Puhujat

Pe 22.1. klo 09.00–09.45 Luento: Tieto, valetieto ja mielipide mediassa

Lauri Viitasaari

Lehtori, Aalto-yliopisto

Lauri Viitasaari toimii tilastotieteen lehtorina Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja kuuluu Suomen tilastoseuran hallitukseen. Viitasaari puolusti väitöskirjaansa Aalto yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella alkuvuodesta 2014, jonka jälkeen hän on toiminut postdoc-tutkijana muutaman vuoden ajan eri yliopistoissa ennen paluutaan Aalto yliopistoon. Asiantuntemus käsittelee erityisesti satunnaisuuden hallintaa erilaisissa reaalimaailman ilmiöissä.

Elina Tolonen

Tutkija, Tampereen yliopisto

Elina Tolonen toimii tutkijana Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Cometissa, Tampereen yliopistossa. Hän on tarkastellut tutkimuksissaan mm.  valeuutisia, salaliittoteorioita ja sitä, miten ihmiset arvioivat tiedon luotettavuutta internetissä.

Pe 22.1. klo 10.00–10.45 Luento: Korona/rokotetutkimus ja  Kaikki mitä oot aina halunnut tietää

Mika Rämet

Johtaja, Rokotetutkimuskeskus

Mika Rämet johtaa Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskusta ja toimii toimii kokeellisen immunologian professorina.

 

Anni Saukkola

Lääkäri ja somevaikuttaja, Terveystalo

Tampereelta valmistunut lääketieteen lisensiaatti, Terveystalon viestinnän konsultti ja lääkäri Anni Saukkola on aktiivinen lääketieteeseen perustuvan popularisoidun tiedon jakaja sosiaalisessa mediassa ja yksi Tiedenaiset-Instagram-yhteisön jäsenistä ja perustajista.

Pe 22.1. klo 11.00–11.45 Luento: Biologinen monimuotoisuus ja kestävä kehitys

Otso Ovaskainen

Professori, Jyväskylän yliopisto

Otso Ovaskainen on matemaattisen ja tilastollisen mallinnuksen huippuosaaja. Tuore akatemiaprofessori työskentelee Jyväskylän yliopiston matemaattisen ja tilastollisen ekologian professorina.

Ari Jokinen

Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Ari Jokinen tutkii ympäristöpolitiikkaa ja kaupunkien kestävyyttä Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut kaupunkien luontoperustasta, joka saa jatkuvasti uusia muotoja sitä mukaa kun kaupunkeja yritetään rakentaa kestävämmiksi.

Pe 22.1. klo 12.15–13.00 Luento: Pelitutkimus

Mikko Meriläinen

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Mikko Meriläinen on Tampereen yliopiston tutkijatohtori, joka työskentelee pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä (CoE-GameCult). Hän keskittyy tutkimustyössään nuorten pelikulttuurin ja pelikasvatuksen kysymyksiin.

Isabella Aura

Projektitutkija, Tampereen yliopisto

Isabella Aura on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston tutkimusryhmässä Gamification Group. Väitöskirjassaan hän tutkii opetuksen pelillistämistä ja tarinallistamista, eli kuinka erilaiset peli- (esim. pisteet, tasot, kilpailullisuus) ja tarinaelementit (esim. roolit, juoni, narratiivit) vaikuttavat oppilaiden oppimiseen, hyvinvointiin sekä motivaatioon. Opetusmetodien lisäksi Auran tutkimus tarkastelee oppimisympäristöjen fyysisiä ominaisuuksia, kuten teemoittelua, sisustusta ja istumisjärjestelyjä, ja kuinka näiden avulla voidaan tukea viihtyvyyttä sekä yleistä positiivista sosiaalista ilmapiiriä kouluissa.

Pe 22.1. klo 13.15–14.00 Lecture: To be or not to be a scientist

Harri Melin

Professor, Tampere University

Harri Melin has been studying the changes in Finnish society for over fourty years.

