Duetto-kanava

Lauantai 23.1.2021

10:00-15:00

Tieteen päivien Duetto-kanava

Seuraa Duetto-kanavan ohjelmaa: https://event.prospectumlive.com/tieteenpaivat-2021

Onko kansalaisilla syytä epäillä rokotteita? Miksi suomalaisten luottamus tiedeorganisaatioihin ja asiantuntijoihin on korkealla tasolla? Mitä kätkeytyy sanojen Darknet, fake news ja vihapuhe taakse?

Miten rauhoittaa itkuista vauvaa?  Entä kuka voittaa Three Minute Thesis -kilpailun finaalin? Tule mukaan äänestämään omaa suosikkiasi. Näistä asioista lisää Tampereen Tieteen päivien Duetto-kanavan ohjelmassa.

10:00

Pormestari Lauri Lylyn avauspuheenvuoro

10:05

Rokote-epäröinnin monet kasvot - tieto, riskikäsitys, tunne ja saavutettavuus

Koronapandemian aikana on kohistu koronarokotteista ja niihin liittyvästä rokote-epäröinnistä. Mitä syitä kansalaisilla on epäillä rokotteita? Mitä riskejä ja hyötyjä rokotteissa on? Voitaisiinko rokote-epäröintiä lähestyä taiteen keinoin? Mikä on asiantuntijoiden rooli rokotekeskusteluissa? Puheevuorokokonaisuudessa käsitellään rokote-epäröintiä yhteiskunnallisena ilmiönä psykologian, lääketieteen, taiteentutkimuksen ja sosiologian näkökulmista. Keskustelussa ovat mukana kognitiivisen psykologian tutkija Anna Soveri Turun yliopistosta, ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, taiteentutkija Kaisu Koski Sheffield Hallam -yliopistosta ja sosiologian tutkija Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta.

11:00

Luottamus tieteeseen ja asiantuntijoihin: koronakriisin opetukset

Mielipidetutkimusten mukaan suomalaisten luottamus tiedeorganisaatioihin ja niiden asiantuntijoihin kansainvälisessä vertailussa on erittäin korkea. Tämä pohjautuu osittain suomalaisten vahvaan luottamukseen kansallisiin instituutioihin ja niiden toimivuuteen.

Luottamus nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa ympäristössä ei ole kuitenkaan itsestään selvää ja pysyvää. Tämä näkyy hyvin vaikkapa rokotuksia, ilmastonmuutosta ja terveyttä koskevassa julkisessa keskustelussa, jossa tieteen instituutioita ja asiantuntijoita haastetaan yhä näkyvämmin. Erityisen selvästi tämä tulee esiin koronakriisiin liittyvässä julkisessa keskustelussa.

Viestinnän avoimuus, läpinäkyvyys, tyyli ja oikea-aikaisuus sekä päätösten perustelut nousevat jatkuvasti keskusteluun. Mediaympäristön monitahoisuus ja risteävät toimintalogiikat mutkistavat keskustelua, jossa törmäävät erilaiset käsitykset luotettavasta tiedosta ja uskottavista selityksistä.

Mukana keskustelussa:

Esa Väliverronen, Professori, Helsingin yliopisto

Johanna Vuorelma, Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Katja Valaskivi, Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

12:00

Hyvä ja paha tieto

Kimmo Himberg, rehtori Poliisiammattikorkeakoulu

Darknet, vihapuhe, Vastaamo, fake news; informaation vapaa liikkuvuus, auktoriteettien katoaminen, somen keskustelukulttuuri…  Käsityksemme tiedosta – informaation merkityksessä – on muuttunut rajusti parissa kymmenessä vuodessa.  Kaiken tiedon välitön liike ympäri maapallon ei paradoksaalisesti osoittautunutkaan vain siunaukseksi. Miten varmistamme, että tiedon valtatie ei tuota harhaluuloa ja vastakkainasetteluja, vaan ymmärrystä ja sivistystä? Tarjolla ei ole vastauksia, ainoastaan varoituksia

Mika Nieminen, johtava tutkija VTT

Tieteen ja teknologian merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Samalla niistä on tullut lisääntyvästi erilaisten kiistojen ja tarkoitushakuisenkin kiistämisen kohteita. Voiko tieteellinen ja teknologinen tieto olla sen yhteiskunnallisen käytön kannalta koskaan neutraalia? Tiedon yhteiskunnalliset vaikutukset määrittävät sen luonnetta ja luotettavuutta jolloin tietoa arvioidaan ”hyvänä” tai ”pahana” arvostuksista ja näkökulmasta riippuen.  Olennaiseksi kysymyksesi nousee tällöin luottamus tiedon oikeellisuuteen ja tasapuolisuuteen. Tulisiko tiedon luotettavuutta kasvattaa yhteisenä sosiaalisena prosessina, kun arvioidaan sen vaikutuksia tai hyödyntämistä? Pystymmekö keskustelemaan esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä ilman yksinkertaistavaa hyvä-paha -asetelmaa?

Keskustelun juontajana ylikomisario Olavi Kujanpää, Poliisiammattikorkeakoulu

13:00

Älä ravista! - hyvä ja paha tieto itkuisen vauvan rauhoittelussa

Elina Botha, TtT, kätilö ja terveydenhoitaja, Tampereen Ammattikorkeakoulu

Pienen itkuisen vauvan vanhempia neuvotaan villisti erilaisia temppuja, joilla yritetään saada vauva rauhoiteltua. Tämän saattaa aiheuttaa perheelle kasvavaa kärsimystä ja epätoivoisia, jopa vaarallisia, kokeiluja erehdyksineen. Oikean tiedon ja tieteen merkitystä tällaisessa pienessä, mutta niin tärkeässä ja vaikutuksiltaan laajassa ilmiössä pohditaan tässä uutta väitöstutkimusta esittelevässä puheenvuorossa.

14:00

Three Minute Thesis (3MT) -kilpailun finaali

Kiinnostaako tuore tutkimus, mutta tieteen kielen tai vieraan tutkimusalan ymmärtäminen tuntuu haastavalta?

Tervetuloa virtuaalisen 3MT-kilpailun finaaliin viihtymään, kun Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijat esittelevät tutkimusaiheitaan yleistajuisesti, selkeästi ja innostavasti – vain kolmessa minuutissa!

Tarkempia tietoja 3MT-kilpailun sivuilta