Ohjelma

Kokemuksen ääriin – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 13. vuosikonferenssi

Tampere 20.–21.1.2022

Aihetunniste viestintään: #1800kokemus

Paikka: Tampereen yliopiston Linna -rakennus (Kalevantie 5)

 • Kaikki tilat sijaitsevat rakennuksen alimmassa kerroksessa (Auditorio K103; salit K108, K109 & K110)

 

Torstai 20.1.2020

9.15–9.45 Rekisteröityminen (Linnan aula)

9.45–9.50 Konferenssin avaus: Heikki Kokko (konferenssin vastuuhenkilö) ja Ilona Pikkanen (1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaattori) (Auditorio K103)

9.50–10 Konferenssin avajaissanat Pirjo Markkola (HEX) (Auditorio K103)

10–11 Keynote Pertti Haapala: 1800-luvun kokemus: Vanha ja uusi yhteiskunta. Pj. Pirjo Markkola (Auditorio K103)

11.15–12:30 Sessiot 1–3

1 Suomen suuriruhtinaskunta koettuna poliittisena tilana (Auditorio K103) Pj. Marja Jalava

 • Jani Marjanen: Suomi-käsitteen murros 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa
 • Ilkka Liikanen: Suuriruhtinaan maasta suuriruhtinaskunnaksi. Mitä storfurstendöme sanan käännösten muutos kertoo aikalaisten käsityksistä Suomesta poliittisena tilana 1800-luvulla?
 • Alina Kuusisto: Alueiden suuriruhtinaskunta – aluepoliittisen puheen strategiat 1800-luvun

2 Modernisoituva maailma, tunteet ja suullis-kirjalliset aineistot 1 (K108) Pj. Anna Kuismin

 • Anna Huhtala: Arkkiveisujen monipuoliset tunteet
 • Hanna Karhu: Runoilija Lauri Soini rahvaan tunteiden tulkkina
 • Niina Hämäläinen: Suomenkielinen aikakauslehti Mehiläinen – opastusta, ideologiaa, tunteita

3 Taide ja kokemus (K109) Pj. Saijaleena Rantanen

 • Ildikó Sirató: Teatteriyleisön kokemuksia 1800-luvulta. Harvat dokumentit tutkijoiden käsissä
 • Arja Kastinen: Peurankaataja Pedrin sielunmaisema
 • Elina Saloranta: Kirje Liisiltä

12:30–13:30 Lounastauko (omakustanteinen)

13:30–15 Sessiot 4–6

4 Lasten kokemukset köyhyydestä pitkällä 1800-luvulla (Auditorio K103) Pj. Kirsi Vainio-Korhonen

 • Noora Viljamaa: Köyhäintaloon joutuneiden seksityöläisten lasten kokemukset 1800-luvun Turussa
 • Topi Artukka: Hädänalaisten lasten kokemuksia ja lasten auttamisen käytäntöjä 1860-luvun nälkävuosien aiheuttamassa kriisissä
 • Maria Syväniemi: Huutolaiskulttuurin pitkät varjot – viimeisten huutolaislasten kokemukset arjesta 1920–30-luvun Suomessa

5 Modernisoituva maailma, tunteet ja suullis-kirjalliset aineistot 2 (K108) Pj. Niina Hämäläinen

 • Anna Kuismin: Palava rakkaus ja öljy pumpulissa Kansanihmisten lemmenviestit suomenkielisessä fiktiossa 1880-luvulta 1900-luvulle
 • Asta Sutinen: Huviposti sosiaalisena ja kirjallisena ilmiönä 1900-luvun alun iltamakulttuurissa
 • Silja Vuorikuru: Kyynelten kylvömiehenä surutantereella Suru- ja murhekuvausten kaunokirjalliset keinot onnettomuusarkkiveisuissa

6 Kokemuksen teoria ja metodologia (K109) Pj. Heikki Kokko

 • Henriikka Hannula: Wilhelm Dilthey ja eletty kokemus ihmistieteissä filosofisesta ja historiallisesta näkökulmasta
 • Petra Lehtoruusu: Historiamaalaus ja liikutus: taiteen tunnevaikutukset estetiikan teoriassa ja teosten vastaanotossa
 • Ville Hämäläinen: Kokemuksen kultivointi kirjailijan tehtävänä. Søren Kierkegaardin Bildung-ajattelun ulottuvuuksia
 • Heli Rantala: Kävelyhaaste vuodelta 1813

