Työpajat oppilasryhmille

Opettaja, osallistu ryhmäsi kanssa Tutkijoiden yöhön! Työpajoihin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Lähetämme ryhmänsä ilmoittaneille lisätietoja ja tarkemmat osallistumisohjeet. Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu nuorille ja koululuokille, erityisesti 9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Ilmoittautumislomakkeessa ei kysytä yksittäisten oppilaiden tietoja, ainoastaan opettajan tiedot ja ryhmän koko. Ilmoitathan yhden ryhmän kerrallaan.

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen työpajoihin on päättynyt.

Nuorten hyvinvointi – mitä, miksi ja millä tavalla? 

Aikataulu: kello 9-10.15, virtuaalityöpaja, ennakkoilmoittautuminen
Työpaja koostuu ennakkotehtävästä (ei pakollinen) ja noin 1h 15 min etätyöpajasta.Työpaja alkaa 15 min orientaatiolla työpajan tutkijoiden kanssa, noin 45 min työskentelette luokan kanssa ja voitte chatin kautta olla yhteydessä tutkijoihin. Työpaja päättyy noin 15 min yhteenvetoon tutkijoiden vetämänä.

Työpajan lähtökohtana on kriittinen näkökulma nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa, mikä pyrkii kyseenalaistamaan yhteiskunnan normeja ja rakenteita. Työpajassa keskustellaan nuorten kestävästä hyvinvoinnista ja sen suhteesta osallisuuteen ja vaikuttamiseen monitieteisestä näkökulmasta. Lisäksi pohdimme sitä, mitä nuorisotutkimus on, keitä nuorisotutkijat ovat ja mitä tarkoittaa, että työpajan vetäjät haluavat tehdä tutkimusta yhdessä nuorten kanssa ja ottaa nuoret mukaan tutkimuksen tekemiseen.

Työpajassa aiheeseen orientoivat Tampereen yliopistosta väitöskirjatutkija Susanna Ågren (ALL-YOUTH-tutkimushanke) sekä apurahatutkija Niina Meriläinen (FT.) JÄLKES-tutkimushankkeesta. Tämän jälkeen työpajaan osallistuneet pääsevät itse etsimään tietoa nuorten osallisuudesta ja rakentamaan yhdessä palaset kestävälle hyvinvoinnille. Työpajaan toivotaan mukaan nuoria eri taustoista.

Työpaja on suunnattu yhdeksäsluokkalaisille, toiselle asteelle valmentavissa opinnoissa mukana oleville nuorille sekä jo toisella asteella (lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa) opiskeleville nuorille. Työpaja toteutetaan ALL-YOUTH-tutkimushankkeen sekä JÄLKES-tutkimushankkeen yhteistyönä.

Työpaja toteutetaan virtuaalisesti ja ennakkoilmoittautuneille opettajille toimitetaan ennen tapahtumaa osallistumislinkki ja ennakkotehtävät. Työpajassa toivotaan nuorten osallistumista, opettajan toivotaan jakavan osallistumislinkin opiskelijoille, jotta he voivat katsoa striimiä ja osallistua keskusteluun omilta laitteiltaan.

Fablab: Tutustuminen digitaaliseen valmistukseen

Aikataulu

  1. paja kello 9.30-11 (max 30hlö)
  2. paja kello 12-13.30 (max 30hlö)

Osoite: Tampereen yliopiston Hervannan kampus, Sähkötalo, Korkeakoulunkatu 3

Pajassa tutustutaan digitaalisen valmistuksen tekniikoihin, perehdytään 3D-mallinnukseen ja valmistetaan heijastimet laserleikkuria käyttäen. FabLab Tampere on digitaalisen valmistuksen oppimis- ja innovaatioympäristö. Työpaja toteutetaan FabLabissä. Ryhmän maksimikoko on 30 hlöä. Työpaja on suunnattu ensisijaisesti 2. asteen opiskelijoille.