Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 2020

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivät pyrkivät edesauttamaan tutkijoiden verkostoitumista ja vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen Suomessa. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

Arvon muodostus ja erilaiset liiketoimintamallit
Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
Sidosryhmävuorovaikutus
Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet

Vuoden 2020 keynote-puhuja:

“Stakeholder distrust: troublesome stakeholder relations”

Dr. Sybille Sachs, Professor for Business Administration and Head of the Institute for Strategic Management: Stakeholder View at the University of Applied Sciences in Business Administration Zurich

Stakeholder distrust artikkeli

Tärkeät päivämäärät:
7.2.2020 Abstraktien (200 sanaa) jättämisaika päättyy
21.2.2020 Päätös hyväksytyistä abstrakteista sekä tutkimuspäivien ohjelma julkaistaan
2.3.2020 Ilmoittautuminen päättyy
11.–12.3.2020 Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät Tampereen yliopistossa

Abstraktien jättäminen tehdään tämän linkin kautta “Abstraktit RBRS2020

Ilmoittautuminen tehdään erikseen täällä.

Abstraktien ja esitysten kieli voi olla suomi tai englanti.

Seminaari on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa!

RESPMAN Research Group

RESPMAN Research Group -tutkimusryhmä tutkii liiketoiminnan, yhteiskunnan ja ympäristön suhteita erilaisista näkökulmista, mukaan lukien vastuullinen johtaminen, sidosryhmä vuorovaikutus, yrityksen yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys. Tutkimusryhmä on perustettu vuonna 2006 ja tällä hetkellä se toimii Johtamisen ja talouden tiedekunnassa, Tampereen yliopistossa.

Kiitämme Liikesivistysrahastoa taloudellisesta tuesta!