Työryhmä- ja esityskutsu

MUUTOS
KUTSU KULTTUURIN- JA KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN PÄIVILLE
TAMPEREELLA 13.–14.12.2019
events.tuni.fi/kultutkupotu2019

 

Työryhmä- ja esitysehdotuksia päiville otetaan edelleen vastaan. Niitä voi lähettää 22.10. saakka. Täältä löydät tiedot ohjelmaan jo hyväksytyistä työryhmistä.

 

Yhdeksännet kulttuurintutkimuksen ja kuudennet kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään yhdessä Tampereella 13.–14.12.2019 (perjantai ja lauantai). Päivien teema on muutos.

Väittämän mukaan elämme merkittävien muutosten keskellä: muuttoliikkeet haastavat kansallisia ajattelu- ja toimintatapoja; digitalisoituminen muuttaa arjen ja ihmisyyden perusteita; työelämä on murroksessa; yhteisöt ja yhteisöllisyyden muodot muuttuvat; teknologinen kehitys ja ilmastonmuutos muuttavat elämisen ehtoja; kulttuurista on tullut identiteettien ja muiden aikamme kiistakysymysten tärkeä näyttämö; ja niin edelleen.

Kun muutoksen väitetään olevan pysyvää, on tärkeää ottaa askel syrjään ja paneutua siihen, mikä muutoksessa on todella uutta, mikä vanhaa uusissa muodoissa, mikä puolestaan muuttumatonta.

Päivät diagnosoivat muutosta monesta näkökulmasta. Mahdollisia kysymyksiä työryhmille ja esityksille ovat:

  • Kenen ehdoilla ja mihin suuntiin nykymaailma muuttuu?
  • Miten vanhat ajatusmuodot, instituutiot ja käytänteet muuttuvat?
  • Mikä nykyhetkessä kuuluu erilaisiin pitkäkestoisiin kehityskulkuihin ja on siis vanhaa uusissa vaatteissa, minkä taas voi katsoa ilmaantuneen vastikään?
  • Kuinka nykytodellisuuden muutoksista ja muutosten dynamiikoista voi saada otetta tutkimuksen avulla?
  • Mikä on tutkimuksen ja tutkijoiden itsensä rooli erilaisissa muutoksissa?

Tervetulleita ovat myös sellaiset työryhmät ja esitykset, joissa muutosta tarkastellaan muista kuin edellä mainituista näkökulmista.

Työryhmiä (joista kuhunkin mahtuu 3–4 esitystä) voi ehdottaa siinäkin tapauksessa, että ehdottajalla ei olisi tiedossa kaikkia ryhmään tulevia esityksiä. Tarvittaessa voi esittää kahden peräkkäisen session kokonaisuutta.

Yksittäisiä esityksiä voi ehdottaa jo olemassa oleviin työryhmiin tai niiden ulkopuolelta. Esitysehdotuksille, joita ei ole osoitettu mihinkään jo olemassa olevaan työryhmään tai jotka eivät niihin mahdu tai sovi, järjestelytoimikunta pyrkii löytämään tai muodostamaan sopivan työryhmän.

Jo ohjelmaan hyväksytyt työryhmät löydät täältä: https://events.tuni.fi/kultutkupotu2019/ohjelma/.

Työryhmäehdotukset

Työryhmäehdotuksen pituus on 250–300 sanaa ja siitä tulee ilmetä työryhmän otsikko, aihe sekä puheenjohtaja(t). Työryhmien kieli voi olla suomi tai englanti. Työryhmäehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen https://www.lyyti.in/KultutKupotu2019_CfS.

Ehdotukset esityksiksi

Yksittäisiä esityksiä koskevan ehdotuksen pituus on 250–300 sanaa ja siitä tulee ilmetä esityksen otsikko, aihe sekä esityksen pitäjän yhteystiedot. Esitysten kieli voi olla suomi tai englanti. Mikäli osoitat ehdotuksesi johonkin tiettyyn, jo olemassa olevaan työryhmään, kerro siitä ehdotuksessasi. Ehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen https://www.lyyti.in/KultutKupotu2019_CfP.

Aikataulu:
Ensimmäinen työryhmä- ja esityskutsu helmikuu
Toinen työryhmä- ja esityskutsu toukokuu (mukana tieto jo hyväksytyistä ryhmistä)
Kolmas työryhmä- ja esityskutsu elokuu (mukana tieto jo hyväksytyistä ryhmistä)
Työryhmä- ja esitysehdotusten viimeinen jättöpäivä 22.10.2019.

Tiedustelut: mikko.lehtonen@tuni.fi