Call for Papers

Call for abstracts

11.–12.3.2020 Tampere University, Faculty of Management and Business

The Responsible Business Research Seminar is organised in order to increase the visibility and to promote research on business responsibility, sustainability and ethics in Finland. The Research Seminar offers an opportunity for researchers in the field to present their research projects and results as well as to share ideas and experiences of doing research.

In 2020, the Responsible Business Research Seminar is organised the eighth time. Languages of the seminar are Finnish and English.

We invite presentation from all fields of business responsibility, sustainability and ethics. Potential topics include (but are not limited to):

 • Business-nature-society relations
 • Circular economy
 • Ethical leadership and workplace wellbeing
 • Responsible business and corporate social responsibility
 • Social accounting and CSR reporting
 • Social entrepreneurship
 • Stakeholder interaction
 • Sustainable business models
 • Sustainability in business
 • Value creation

Keynote speaker 2020:

Dr. Sybille Sachs, Professor for Business Administration and Head of the Institute for Strategic Management: Stakeholder View at the University of Applied Sciences in Business Administration Zurich

Important dates:

7.2.2020              Deadline for abstracts (200 words)

21.2.2020            Notification of accepted abstracts, conference program published

2.3.2020              Deadline for registration

11.–12.3.2020     Responsible Business Research Seminar

Abstract submission is done through this link “Abstracts RBRS2020

Registration for the conference should be done separately. Registration can be found from here.

Abstracts and presentations can be in Finnish or English.

The Seminar is free of charge.


11.–12.3.2020 Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta

Mitä yritysvastuu tarkoittaa tämän päivän yhteiskunnassa? Miten vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmat tulevat esiin erilaisissa liiketoimintamalleissa ja liiketoimintaympäristöissä? Miten näitä näkökulmia voidaan tutkia ja kehittää?

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Ne järjestetään vuonna 2020 kahdeksatta kertaa. Seminaarin kielinä ovat suomi ja englanti. Tutkimuspäivät pyrkivät edesauttamaan tutkijoiden verkostoitumista ja suomalaisen vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Arvon muodostus ja erilaiset liiketoimintamallit
 • Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
 • Sidosryhmävuorovaikutus
 • Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys
 • Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet

Vuoden 2020 keynote-puhuja:

Dr. Sybille Sachs, Professor for Business Administration and Head of the Institute for Strategic Management: Stakeholder View at the University of Applied Sciences in Business Administration Zurich

Tärkeät päivämäärät:

7.2.2020               Abstraktien (200 sanaa) jättämisaika päättyy

21.2.2020             Tieto hyväksytyistä abstrakteista, seminaarin ohjelma julkaistaan

2.3.2020               Ilmoittautuminen päättyy

11.–12.3.2020      Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät

Abstraktien jättäminen tehdään tämän linkin kautta “Abstraktit RBRS2020

Ilmoittautuminen tehdään erikseen täällä.

Abstraktien ja esitysten kieli voi olla suomi tai englanti.

Tilaisuus on maksuton.