Puhujat

Keynote - puhujat

Eeva Primmer

Tutkimusjohtaja, & professori, SYKE

Esityksen otsikko: ”Miten tutkimus voi edistää kestävyysmurrosta

Professori Eeva Primmer on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusjohtaja. Hän on ympäristöpolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja maatalous- metsätieteiden tohtori. Primmerin tutkimustausta on instituutioiden, ohjauskeinojen, toimeenpanon, oikeuksien, käytäntöjen ja verkostojen empiirisessä tarkastelussa luonnonvara- luonnonsuojelu- ja ympäristöpolitiikan alueilla. Hän on tutkinut muun muassa biodiversiteetin turvaamista integroituna luonnonvarojen ja alueiden käyttöön, ekosysteemipalveluiden arvottamista ja hallintaa sekä energiajärjestelmien murroksen toimijoita. SYKEn tutkimusjohtajana Primmer rakentaa laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen vuoropuhelua kestävyysmurroksen perinteisten ja uusien tekijöiden kanssa.

Anu Koivunen

Professori, sukupuolentutkimus (TUNI)

Esitelmän otsikko: ”Tekeekö politiikan journalismi politiikkaa? Tunteet, toimijat ja case kiky (2015-2016)”

Anu Koivunen FT, dosentti, on mediatutkija, joka toimii sukupuolentutkimuksen professorina Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän johtaa ”Flows of Power: Media as agent and site of politics” -konsortiota (Suomen Akatemia 2019–2022) sekä työpakettia ”Politicized Intimacies” hankkeessa ”Intimacy in Data-driven Culture (IDA)” (Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto 2019-2022).

Hän on tutkinut suomalaisen elokuvan ja television historiaa ja muistikulttuureja, sukupuolen ja vallan kysymyksiä mediassa, ruotsinsuomalaisuuden kertomuksia sekä medioituja tunnekulttuureita.

 

Panelistit torstain (12.3. ) paneelikeskustelussa

Anu Koivunen

Professori, sukupuolentutkimus (TUNI)

Jarmo Vakkuri

Professori, kunnallistalous (TUNI)

Jarmo Vakkuri toimii kunnallistalouden professorina Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän on myös julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmän johtaja. Vakkurin tutkimusintressit liittyvät kunta- ja julkisen hallinnon rakennemuutoksiin, julkisten palvelujen tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, kestävän kaupunkitalouden ymmärtämiseen sekä hybridiorganisaatioiden arvioinnin, mittaamisen ja johtamisen ongelmiin. Parhaillaan Vakkuri johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, joka tarkastelee hybridihallinnan ja –organisaatioiden arvonluonnin ongelmaa (HYPER-hanke). Vakkuri toimii laajasti erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä sekä tieteellisen tutkimuksen että julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen kehittämisen alueella.

Lauri Rapeli

Forskningschef, Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi

Lauri Rapeli on tutkimusjohtaja Åbo Akademin Institutet för samhällsforskning-tutkimuslaitoksessa sekä Åbo Akademin FutuDem-huippututkimusyksikön varajohtaja.

Noora Pajari

Kunnanjohtaja, Multian kunta

Noora Pajari, kunnanjohtaja

Olen innostunut ja innostava kunnallishallinnon moniosaaja. Yleishallinnon pyörittämisen lisäksi kiinnostuksen kohteeni ovat ihmisten johtamisessa, joustavan ja innovatiivisen työkulttuurin kehittämisessä sekä kuntalaisten parhaan mahdollisen arjen mahdollistamisessa.

 

 

Eeva Primmer

Tutkimusjohtaja, & professori, SYKE