Kirsi Aalto

Service Architect and People Person, Gofore Ltd

Kirsi Aalto is a Tampere University alumni, Master of Science (Technology) with various positions both in and outside of the scientific world.

La 23.1. klo 10.10 -11 Kansainvälistä politiikkaa pintaa syvemmältä (Maestro-kanava)

Johannes Lehtinen

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Johannes Lehtinen, YTM, on politiikan tutkimuksen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Lehtisen väitöskirja käsittelee kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-politiikkaan Suomessa. Lehtinen on perehtynyt erityisesti Euroopan unionin demokraattista oikeutusta koskeviin kysymyksiin ja kiinnostunut Euroopan integraation kehityksestä, poliittisen osallistumisen erilaisista muodoista sekä EU:n talous-, turvapaikka- ja ilmastopolitiikasta.

Karim Maiche

Projektitutkija, Tampereen yliopisto

Karim Maiche, YTT, on projektitutkija Tampereen yliopistossa (Tapri). Hän on muun muassa tutkinut naapuruussuhteiden rakentumista, alueellistumisprosesseja sekä Välimeren alueen joukkoliikkeitä, nuorisoa ja poliittista osallistumista.

Sirke Mäkinen

Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Sirke Mäkinen (YTT) on Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa ja Koneen säätiön rahoittaman Korkeakoulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden periaatetta -hankkeen johtava tutkija (PI) Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa (politiikan tutkimus). Sirken tämänhetkiset tutkimusintressit liittyvät korkeakoulutuksen ja kansainvälisten suhteiden väliseen suhteeseen.

Saara Särmä

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Saara Särmä (YTT) on akateeminen sekatyöläinen, yhteiskunnallinen keskustelija, taiteilija sekä Feministisen ajatushautomo Hatun johtaja. Tällä hetkellä Särmä työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Suomen Akatemian rahoittamassa Making Meaning out of Meme-making -hankkeessa (2019-2022) hän tutkii meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa.

La 23.1. klo 10.10 -11 Rokote-epäröinnin monet kasvot - tieto, riskikäsitys, tunne ja saavutettavuus (Duetto-kanava)

Kaisu Koski

Apulaisprofessori, Sheffield Hallam -yliopisto Englanti

Kaisu Koski on taiteen ja muotoilun apulaisprofessori Sheffield Hallam -yliopiston Lab4Living tutkimuskeskuksessa Englannissa. Hän on poikkitieteellinen ja taidelähtöinen tutkija, joka tekee yhteistyötä luonnontieteilijöiden, lääkärien ja insinöörien kanssa. Yksi Kaisun pitkäkestoisista tutkimusprojekteista liittyy rokotuskielteisyyteen ja sen käsittelyyn lääketieteen opinnoissa. Hän on haastatellut rokotuskielteisiä vanhempia Alankomaissa ja Suomessa, ja kartoittanut heidän asenteidensa taustalla vaikuttavia terveyskäsityksiä. Kaisu on myös toteuttanut kenttätyöjaksoja useissa lääketieteellisissä tiedekunnissa ja kehittänyt taidelähtöisiä opetusmateriaaleja lääketieteen opintoihin. Kaisun teoksia on ollut esillä näyttelyissä ja festivaaleilla yli kahdessakymmenessä maassa, ja hänen elokuviaan on palkittu useilla festivaaleilla. Hänelle on myös myönnetty useita monivuotisia tutkimusapurahoja, mukaan lukien Suomen Akatemia ja Portugalin kansallinen tiedesäätiö.

Hanna Nohynek

Ylilääkäri, THL

Hanna Nohynek toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ylilääkärinä kansallisessa rokotusohjelmassa.