15–15:30 Kahvi (Linnan Aula)

15:30–17 Sessiot 7–10

7 Morsiamia, vaimoja ja langenneita naisia: Seksuaalisuuteen liittyviä tunteita 1800-luvun Suomessa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa (Auditorio K103) pj. Alexandra Bergholm

 • Reetta Hänninen: ”Pelkään sitä hetkeä joka lopullisesti meidät yhdistää”: Kihlausajan toiveet ja pelot Maissi ja Eero Erkon kirjeenvaihdossa
 • Anna Koivusalo: Velvollisuus elämässä, nautinto kuolemassa: Uskonto, ahdistus ja avioliitto 1800-luvun Yhdysvaltain Etelävaltioissa
 • Alexandra Bergholm: ”Foul vampires! Patented villains!”: Moraalinen tunnepuhe prostituutiosta käydyssä julkisessa keskustelussa 1840–80-luvun Britanniassa

8 Historiografia ja historian käyttö (K108) Pj. Ilona Pikkanen

 • Jukka Sarjala: Retki paleontologian historiaan. Tutkimus tiedonmuodostuksen epävarmuuksista
 • Liisa Kunnas-Pusa: Kun kivikausi meni tunteisiin – Kivikauden ja esihistorian kokemus 1800-luvulla
 • Samira Saramo: The Deadly Melula Fire and the Memories and Meanings of Sointula

9 Kokemus ja tila (K109) Pj. Anna Ripatti

 • Asko Nivala: Voiko 1800-luvun alun koettua tilaa tutkia digitaalisesti?
 • Tuomas Teuho: Venäläinen sotilaskirkko suomalaisessa kaupunkitilassa – Pyhien Nikolaoksen ja Aleksanteri Nevskin kirkon vaikutus kaupunkitilan kokemiseen Hämeenlinnassa 1900–1923
 • Veikka Kilpeläinen: Toimijuus ja kaupunkitilan ymmärtäminen Helsingissä kustavilaisella ajalla ja autonomian ajan alussa (n. 1770–1820)

10 Kokemus ja modernin murros (K110) Pj. Johanna Annola

 • Ulla Ijäs: Teollisen vallankumouksen kokemus itäsuomalaisessa maalaisyhteisössä
 • Elsa Hietala: Kartanot edelläkävijöinä? Kahden maalaiskartanon väki maatalouden murroksen kokijoina 1800-luvun jälkipuoliskolla
 • Tiina Miettinen: Eletystä uskosta osaksi elävää kulttuuriperintöä Sääksmäen Ritvalan helkajuhlien muutos 1800-luvulla
 • Heikki Mikkonen: Talouskasvun kokemus Suomen suuriruhtinaskunnassa

18.30 Konferenssi-illallinen (Ravintola Tampella, Kelloportinkatu 1)

 

Perjantai 21.1.2021

9:15–10:30 Sessiot 11–14

11 Tila ja naisten kokemus (Auditorio K103) Pj. Kirsti Salmi-Niklander

 • Johanna Annola: Naisvankilat, kokemus ja 1800-luvun Suomi
 • Karolina Kouvola: ”Paholainen on hänen kanssaan.” Mielikuvia pohjanmaalaisesta noitamaineisesta naisesta
 • Miira Vuoksenranta: ”Hänen sohvansa odottaa sinua avosylin” – sivistyneistönaiset ja huonetilaan ankkuroitunut kerrottu ystävyys 1860- ja 1870-lukujen Suomessa

12 Ärtymystä, vihaa ja rakkautta (K108) Pj. Riikka Rossi

 • Satu Sorvali: ”Olkaa aina iloiset!” Ärtymyksen kaltaisten tunteiden merkitykset, motiivit ja ilmeneminen 1890-luvun suomalaisissa lehtiteksteissä.
 • Anna Rajavuori: Luokkaviha ideologiana ja tunteena
 • Tero Eljas Vanhanen: Kuka keksi rakkauden? Jane Austenin ja Samuel Richardsonin romaanit rakkauden kokemuksen muokkaajina

