AFinLA höstsymposium

Tammerfors 9–11 november 2023

Information om evenemanget

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s höstsymposium i Tammerfors den 9–11 november 2023!

Vi inbjuder språkvetare och andra intresserade att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel. Symposiets tema Vetenskapliga brobyggen uppmuntrar till att söka nya kopplingar till exempel mellan olika forskningsmetoder, datatyper, teoriinriktningar, paradigm, språkuppfattningar eller discipliner.

Symposiet inleds på torsdagen, 9 november vid 12-tiden och avslutas på lördagen, 11 november vid 15-tiden. Ett detaljerat program kommer att finnas här före symposiet.

Programmet finns nu på sidan Program.

Kontakt: afinla2023@tuni.fi

Arrangörer