Anna Soveri

Psykologian dosentti, Turun yliopisto

Anna Soveri on kognitiivisen psykologian dosentti ja akatemiatutkija Turun Yliopistossa

Pia Vuolanto

Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Pia Vuolanto (YTT, sosiologian dosentti) tutkii lääketiedekriittisyyttä liittyen rokotteisiin ja vaihtoehtohoitoihin. Tällä hetkellä hän on tutkijana Tampereen yliopiston Tutkijakollegiumissa. Hän on kiinnostunut terveyteen ja tieteeseen liittyvistä kiistoista sekä asiantuntijoiden ja tieteen asemasta yhteiskunnassa.

La 23.1. klo 11-12 Kun Suomi putos puusta verkkoon: Digitaalinen yhdenvertaisuus ja kulttuurikansalaisuus (Maestro-kanava)

Jaakko Laurila

Kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kehittämispäällikkö Jaakko Laurila on työskennellyt kymmenen vuotta tapahtumien, viestinnän ja palvelujen kehittämisen parissa. Hän vastaa kaupungin vapaa-ajan digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Palveluissa Laurila pitää tärkeänä erityisesti yhdenvertaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Panu Pokkinen

Johtaja, Urheilu ja tapahtumat -yksikkö, YLE

Panu Pokkinen toimii Ylen Urheilu ja tapahtumat-yksikön johtajana. Urheilu ja tapahtumat -yksikkö vastaa Ylen urheilutapahtumista ja -uutisista sekä tuottaa tapahtumia ja kehittää tapahtumakonsepteja. Yksikkö vastaa myös Ylen tuotannosta ja designista sekä tuotantoresurssin suunnittelusta.

Riku Roihankorpi

Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Riku Roihankorpi toimii Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa teatterin ja draaman tutkimuksen sekä mediakulttuurin yliopistonlehtorina. Roihankorven tutkimus ja opetus kytkeytyvät uusien, usein digitaalisten esitysympäristöjen tarkasteluun ja analysointiin. Erityisesti häntä kiinnostavat näiden ympäristöjen synnyttämät eettiset ja moninaisuuteen nojaavaa ihmiskäsitystä peilaavat tai haastavat kysymykset.

Jari Kolehmainen

Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Jari Kolehmainen (HT) toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Sentessä. Jarilla on reilu parinkymmenen vuoden kokemus erilaisista alueelliseen innovaatiotoimintaan, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä alueiden strategiseen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. Aluetieteilijät ovat erikoistuneita generalisteja – eikä Jari tee tässä poikkeusta!

La 23.1. klo 11-12 Luottamus tieteeseen ja asiantuntijoihin: koronakriisin opetukset (Duetto-kanava)

Katja Valaskivi

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori Katja Valaskivi tutkii uskontoa, mediaa ja yhteiskunnan muutosta Helsingin yliopistossa. Hän johtaa Salaliittoteorioiden politiikka -tutkimushanketta (SAPO) sekä ekstremismin kiertoa verkossa tarkastelevaa osahanketta Suomen Akatemian rahoittamassa Ääriliikkeiden verkostot, huumausaineet ja rikollisuus pimeän verkon internet-yhteisöissä -tutkimuskonsortiossa.

Johanna Vuorelma

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Johanna Vuorelma on politiikan tutkija, joka työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Vuorelman tutkimus käsittelee politiikan kieltä, luottamusta kansainvälisessä politiikassa sekä kansainvälisen politiikan tulkintaperinteitä. Vuorelma työskenteli aiemmin yliopistonlehtorina ja tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän väitteli tohtoriksi Warwickin yliopistosta vuonna 2017.

Esa Väliverronen

Professori, Helsingin yliopisto

Esa Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkinut paljon tieteen roolia yhteiskunnassa, viime aikoina erityisesti asiantuntijuuden muutoksia, tieteen vapautta ja koronakriisin julkisuutta.

