Call for Papers

Call for abstracts (in Finnish below)

16.–17.3.2022 Hybrid seminar, Tampere University, Faculty of Management and Business

The Responsible Business Research Seminar is organised in order to increase the visibility and to promote research on business responsibility, sustainability and ethics in Finland. The Research Seminar offers an opportunity for researchers in the field to present their research projects and results as well as to share ideas and experiences of doing research.

We invite presentations from all fields of business responsibility, sustainability and ethics. Abstracts and presentations can be in Finnish or English, and online or at Tampere University.

Potential topics include (but are not limited to):
• Value creation
• Sustainable business models
• Ethical leadership and workplace wellbeing
• Stakeholder interaction
• Responsible business and corporate social responsibility
• Social accounting and CSR reporting
• Social entrepreneurship
• Business-nature-society relations
• Circular economy
• Sustainability in business

25.2.2022 Deadline for abstracts (200 words)

Abstract submission is done through this link..

Registration for the conference needs to be done separately here.

The Seminar is free of charge and open for all.


 16.–17.3.2022 hybridikonferenssi, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta

Mitä yritysvastuu tarkoittaa tämän päivän yhteiskunnassa? Miten vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat tulevat esiin erilaisissa liiketoimintamalleissa ja liiketoimintaympäristöissä? Miten näitä näkökulmia voidaan tutkia ja kehittää?

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Abstraktien ja esitysten kieli voi olla suomi tai englanti. Esityksen voi pitää joko yliopistolla tai etänä.

Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:
• Arvon muodostus ja erilaiset liiketoimintamallit
• Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
• Sidosryhmävuorovaikutus
• Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
• Yhteiskunnallinen yrittäjyys
• Yritys-ympäristö-yhteiskunta –suhteet
• Kiertotalous
• Vastuullisuus osana liiketoimintaa

25.2.2022 Abstraktien (200 sanaa) jättämisaika päättyy

Abstraktit jätetään tämän lomakkeen kautta.

Ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään erikseen täällä.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.