Safety and Security Research Symposium 2019 Turvallisuustutkimuksen symposium 2019

Towards a Safer Future
The First Safety and Security Research Symposium will be organised at Tampere University’s Main Building on 10th October 2019

Kohti turvallisempaa tulevaisuutta
Ensimmäinen turvallisuustutkimuksen Symposium järjestetään Tampereen yliopiston Päärakennuksessa 10.10.2019

NB!! Please see the streaming of the event on the Striimaus/Streaming subpage

Venue / Paikka: Tampere University / Tampereen yliopisto, Päätalo / Main Building,
Street Address / Katuosoite: Kalevantie 4, Tampere

Organiser / Järjestäjä: Safety and Security Cluster of Tampere Region / Pirkanmaan turvallisuusklusteri

Goal / Tavoite: To introduce excellent basic and applied research in various disciplines / Esitellä eri tieteenalojen korkeatasoista perus- ja soveltavaa tutkimusta

Target Audience / Kohdeyleisö: All interested in safety and security and their advancement / Kaikki turvallisuudesta ja sen edistämisestä kiinnostuneet

Languages / Kielet: English and Finnish / englanti ja suomi

Organisers/Yhteistyössä