Puhujat / Tiedon ja turvallisuuden teemakanava

Kello 9.00 Tiedolla johtaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa -paneeli

Jaakko Stenhäll

Kaupunginvaltuutettu, Tampereen kaupunki

Jaakko Stenhäll (DI, tuotantotalous) on toiminut eri tehtävissä niin yliopistomaailmassa, yrityselämässä kuin viimeksi apulaispormestarina Tampereen kaupungillakin. Tiedolla johtamiseen liittyviä järjestelmiä ja ohjausmalleja hän on ollut tekemässä jo yli 10 vuotta sitten TTY:llä, ja viimeisimmät kosketuspinnat aiheeseen ovat tulleet kaupungin johtoryhmän jäsenenä niin koronaan, asumiseen, rakentamiseen kuin muihin ilmiöihin liittyvässä tiedon hyödyntämisessä.

 

Jaakko Herrala

Sote muutosjohtaja, LT, MBA. Pirkanmaan liitto

Jaakko Herrala on toiminut Pirkanmaan sote muutosjohtajana vuodesta 2016 lähtien ja vastannut uuden hyvinvointialueen tiedolla johtamisesta. Hän on toiminut vastaavan ajan STM:n Toivo-ohjelman johtoryhmässä ja KUVA-mittariston ohjausryhmässä. Herrala on tehnyt MBA lopputyönsä tiedolla johtamisesta. Kansallisesti hän kuului sairaanhoitopiirin johtajien asettamaan Kuntaliiton työryhmään, joka kartoitti kansallisen sote tiedolla johtamisen kypsyystason ja sen perusteella annettiin suositukset jatkokehittämiseen. Herrala osallistui seuraavaksi THL:n organisoimaan Sotkanetin modernisointityöhön, jonka kautta yhdistettiin useiden toimijoiden sote-tieto yhdelle alustalle. Valmistelussa on hyvinvointialueen johtamisen ja järjestämisen viitekehys.

Mari Flink

Osastonjohtaja, HSL

Mari Flink vastaa Helsingin seudun liikenteen myynnistä, markkinoinnista, asiakaskokemuksesta ja asiakaspalvelusta. HSL kuljettaa vuosittain 400 miljoonaa ihmistä. Marilla on 25 vuoden kokemus digitaalisen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän prosessien johtamisesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Uransa aikana hän on ollut johtamassa ja vetämässä useita muutoshankkeita, joissa tavoitteena on ollut parantaa organisaation tiedolla johtamista erityisesti digitaalisen tiedon avulla.

Kello 10.30 Responding to Crisis and Security Threats

Teija Tiilikainen

Director of the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats

Teija Tiilikainen is the Director of the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. Previously, she was the Director of the Finnish Institute of International Affairs and has been the Director of the Network of European Studies at the University of Helsinki. She has also served as Secretary of State at the Ministry for Foreign Affairs of Finland. She was a member of the European Convention and a member of the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project.

Dr Tiilikainen was nominated part-time professor (non-residential) at the European University Institute (School of Transnational Governance) in Florence. She is currently the vice-chair of the executive board of the University of Helsinki. In her research, Dr Tiilikainen has focused on issues related to European integration (institutional questions, the EU’s external relations, including Common Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy) and on European security policy.

Marko Lehti

Senior Research, Deputy Director of TAPRI; Academic Director of PEACE programme,Tampere University

Senior Research Fellow Marko Lehti is a deputy director of Tampere Peace Research Institute (TAPRI) and an academic director of master’s programme in Peace, Mediation and Conflict Research both at Tampere University. Lehti’s research in the field of peace and conflict research particularly focusses on peace mediation and dialogues, crises of liberal order, transformation of identities and the idea of Nordic peace. His latest books are “Contestations of Liberal Order. The West in Crisis?” (Palgrave 2020) and “The Era of Private Peacemakers. A New Dialogic Approach to Mediation” (Palgrave 2019).