La 23.1. klo 12-13 Suomi - maa jota ei ole (Maestro-kanava)

Pertti Haapala

Professori, Tampereen yliopisto

Pertti Haapala on Tampereen yliopiston Suomen historian professori ja Suomen akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) johtaja. Hän on julkaissut tutkimuksia talous- ja sosiaalihistoriasta, Tampereen ja sisällissodan historiasta, Väinö Linnasta ja historiankirjoituksesta.

Juha Hurme

kirjailija

Juha Hurme (s. 1959) on paimiolaissyntyinen, tamperelaistunut teatterintekijä ja kirjailija. Hurme on työskennellyt kaupunginteattereissa, vapaissa ryhmissä, ylioppilasteattereissa ja harrastajateattereissa. Hurme on julkaissut kuusi romaania. Hän kuuluu Suomen Kansallismuseon uuden perusnäyttelyn (avataan keväällä 2021) käsikirjoitusryhmään.

Raisa Maria Toivo

Professori, Tampereen yliopisto

Raisa Maria Toivo on historian professori Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hän tutkii varhaismodernia suomalaista ja eurooppalaista yhteiskuntaa, erityisesti uskon, sukupuolen, vainojen ja perheen historiaa, esimerkiksi noitaoikeudenkäyntejä.

La 23.1. klo 12-13 Hyvä ja paha tieto (Duetto-kanava)

Kimmo Himberg

Rehtori, Poliisiammattikorkeakoulu

Kimmo Himberg on Poliisiammattikorkeakoulun rehtori (2011-).   Hän on alun perin luonnontieteilijä ja väitteli analyyttisestä kemiasta Helsingin yliopistossa 1998.  Hän on lisäksi opiskellut rikosoikeusjärjestelmän johtamista Birminghamin yliopistossa Englannissa.  Hän työskenteli 1980-luvulla VTT:llä tutkijana, ja siirtyi seuraavan vuosikymmenen alussa Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion johtajaksi.  Hän on työskennellyt myös Sisäministeriössä sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajana sekä Euroopan Neuvoston pysyvänä asiantuntijana Turkissa.  Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja toimi 2007-2009 skotlantilaisen Strathclyde Universityn external examiner’inä ja 2009-2011 Amsterdamin yliopistossa osa-aikaisena tutkimuspäällikkönä.

Mika Nieminen

Recearch Team Leader, VTT

Tutkimusryhmän päällikkö, dos. Mika Nieminen vetää VTT:llä Eettisyys ja vastuullisuus innovaatiotoiminnassa -tutkimusryhmää. Ryhmä tutkii yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja innovaatioiden ja uusien teknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Parhaillaan hän mm. osallistuu laajaan kotimaiseen tekoälyn eettistä hyödyntämistä tutkivaan ja kehittävään Etairos-hankkeeseen.

La 23.1. klo 13-14 Kokemuksia, kuvittelua ja manipulaatiota: kuinka kertomukset tuottavat ja kyseenalaistavat tietoa (Maestro-kanava)

Samuli Björninen

Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Samuli Björninen, FT, työskentelee kirjallisuustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hän tutkii kertomusten roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä fiktionaalisen ja faktuaalisen retoriikan käyttöä kaunokirjallisuudessa ja nykykulttuurissa. Hän on edistänyt monitieteistä kertomustutkimusta Kertomuksen vaarat -projektissa (Koneen säätiö 2017–2020) sekä Välineelliset kertomukset -akatemiahankkeessa.

Anna Ovaska

Post-doc-tutkija, Tampereen yliopisto

Anna Ovaska, FT, VTM, työskentelee post-doc-tutkijana Narraressa (Centre for Interdisciplinary Narrative Studies) Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee kivun esityksiä ja lukemista kaunokirjallisuudessa (Koneen säätiö 2020–2023). Lisäksi hän on filosofisen niin & näin -lehden päätoimittaja.

