Historiantutkimuksen päivät 2022

20.-22.10.2022 Tampereen yliopisto

Kutsu

Huomio! Historiantutkimuksen päivät siirtyvät vuodella eteenpäin, uusi ajankohta on 20.-22.10.2022.

Kuudennet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 20.-22.10.2022. Päivien ohjelmassa on kutsuttujen esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa.

Konferenssin pääpuhujat varmistuvat pian.

Varsinainen esitelmäpyyntö julkistetaan toukokuun lopulla (2021) konferenssin internetsivuilla (https://events.tuni.fi/hitu2022) sekä muissa medioissa.

Päivien järjestäjinä ovat Tampereen yliopiston historian oppiaine ja Suomen Historiallinen Seura.

Tervetuloa!

 

******

Inbjudan

Den sjätte nationella konferensen för historieforskning ordnas 20.-22.10.2022 i Tammerfors.

På programmet står föredrag av huvudtalare, arbetsgrupper för deltagarnas egna presentationer samt friare program.

Den egentliga föredragsinbjudan skall utgivas i slutet av mai (2021) på konferensens internetsidan (https://events.tuni.fi/hitu2022/) och på andra medier.

Konferensen ordnas av läroämnet historia vid Tammerfors universitet i samarbete med Finska Historiska Samfundet.

Välkomna!

 

******

Invitation

The Sixth Finnish Conference on Historical Research will be held in Tampere on 20-22 October 2022. The conference program will consist of keynote lectures by international scholars, sessions, and lively social program.

The actual call for papers will be opened by the end of May (2021), and published at the conference website (https://events.tuni.fi/hitu2022/) and in other media.

The conference is organised by the discipline of history at Tampere University together with the Finnish Historical Society.

Welcome!

Järjestäjät

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.