Meri Koivusalo

Professor of global health, Tampere University

Meri Koivusalo is professor of global health in Tampere University. Her educational background is in medicine and public health with further studies in London School of Hygiene and Tropical Medicine. She has previously worked with global health policy -related issues and intersectoral action.  She has participated in advisory and expert work for the WHO, EU, Ministries and national and international nongovernmental organizations.

Sirpa Virta

Professor of Security Governance

Sirpa Virta is Professor in charge of the new international Master’s Programme SAFER (Security and Safety Management) since 2019. She has been researcher at the Department of Political science (1986 – 1994), at the Police College (1995 – 1999) and since 1999 researcher and professor (from 2012 on) at Tampere University. Sirpa Virta has a long career in international police education (CEPOL, Council of Europe), a lot of international scientific publications, networks and research projects. She has the title of Docent of Defense University, and visiting professorship of security policy at Flinders University, Adelaide, Australia.

Kello 12.00 Johtaminen ja tiedon jakaminen ekosysteemissä, case Liikkuvat työkoneet

Harri Ojala

Johtaja, investoinnit ja kansainvälinen toiminta, Business Tampere

Harri Ojala toimii Business Tampereen johtajana vastaten investointien edistämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta. Lisäksi hän on työskennellyt monien pk-yritysten hallituksissa sekä liike-elämän vaikuttajana. 

Jani Vilenius

Teknologiajohtaja, Sandvik

Jani Vilenius (TkT) toimii Sandvikin teknologiajohtajana. Hän on vahvalla panoksellaan vienyt eteenpäin kaivosalan digitaalista & kestävää kehitystä ja Tampereen testikaivoksen toimintaa, samalla toimien aktiivisena verkostotoimijana ja oppilaitosyhteistyön puolestapuhujana. Hänet on palkittu vuoden 2020 teknologiajohtajana ja hän on ollut mukana aktiivisesti mm. kansallisen akkustrategian koostamisessa. Jani on kokenut ja näkemyksellinen Tampereen yliopiston alumni.

Heini Wallander

Asiakkuusvastaava, Business Tampere

Heini Wallander toimii Business Tampereessa asiakkuusvastaavana, keskittyen teollisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja toimintaympäristön kehittämiseen. Heini on kokenut innovaatiotoiminnan, verkostojen ja kumppanuuksien kehittäjä, jolle kansallisen edun lisäksi Tampereen seudun elinvoimaisuus on sydämen asia.

Harri Nieminen

Tampereen yliopisto ja VTT

Harri Nieminen toimii sekä Tampereen yliopiston että VTT:n palkkalistoilla teollisuuden uudistumisen tukijana. Pitkän teollisuustaustansa ansiosta hän osaa yhdistää tutkimusta ja yritysnäkemyksiä sujuvasti ja tuloksekkaasti. Harri on ollut suuressa roolissa niin liikkuvien työkoneiden klusterin rakentamisessa kuin myös koko Suomen laajuisen Sustainable Industry X (SIX) aloitteen liikkeelle panijana.

Kello 13.30 Tehrään tästä ny numeroo! Tulevaisuuden sote-TKI-ekosysteemi Pirkanmaalla

Ilkka Kunnamo

Duodecim-lääkärilehden päätoimittaja

Yleislääketieteen dosentti Ilkka Kunnamo toimii Kustannus Oy Duodecimissa kehitysjohtajana. Terveyskeskuslääkärinä Karstulassa hän on toiminut jo 36 vuotta.

Hän osallistuu monien sähköisten palvelujen toiminnan ja sisältöjen kehittämiseen. Niistä väestön terveystietoja analysoiva ja hoidosta hyötyviä esiin poimiva Terveyshyötyarvio on uusin ja sotepalvelujen kannalta tärkein.

Anna-Kaisa Ikonen

Pormestari, Tampereen kaupunki

Anna-Kaisa Ikonen on Tampereen pormestari ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikosella on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä johtamisen tehtävistä ja hän on työskennellyt muun muassa kansanedustajana, valtiosihteerinä kahdessa edellisessä maan hallituksessa, kolmeen otteeseen Tampereen johtotehtävissä sekä työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa.

