Puhujat

Torstai 7.5.

Sally Wiggins

Apulaisprofessori, Linköpingin Yliopisto, Ruotsi

Apulaisprofessori Sally Wiggins on diskursiivisen psykologian asiantuntija ja arvostettu pedagogi. Tutkimustyössään Wiggins tarkastelee, miten sosiaaliset suhteet muotoutuvat erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa vuorovaikutuksessa tapahtuvien diskursiivisten toimintatapojen myötä. Hän on keskittynyt sosiaalisen vuorovaikutuksen nyanssien ymmärtämiseen erityisesti kahdesta eri näkökulmasta: perheiden yhteisten ruokailutilanteiden sekä ongelmakeskeisen oppimisen konteksteissa. Wiggins osoittaa, miten yksilöllisten kokemusten ja psykologisten prosessien käsittely on olennainen ja seurauksellinen osa sosiaalista yhteistoimintaa. Wiggins on julkaissut useissa sosiaalipsykologian tieteenalan arvostetuissa lehdissä ja kontribuoinut laadullisen tutkimuksen menetelmäkirjallisuuteen laajalti.

Keynote: On how the psychological becomes the social in everyday eating practices

In this presentation, I will discuss the ways in which psychological concepts associated with eating practices, such as food preferences, become social in everyday interaction. They become (or, it may be argued, already are) social not only because they have relevance for other people, but also through the discursive and embodied practices in which we enact them. For example, we can talk about our ‘likes’ and ‘dislikes’, to accept or refuse food, or to identify with other people. We can also use non-lexical vocalisations – the lipsmacks, mmms, and ­urghs – to enact food pleasure or disgust. When feeding young infants, parents can use these vocalisations to enact tasting on behalf of their infant; so that even the bodily sensations of eating can become social. The aim of the talk is not only to demonstrate how apparently individual, psychological concepts are inherently social but also to exemplify the importance of examining the details of everyday social interaction.

Kenneth J. Gergen

Professori, Swarthmore College

Professori Kenneth J. Gergen on eräs aikakautemme radikaaleimmista ja vaikuttavimmista sosiaalipsykologeista. Hän on johtava hahmo sosiaalisen konstruktionismin liikkeessä, joka esittää, että rakennamme maailmamme sosiaalisten ja relationaalisten prosessien kautta. Gergen tunnetaan erityisesti teoreettisesta ajattelustaan, mutta hän toimii myös puheenjohtajana Taos instituutissa, joka soveltaa käytäntöön relationistista ymmärrystä ja humaaneja arvoja ympäri maailmaa. Lisäksi hän on saavuttanut laajaa arvostusta tutkimustyöstään, joka koskee muun muassa postmodernia aikakautta, ajankohtaisia kysymyksiä, sosiaalista muutosta sekä psykoterapian ja kasvatustieteen käytäntöjen kehittämistä. Gergen on tunnettu innostavana luennoitsijana, ja hän on saavuttanut kymmenittäin tunnustuksia ja palkintoja eri säätiöiltä, yhdistyksiltä ja instituutioilta ympäri maailmaa.

Keynote: From Social Relations to Relational Process: Challenge and Consequence

Social psychology has long been dominated by an individualist ontology in which human behavior is understood in terms of individual psychological functioning. On this account, social behavior is simply one class of psychologically based behavior among many, thus relegating the discipline of social psychology to a secondary status. Social interaction is simply the result of two or more individuals acting in relationship to each other. I will explore the potentials of reversing the ontology, thus placing relational process in the center of concern, with psychological process a secondary derivative. Because we as social scientists cannot step outside relational process in order to study it, a shift is required in what constitutes both research and knowledge. The result, however, is a field of study with far greater consequence for human well-being.

Perjantai 8.5.

Inga Jasinskaja-Lahti

Professori, Helsingin Yliopisto

Professori Inga Jasinskaja-Lahti on saavuttanut arvostusta monipuolisella urallaan sosiaalipsykologisen tutkimuksen parissa. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt ryhmien välisiin suhteisiin, maahanmuuttoon ja integraatioon: erityisen kiinnostunut hän on ollut ryhmien välisten suhteiden dynamiikasta ja yhdenvertaisuudesta, rasismin ja syrjinnän tutkimuksesta, sekä ryhmien osallistumisesta yhteiskunnallisen muutoksen rakentamiseen. Hän on julkaissut aktiivisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä alan tieteellisissä julkaisuissa, ja osallistuu aktiivisesti alan konferensseihin ympäri maailmaa. Jasinskaja-Lahti toimii myös toimitussihteerinä Journal of Community and Applied Social Psychology ja International Journal of Intercultural Relations tieteellisissä julkaisuissa.

Keynote: How social relations become politisized in the migration context

For decades, social relations in the context of migration have been studied with a focus on intergroup contact as a means to promote positive intergroup relations, particularly immigrant integration. In my talk, I suggest to look at social relations in the context of immigration through the concept of psychological contract (PC) between minority and majority group members regarding the terms and conditions of an exchange agreement of mutual respect and integration. The acts of violation of this contract are monitored by the officials and both parties of the contract (i.e. minority and majority group members). The violation of psychological contract could be evidenced in discrimination perceived by minority group members or unloyalty towards the receiving society as perceived by the majority group members. Our research shows the detrimental effects of perceived psychological contract violation (PCV) on immigrants’ psychological and social well-being and national identification, but also on intergroup trust and attitudes among both minority and majority group members towards each other. Moreover, while perceived PCV can mobilise immigrants to confront injustice, it seems to hamper majority group’s willingness to support immigrants in their attempts to achieve recognition and social mobility.

Tom Postmes

Professori, Groningenin Yliopisto

Professori Tom Postmes on yksi aikamme merkittävimmistä sosiaalipsykologeista. Postmes on tutkinut monipuolisesti sosiaalipsykologian keskeisiä tutkimusteemoja, kuten ihmisten käyttäytymistä, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä ja sosiaalista identiteettiä. Erityisen ajankohtaista on Postmesin pioneeritutkimus verkkovuorovaikutuksesta. Postmes on saavuttanut työstään useita tiedeinstituutioiden myöntämiä palkintoja, ja hän on osallistunut menestyksekkäästi eri tutkimusryhmien ja hankkeiden työhön: viime vuosina Postmes on osallistunut Alankomaissa yhteiskunnallista levottomuutta ja sosiaalista tyytymättömyyttä koskevaan ministeriöiden johtamaan tutkimushankkeeseen.

Keynote: On how social relations are regulated online
In everyday conversations, people use subtle diplomatic skills to maintain harmony and avoid disagreement. Responsiveness conveys agreement and good relations. In contentious situations, conflict can be avoided by voicing opinions ambiguously or evasively. Our research shows that online media, especially text-based ones, lack responsiveness and contain more unambiguous messages. This can be misattributed to social insensitivity and bluntness. Our research confirms that even when attitudes online are not polarized objectively, communicators can experience more polarization and less solidarity. The talk ends by discussing implications for communication in the corona era.