Puhujat

Kauppakeskus Ratina kello 15.00-19.00

Miisa Rotola-Pukkila

mmiisas

Suomen vaikuttavimmaksi somevaikuttajaksi (Meltwater, elokuu 2019) sekä yhdeksi Suomen vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi tänä vuonna valittu Miisa Rotola-Pukkila (Mmiisas) on Youtuben ja Instagramin pitkäaikainen ammattilainen. Hän on positiivinen roolimalli ja ihastuttaa kerta toisensa jälkeen hyväntuulisella, lämminhenkisellä ja samaistuttavalla sisällöllään. Uusimmat aluevaltaukset hänellä ovat oma vaatemallisto Ivana Helsingin kanssa sekä kesällä 2019 julkaistu esikoisteos, Inspiskalenteri. Miisa myös opiskelee some-työn ohella Tampereen yliopistossa puheviestintää ja tutkii pro gradu -tutkielmassaan tubettajien ja seuraajien vuorovaikutussuhdetta.

Tutkijoiden tiedetovi kello 16.00, 17.00 ja 18.00

Antti Wallin

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Antti Wallin on kaupunkitutkimukseen perehtynyt sosiologi Tampereen yliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsitteli eläkeläisten kaupunkia. Tässä tapaustutkimukset käsittelivät eläkeläismiesten toriporukkoita, väestöltään ikääntynyttä kerrostalolähiötä ja espanjan suomalaiseläkeläisiä. Väitöskirjan jälkeen Wallin on tutkinut Tammelan täydennysrakentamista, ja nyt työnalla on kestävän kaupunkikehityksen politiikan arviointi. Syyskuun alusta Wallin työskentelee Kohti ekohyvinvointivaltiota –hankkeessa (AKA/STN), jossa hänen tarkoituksensa on tutkia ja kehittää sosiaalisesti kestävää kaupunkielämää.

Esa Rahtu

Apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Esa Rahtu työskentelee apulaisprofessorina Tampereen yliopiston Tietotekniikan yksikössä. Hänen alaansa on konenäön ja koneoppimisen kehittäminen, tavoitteenaan mahdollistaa älykkäät koneet osana ihmisen jokapäiväistä elämää.

Eeva-Liisa Viskari

Yliopettaja, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

Eeva-Liisa Viskarilla on monipuolinen osaaminen erilaisista ympäristötieteiden tutkimusaiheista ja tällä hetkellä hän työskentelee yliopettajana ja koulutuspäällikkönä kansainvälisessä ympäristötekniikan koulutuksessa. Erityisalueena hänellä on opetuksessa ja tutkimus- ja kehittämishankkeissa ollut kestävä ja turvallinen sanitaatio, ravinnekierrot, kaupunkiviljely ja insinöörikoulutuksen pedagoginen kehittäminen.

Eveliina Asikainen

Lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Eveliina Asikainen on biologi ja hallintotieteiden tohtori ympäristöpolitiikasta. Hän on toiminut yli 30 vuotta kestävän kehityksen edistämiseen liittyvissä tehtävissä erilaisissa oppilaitoksissa. Tällä hetkellä hän työskentelee lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa ja vastaa kestävän kehityksen edistämisestä TAMKissa. Eveliinaa kiinnostavat erityisesti osallistumiseen ja kansalaisvaikuttamiseen liittyvät teemat. Väitöskirjassaan hän tutki asukkaiden osallisuutta kaupunkiluonnon muotoutumiseen Hervannassa ja Vuoreksessa.

Riikka Tapaninaho

Yliopisto-opettaja, tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto

Riikka Tapaninaho on yrityksen johtamisen yliopisto-opettaja ja tohtoriopiskelija. Hän tutkii väitöskirjassaan, miten yritykset voivat luoda kestävää arvoa yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Studia Generalia -luennot, Tampereen yliopisto, Keskustakampus, kello 9.00-15.00

Nuorten Studia Generalia

Heikki Hyöty

Professori, Tampereen yliopisto

Heikki Hyöty työskentelee virologian professorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheenaan ovat ihmisen virusinfektiot, niiden vuorovaikutus immuunivasteen kanssa ja rooli kroonisten sairauksien synnyssä sekä uusien virusrokotteiden kehittäminen.