13 Lehdistö ja kollektiiviset kokemukset (K109) Pj. Minna Harjula

 • Kaisa Kyläkoski: Turun sanomalehdet avun välittäjinä 1791–1822
 • Mika Suonpää: Kolonialismi ja imperialismi Suomen suurruhtinaskunnan lehdistössä 1809–1917
 • Sami Suodenjoki: Ilmiantaminen medioituneena ja kollektiivisena kokemuksena keisariajan lopun Suomessa

14 Korkeuksia tavoittelemassa – oppaana Topelius (K110) Pj. Tuula Pere

 • Anna-Kaisa Inkala: Mystiset kokemukset ja taikausko Topeliuksen tuotannossa
 • Hanna Samola: Zachris Topeliuksen satujen kasvikuvausten eettiset merkitykset ja eurooppalainen satuperinne
 • Tuula Pere: Aistit herkkinä – kuulevia kuuroja ja näkeviä sokeita Topeliuksen saduissa

10:30–11:30 Keynote Kati Kallio: Kansanperinteen kerroksellinen kokemus, pj. Kirsti Salmi-Niklander (Auditorio K103)

11.30–12.30 Lounastauko (omakustanteinen)

12.30–13.30 Keynote Maarit Leskelä-Kärki: Miten tutkia esoteerisuuden kulttuurihistoriaa elettynä kokemuksena? Pj. Heikki Kokko (Auditorio K103)

 • Paneelikeskustelu: FT Marja Lahelma , FT Viola Parente-Capkova, TM Jussi Sohlberg, FM Pekka Pitkälä, FM Antti Harmainen

13:30–15 Sessiot 15–17

15 Kehollinen kokemus (Auditorio K103) Pj. Sami Suodenjoki

 • Lotta Vuorio: Polymachinon ja liikkuvan kehon kokemus – Liikuntaharjoitusten materiaalisuus 1800-luvun puolivälin Britanniassa
 • Jenni Kuuliala: Vammaisuuden lääketieteellinen kokemus? Augustus d’Esten tapauksen uudelleenarviointia
 • Aleksi Moine: ”Tules tänne, tarvitahan, Hätäisien huutaessa” — Kivun kokemuksia 1800-luvun Ilomantsin loitsuissa
 • Hanne Juntunen: Kuinka analysoida kaunokirjallisuuden kehollista kokemusta digitaalisella menetelmällä?

16 Sosialisaatio ja kokemus (K108) Pj. Reetta Eiranen

 • Heidi Hakkarainen: Lukeminen ja kokemus: tunteiden kouluttaminen Viipurin alueen lapsille ja nuorille suunnatuissa kirjoissa 1800-luvun alkupuolella
 • Tarja-Liisa Luukkanen: Helsingin kaupunkikurjaliston lapset ja Antipoffin talon koulu
 • Piia Einonen: Kokemuksia kuulumisesta ja juutalaisuudesta 1800-luvun alkuvuosikymmenten Viipurissa

17 Yksilö ja yhteisö. Kokemuksellisuuden tavoittelua digitoitujen aineistojen avulla (K109) Pj. Jussi-Pekka Hakkarainen

 • Jussi-Pekka Hakkarainen: Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja institutionaalinen kokemus 1800-luvulla
 • Tomi Huttunen: Venäläinen kaunokirjallisuus Suomessa autonomian alkajaisiksi
 • Heikki Kokko: Lehdistön paikallislukijakirjekulttuurin kokemuksia tallentava Translocalis-tietokanta

15–15:30 Kahvi ja konferenssin lopetus (Auditorio K103)

 

Järjestäjät: HEX ja 1800-luvun tutkimuksen verkosto

Konferenssitoimikunta: Heikki Kokko pj. (HEX, Tampereen yliopisto), Johanna Annola (HEX, Tampereen yliopisto), Ilona Pikkanen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Saijaleena Rantanen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), Anna Ripatti (Helsingin yliopisto), Riikka Rossi (Tampereen yliopisto), Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto), Sami Suodenjoki (HEX, Tampereen yliopisto)