Hanna-Riikka Roine

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Hanna-Riikka Roine toimii Tampereen yliopistossa tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa projektissaan, joka keskittyy erityisesti ihmisen ja tietokoneen yhteenliittymiin mahdollisen kuvittelemisessa. Hän on julkaissut tutkimusartikkeleita muun muassa digitaalisen murroksen vaikutuksista tarinankerrontaan ja spekulatiivisen fiktion retoriikasta.

La 23.1. klo 13-14 Älä ravista! - hyvä ja paha tieto itkuisen vauvan rauhoittelussa (Duetto-kanava)

Elina Botha

Kätilötyön lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Elina Botha on kolmen nuoren äiti, vauvanrauhoittelija ja kirkkokätilö. Hän on työskennellyt Tampereen ammattikorkeakoulussa kätilötyön lehtorina pian 10 vuotta ja on loppuvuodesta 2020 väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistosta. Häntä kiehtoo ja innostaa perheiden hyvinvoinnin edistämisen lisäksi uudenlainen opettajuus, kansainväliset yhteistyöhankkeet ja koulutusvienti.

La 23.1. klo 14-15 Kilpapelaaminen ja pelit harrastuksena ja huippu-urheiluna (Maestro-kanava)

Usva Friman

Projektitutkija, Tampereen yliopisto

Usva Friman työskentelee Tampereen yliopistossa Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä. Hän tutkii erityisesti digitaalisia pelejä ja pelaamista ja on kiinnostunut pelikulttuureihin kytkeytyvistä identiteeteistä, toimijuudesta ja osallisuudesta. Lisäksi häntä kiinnostaa elektroninen urheilu, erityisesti yhdenvertaisuuden ja kulttuurisen saavutettavuuden näkökulmasta.

Niklas Hirvelä

eSport valmentaja, Ahlman

Niklas Hirvelä on tamperelainen valmentaja Ahlmanin esports -linjalla, jossa hän opettaa tulevaisuuden huippuja Suomen kärkeen ja maailmalle. Niklas kouluttaa myös uusia e-urheiluohjaajia, sekä on ollut aiemmin mm. HIFKin esports joukkueen hREDSin valmentajana ja kansallisen lajiliiton hallituksessa. Hän opiskelee myös ensimmäisenä Suomessa esportsin puolelta valmentajan erikoisammattitutkintoa.

Niklas Nylund

Tutkija, Suomen pelimuseo

Suomen pelimuseon tutkija Niklas Nylund on tutkinut suomalaisten tietokone- ja lautapelien historiaa, sekä videopelien tallettamista museoihin. Nylundin väitöskirja Game Heritage: Digital Games in Museum Collections and Exhibitions käsittelee digitaalisten pelien asemaa kulttuuriperintönä.”

Tatu Peltonen

Fysiikkavalmentaja ja e-urheilukoordinaattori, Varalan urheiluopisto ja Tampereen urheiluakatemia

Tatu Peltonen toimii Varalan urheiluopistolla sekä Tampereen urheiluakatemiassa fysiikkavalmentajana ja e-urheilukoordinaattorina. E-urheilun puolella han vetää tamperelaisen e-urheilun toimintaympäristön rakennusprojektia, jossa pyritään rakentamaan koko kaupunkirakenteen kattavaa e-urheilutoimintaa. Sen lisäksi hän on ollut mukana rakentamassa ensimmäistä, vuoden kestävää, e-urheilun ohjaajakoulutusta yhdessä Ahlmanin-opiston kanssa.  Urheilun parissa hän on mukana melonnan maajoukkuetoiminnassa ja Lp Kangasalan mestaruusliigajoukkueen toiminassa.

Maria Törhönen

Tutkija ja projektipäällikkö, Tampereen yliopisto

Maria Törhönen on tutkija ja projektipäällikkö Tampereen Yliopistolta, joka tutkii vapaa-ajan harrastusten kehittymistä työksi, erityisesti e-urheilun ja tubettamisen kautta. Törhönen on aiemmin työskennellyt pelialalla mm. Angry Birds pelien parissa ja pelialan yrittäjänä.