Sauli Palmu

Sauli Palmu

Erikoislääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sauli Palmu on lastenlääkäri Taysin Lasten ja nuorten sairaalassa ja lastentautiopin kliininen opettaja Tampereen yliopistossa. Työssään hän hoitaa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria ja opettaa lääkäriopiskelijoille lasten tutkimista ja hoitamista. Lisäksi hän vastaa Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU:n toiminnasta ja tekee tutkimusta osallistuen mm. useaan diabeteksen ehkäisytutkimukseen.

Elina Nieminen

Yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Elina Nieminen on Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopisto-opettaja, kiinnostuksen kohteena ihmisoikeudet ja haavoittuvat ryhmät. Tekeillä on myös väitöskirja paperittomista.

Studia Generalia: Terveys ja hyvinvointi

Elina Lindfors

Apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Katri Lindfors on tehnyt keliakiaan liittyvää tutkimusta yli 15 vuotta ja toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Keliakiatutkimuskeskuksessa. Lindfors väitteli vuonna 2004 filosofian tohtoriksi ja vuonna 2010 hänelle myönnettiin immunobiologian dosentin arvo. Lindfors johtaa omaa poikkitieteellistä tutkimusryhmää, jonka tavoitteena on ymmärtää keliakian kehittymisprosessia paremmin sekä hyödyntää tätä tietoa potilaiden hyväksi, muun muassa kehittämällä ja parantamalla keliakian diagnostiikkaa.

Federica Previtali

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Federica Previtali työskentelee osana EU:n rahoittamaa EuroAgeism-projektia. Hän suoritti maisterintutkintonsa työ- ja organisaatiopsykologiassa Milano-Bicoccan yliopistossa Italiassa. Häntä kiinnostavia tutkimusaiheita ovat iän merkitys, ikääntyvät työntekijät, ja hyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa. Hänen väitöskirjansa keskittyy tunnistamaan ageistisia käytäntöjä instituutioiden sisällä, iän dynamiikkoja ja työorganisaatioiden sisäisiä diskursseja laadullisen tutkimuksen avulla.

Katri Keskinen

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Katri Keskinen työskentelee osana EU:n rahoittamaa EuroAgeism-projektia, joka tutkii ageismia: ikään perustuvia ennakkoluuloja, stereotypioita ja ikäsyrjintää. Hän suoritti maisterintutkintonsa kriminologiassa Malmön yliopistossa, Ruotsissa. Häntä kiinnostavat mm. iän merkitys uravalinnoissa, ikääntyvät työntekijät, ja yhteiskunnalliset tavoitteet pidentää työuria. Väitöskirjassaan Keskinen tutkii iän, toimijuuden ja ageismin dynamiikkoja urapäätöksissä ja työurien muotoutumista yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen.

Marja Jylhä

Professori, Tampereen yliopisto

Marja Jylhä on gerontologian professori joka toimii Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC). Hän tutkii ryhmänsä kanssa ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia, pitkäikäisyyttä, palvelujen tarvetta ja saamista, vanhenemista omana kokemuksena ja sitä, kuinka ikääntyminen muuttaa yhteiskuntaa.

Studia Generalia: Tulevaisuuden ruoka

Piia Jallinoja

Professori, Tampereen yliopisto

Piia Jallinoja on terveyssosiologian professori Tampereen yliopistossa. Hän tutkii mm. kestävään ympäristö- ja ruokapolitikkaan keskittyvässä POPRASUS-hankkeessa 2010-luvun kasvisruokabuumia.

Markus Vinnari

Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Markus Vinnari on väitellyt Tampereen yliopistossa ja työskentelee nykyisin Helsingin yliopiston palkkalistoilla elintarvike-ekonomian yliopistonlehtorina.

Tiina Wickman-Viitala

Liiketalouden lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tiina Wickman-Viitala työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtorina. Hän on kiinnostunut terveellisestä ruoasta ja opiskellut niin ravitsemustieteitä kuin elintarviketeknologiaa. Wikman-Viitala on mukana myös valtakunnallisessa Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen -hankkeessa, jossa haetaan uusinta tietoa liittyen hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, tuotannon kannattavuudesta ja talouden kulmakivistä, uusista liiketalousmalleista, hyönteistuotteiden tuotekehityksestä, kuluttajien preferensseistä sekä hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.