tapahtumassa mukana

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisioppilaitos – poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja.

Kaikki uudet poliisit valmistuvat Polamkista Tampereelta. Tutkintokoulutuksen lisäksi oppilaitos järjestää poliisin jatko- ja täydennyskoulutusta sekä muuta turvallisuusalan koulutusta.

kkot@tuni.fi| www.polamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu

Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Niin koulutuksessa kuin kehittämishankkeissa yhdistelemme eri alojen osaamisia luovasti ja rohkeasti – nyt osana Tampereen korkeakouluyhteisöä.

Ammattikorkeakoulun päätehtävä on tarjota korkeakouluopetusta työelämän ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Profiililtaan monialaisen ja kansainvälisen TAMKin toiminta painottuu hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

kkot@tuni.fi | www.tuni.fi

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Yliopistossa kohtaavat muun muassa talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja opetus. Tuotamme uusia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Maisterin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon jälkeinen tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille.

Uusi Tampereen yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi.

kkot@tuni.fi| www.tuni.fi