Järjestäjät

Nordwit eli Nordic Centre of Excellence on Women in Technology Driven Careers (2017-2022) on NordForskin rahoittama huippuyksikkö, jonka johtajana toimii professori Gabriele Griffin Uppsalan yliopistosta. Yksikkö koostuu kolmesta tutkimusryhmästä Uppsalan yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Länsi-Norjan tutkimusinstituutissa.

Nordwit

  • tutkii sukupuolten tasa-arvoa ja naisten uramahdollisuuksia tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa yliopistoissa ja niiden ulkopuolella
  • keskittyy teknologiavälitteiseen tutkimukseen (terveysteknologia, digitaaliset ihmistieteet, sähköiset terveyspalvelut)
  • tarkastelee tutkimus- ja innovaatiotoimintaa myös alueellisena (tutkimusintensiivinen alue, maaseutumainen alue) yliopistojen, yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä
  • pyrkii luomaan keskustelua ja paikallista toimintaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.

Lisätietoa Nordwitista                Blogi                Twitter

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on vuonna 1972 perustettu, pysyväluontoinen, parlamentaarinen neuvottelukunta, jolla on neuvoa antava rooli valtionhallinnossa. TANEn tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa, ja se nostaa esiin epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimii niiden poistamiseksi.

Lisätietoa TANE:sta

Twitter 

 

Järjestelytyöryhmä 
Marja Vehviläinen, Tampereen yliopisto/Nordwit 
Liekki Valaskivi, Tampereen yliopisto/Nordwit (harjoittelija) 
Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Mari-Elina McAteer / Niina Hinkkanen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Hanna Strandman, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (harjoittelija)