AMK-päivät 2024 ja värikkäitä elementtejä.
AMK-päivät 17.–18.4.2024 Tampereella

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk).

Varaudutaan viisaasti

Ajassamme korostuu tarve ymmärtää ja hallita monimutkaisia turvallisuuskysymyksiä. Ammattikorkeakouluyhteisömme hyvinvointi rakentuu vahvan turvallisuuden ja kestävyyden perustalle. Nämä teemat eivät koske vain kriisitilanteita, vaan ne ovat olennainen osa oppilaitostemme arkea ja tulevaisuutta. Näiden AMK-päivien teemana onkin ”Varaudutaan viisaasti”.

Turvallisuus on olennaisesti sidoksissa hyvinvointiin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan opiskelijoillemme ja henkilökunnallemme turvallisen ympäristön oppia, kasvaa ja työskennellä. Tämä tarkoittaa sekä fyysistä että psyykkistä turvallisuutta. Pohdimme, miten voimme tukea toinen toisiamme niin opiskelu- kuin työelämässäkin, luoden samalla pohjaa pitkäaikaiselle, kestävälle hyvinvoinnille.

Koulutusorganisaatiot toimivat myös esimerkkinä muille. Pohditaan yhdessä, miten voimme edistää kestävää yhteiskuntaa, joka on valmistautunut erilaisiin haasteisiin ja kriiseihin.

Tampereen AMK-päivät tarjoavat inspiroivia keskusteluja, käytännön työkaluja sekä yhteisöllisyyttä 17.–18.4.2024. Tule mukaan rakentamaan turvallista ja kestävää tulevaisuutta – nähdään Tampere-talossa!

Järjestäjät