Puhujat ja esiintyjät

Pe 28.1. klo 9.00-9.30Yhdenvertaisuus elektronisessa urheilussa

Usva Friman

Tutkija, , Tampereen yliopisto

Usva Friman työskentelee tutkijana Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan hän on tarkastellut suomalaisten naisten digitaalista pelaamista ja pelikulttuurista toimijuutta. Lisäksi hän on tutkinut peli- ja liikuntakulttuurien yhtymäkohtia sekä yhdenvertaisuuskysymyksiä elektronisessa urheilussa erityisesti naispelaajien näkökulmasta.

Pe 28.1. klo 9.30-10.00 Pokémon GO’sta Fortniteen: Ilmaispelit pelialan mullistajina

Kati Alha

Yliopistonlehtori, , Tampereen yliopisto

Kati Alha toimii pelitutkijana ja yliopistonlehtorina Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Alha on niin pelannut kuin tutkinut pelejä monipuolisesti, ja viimeiset vuodet hän on keskittynyt erityisesti ilmaispelien ja paikkatietoisten pelien tutkimukseen. Väitöskirjassaan Alha on tarkastellut ilmaispelimallin vaikutuksia ja merkityksiä.

Pe 28.1. klo 10.00-11.00 Matkalla Matrixin – Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet yhteistyön mahdollistajana

Markku Turunen

Professori, Tampereen yliopisto

Markku Turunen on vuorovaikutteisen teknologian professori, joka johtaa ”Pervasive Interaction” tutkimusryhmää ja kansainvälistä ”Sustainable Digital Life” maisteriohjelmaa. Hän on myös äskettäin perustanut ”Tampere Accessibility Unit” tutkimus- ja opetuskeskuksen, joka tarjoaa mm. maailman laajimman saavutettavuuskoulutuksen. Turunen tutkii, opettaa ja käyttää virtuaalitodellisuutta laajalti eri yhteyksissä.

Ilmari Huttu-Hiltunen

Opettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Pe 28.1. klo 11.30 Fraktaalit

Pasi Raumonen

Tenure track -professori, Tampereen yliopisto

Pasi Raumonen, tenure track-professori (sovellettu matematiikka), Tampereen yliopisto, Inversiomallintamisen ja kuvantamisen huippuyksikkö. Kehitän matemaattisia menetelmiä, joilla voidaan erityisesti mitata ja mallintaa puita ja muuta luonnosta löytyvää laserkeilauksella.

Pe 28.1. klo 11.30-12.00 Reddit tekstiaineistojen mallinus ja pelikulttuurit

Jaakko Peltonen

Tilastotieteen professori, Tampereen yliopisto

Jaakko Peltonen on tilastotieteen ja data-analyysin professori Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän tutkii tilastollista koneoppimista ja suurten tietoaineistojen tutkimista muun muassa tiedon visualisoinnin ja interaktiivisten käyttöliittymien avulla. Hän on yliopiston tarjoamien datatieteen ja tilastollisen data-analytiikan kansainvälisten maisteriopintosuuntien vastuuprofessori.

Pe 28.1. klo 12.00-12.30 Arkkitehtuurin digitaalinen tulevaisuus

Heikki Vuorinen

Tutkija, Tampereen yliopisto

Pe 28.1. klo 12.30-14.00 Miltä ilmastonmuutos tuntuu ja näyttää

Niina Uusitalo

Tutkija, Tampereen yliopisto

Maestro La 29.1. 10.00-11.45 Kehittyvä Tampere 2050

Jari Kolehmainen

Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Jari Kolehmainen (HT) toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Sentessä. Jarilla on reilu parinkymmenen vuoden kokemus erilaisista alueelliseen innovaatiotoimintaan, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä alueiden strategiseen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. Aluetieteilijät ovat erikoistuneita generalisteja – eikä Jari tee tässä poikkeusta!

Anna-Kaisa Ikonen

Pormestari, Tampereen kaupunki

Anna-Kaisa Ikonen on Tampereen pormestari jo toista kauttaan (2013-2017 ja 2021-). Hän on toiminut mm. Valtiovarainministeriön valtiosihteerinä ja Tampereen yliopisotn työelämäprofessorina.

Marja Jylhä

Professori (emerita), Tampereen yliopisto

Marja Jylhä on gerontologian professori (emerita) Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa terveystieteiden yksikössä. Hän toimii Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoEAgeCare) ryhmänjohtaja.

Heini Järventausta

Tutkija, Tampereen yliopisto

Heini Järventausta on nuori tutkija ja diplomityöntekijä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Parhaillaan hän työskentelee osana laajempaa poikkitieteellistä RESCUE-tutkimushanketta, jossa etsitään kestäviä ja holistisia ratkaisuja rakennetun ympäristön kriisivalmiuden kehittämiseksi

Lauri Lahikainen

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Lauri Lahikainen on ympäristö- ja yhteiskuntafilosofi, joka tutkii, miten meidän tulisi toimia ja elää ilmastohätätilassa.

Jere Nieminen

Puheenjohtaja, Villi vyöhyke ry

Jere Nieminen, HT, MMM, on tamperelaisen Villi vyöhyke -yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksessä hän kehittää ja kokeilee uudenlaisia luonnonsuojelun ratkaisuja, joissa luontoarvoja lisätään ihmisen heikentämillä alueilla. Hänen tavoitteenaan on kytkeä monimuotoinen luonto myötäsyntyisellä tavalla kaupungin elämään ja yhdyskuntarakenteeseen. Viime vuosina hän on ollut perustamassa ja hoitamassa useita niittyjä, ketoja ja paahdealueita Tampereen seudulle. Kesäisin hän tutkii Tampereen seudun harjuja, joutomaita ja rata-alueita ja kerää niiltä paikallisten kasvilajien siemeniä.

Duetto La 29.1. klo 10.00-11.00 Smart Art - taiteen tulevaisuus vai tulevaisuuden taidetta?

Arttu Haapalainen

Hankekoordinaattori ja -tuottaja, Tampereen Teatteri

Arttu Haapalainen kehittää Tampereen Teatteriin ”Uudet näyttämöt”-kokonaisuutta. Uusilla näyttämöillä luodaan uusia kiinnostavia teatterin tekemisen tapoja ja pyritään tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin. Haapalainen on työskennellyt aiemmin mm. taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilijana Pirkanmaalla.

Pekka Kallioniemi

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Markku Turunen

Professori, Tampereen yliopisto

Markku Turunen on vuorovaikutteisen teknologian professori, joka johtaa ”Pervasive Interaction” tutkimusryhmää ja kansainvälistä ”Sustainable Digital Life” maisteriohjelmaa. Hän on myös äskettäin perustanut ”Tampere Accessibility Unit” tutkimus- ja opetuskeskuksen, joka tarjoaa mm. maailman laajimman saavutettavuuskoulutuksen. Turunen tutkii, opettaa ja käyttää virtuaalitodellisuutta laajalti eri yhteyksissä.

Duetto La 29.1. klo 11.00-12.00 Taiderikostapauksia

Juha Vitikainen

Tutkija, Poliisimuseo

Toimin tutkijana Poliisimuseossa ja vastaan näyttelyiden suunnittelusta. Poliisi- ja rikoshistoriallinen aineisto on työkenttäni. Museomme näyttelyitä on esillä sekä Poliisimuseossa Tampereella että keskusrikospoliisin yhteydessä toimivassa Rikosmuseossa Vantaalla.

Kirsi Hiltunen

Johtava konservaattori, Kansallisgalleria

Kirsi Hiltunen (konservaattori YAMK, museologian maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa) on Kansallisgallerian johtava konservaattori. Hän on Kansallisgallerian yhteyshenkilö tutkimuksissa, joissa keskusrikospoliisi ja muut viranomaiset tarvitsevat taideteoksiin liittyvissä kysymyksissä. Maalaustaiteen konservaattorina hän on asiantuntija taideteosten maalausteknisissä ja rakenteellisissa tutkimuksissa ja analysoinnissa.

Olavi Kujanpää

Ylikomisario, Poliisiammattikorkeakoulu

Maestro 29.1. klo 12.00-13.45

Pertti Haapala

Professori (emeritus), Tampereen yliopisto

Pertti Haapala on Tampereen yliopiston Suomen historian emeritus professori ja Suomen akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) johtaja. Hän on julkaissut tutkimuksia talous- ja sosiaalihistoriasta, Tampereen ja sisällissodan historiasta, Väinö Linnasta ja historiankirjoituksesta.

Juha Hurme

Kirjailija

Juha Hurme (s. 1959) on paimiolaissyntyinen, tamperelaistunut teatterintekijä ja kirjailija. Hurme on työskennellyt kaupunginteattereissa, vapaissa ryhmissä, ylioppilasteattereissa ja harrastajateattereissa. Hurme on julkaissut kuusi romaania.

Raisa Maria Toivo

Professori, Tampereen yliopisto

Raisa Maria Toivo on historian professori Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hän tutkii varhaismodernia suomalaista ja eurooppalaista yhteiskuntaa, erityisesti uskon, sukupuolen, vainojen ja perheen historiaa, esimerkiksi noitaoikeudenkäyntejä.

Duetto La 29.1. klo Matkalla Matrixiin – Virtuaalitodellisuuden teknologioiden ja yhteistyöympäristöjen mahdollisuuksia eri toimialoilla

Timo Kivikangas

Osaamispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

Markku Turunen

Professori, Tampereen yliopisto

Markku Turunen on vuorovaikutteisen teknologian professori, joka johtaa ”Pervasive Interaction” tutkimusryhmää ja kansainvälistä ”Sustainable Digital Life” maisteriohjelmaa. Hän on myös äskettäin perustanut ”Tampere Accessibility Unit” tutkimus- ja opetuskeskuksen, joka tarjoaa mm. maailman laajimman saavutettavuuskoulutuksen. Turunen tutkii, opettaa ja käyttää virtuaalitodellisuutta laajalti eri yhteyksissä.

Ilmari Huttu-Hiltunen

Opettaja Tampereen ammattikorkeakoulu

Antti Immonen

Tekninen kehitystuottaja, Yle Urheilu ja Tapahtumat

Duetto La 29.1. klo 13.00-14.00 Ilmasto- ja ympäristöaiheinen erätaukokeskustelu

Tiina Leinonen

Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki

Jussi Holopainen

Yhteiskunnallisen työn pastori, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä

Duetto La 29.1. klo 14.00-15.00 3MT finaali

Maestro La 29.1. klo 14.00-15.45

Esa Saarinen

Filosofi

Esa Saarinen (s. 1953) on suomalainen filosofi, yritysvalmentaja, kirjailija, Aalto-yliopiston emeritusprofessori ja julkisuudesta tuttu keskustelija.

Leif Segerstam

Säveltäjä-kapellimestari

Leif Segerstam (s. 1944) on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista kapellimestareista sekä monipuolinen ja tuottelias “sävelvalitsija”, kuten hän itse itseään kutsuu.