Matti Eskola

toimitusjohtaja, Tays Kehitysyhtiö Oy

Matti Eskola toimii Tays Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtajana. Kehitysyhtiön tehtävänä on toteuttaa EPSHP:n, KHSHP:n ja PSHP:n yhteisiä kehittämishankkeita ja tiivistää erikoissairaanhoidon yhteistyötä kumppanuuteen perustuvan vapaaehtoisuuden pohjalta. Tätä aiemmin hän on toiminut Innovaatiojohtajana TAYSissa sekä yli 20 vuotta FinnMedi Oy:n toimitusjohtana. FinnMedi Oy vastasi laajan terveys- ja life science -yrityspalvelusalkun lisäksi lukuisista kansallisista ja kansainvälisistä kehityshankkeista. Eskola on koulutukseltaans ekä Filosofian maisteri että Diplomi-insinööri.

Mari Walls

Rehtori, Tampereen yliopisto

Filosofian tohtori Mari Walls on ollut Tampereen yliopiston rehtorina elokuusta 2018. Sitä ennen hän työskenteli Luonnonvarakeskuksen pääjohtajana vuodesta 2015. Mari Walls aloitti ohjelmajohtajana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa vuonna 2006 ja johtajana Suomen ympäristökeskuksessa vuonna 2009.

Mari Walls väitteli tohtoriksi vuonna 1989 ekologisista vuorovaikutussuhteista. Sen jälkeen hän on tehnyt tutkimustyötä ja johtanut tutkimusohjelmia Cornellin, Turun, Kuopion ja Helsingin yliopistoissa ja Suomen Akatemiassa. Turun yliopiston biodiversiteetti- ja ympäristötieteen professorina hän oli vuosina 2004-2005.

Tapio Kujala

Rehtori-toimitusjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rehtori-toimitusjohtaja Tapio Kujala on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän aloitti Tampereen ammattikorkeakoulun rehtorina tammikuussa 2021.  Kujala siirtyi tehtävään Diakonia-ammattikorkeakoulusta, jossa hän toimii rehtori-toimitusjohtajana 2016-2020. Diak tunnetaan sosiaali- ja terveysalan vahvana valtakunnallisena ammattikorkeakouluna. Rehtorina Kujala osallistui asiantuntijana SOTE-uudistukseen niin ministeriössä kuin eduskunnassakin.

Tapio Kujalan toimi ennen ammattikorkeakoulun rehtori tehtäviä jatkuvan oppimisen parissa, Kansanvalistusseuran säätiön toiminnanjohtajana. Tätä ennen hän oli Yleisradiossa oppimisen ja tieteen päällikkönä sekä tilaajana, tuottajana ja toimittajana. Hän on työskennellyt myös Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön johtajana.

Yhteiskuntatieteidentohtori Kujala tunnetaan mediasodan asiantuntijana. Hänen väitöskirjansa ”Lähi-idän mediasota, Journalismin ristipaineet Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa” ja laajan työkokemuksensa perusteella hänellä on ollut teemasta lukuisia haastatteluja ja kommenttipuheenvuoroja televisiossa ja radiossa sekä sanoma- ja aikakausilehdissä.

Rehtori Kujala toimii eduskunnan työelämän, ammattikorkeakoulujen ja kansanedustajien TAKKI-verkoston sekä OKM:n Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenenä.

Tuukka Salkoaho

kehittämispäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

Tuukan vastuulla on Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintatyön ja yhteistyörakenteiden määrittely sekä sote-palvelutuotannon  organisoitumisen ja johtamisrakenteiden suunnittelu.

Sari Mäkinen

Ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sari Mäkinen työskentelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärinä, vastuualuejohtajana. Lisäksi hän johtaa pirkanmaalaista sote-TKI hanketta Kehys- kehitämme yhdessä!  Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri, LL, eMBA. Työuraan on mahtunut työskentelyä terveyskeskuslääkärinä sekä perusterveydenhuollon johtajana Pirkanmaan eri terveyskeskuksissa. Hän on ollut aktiivisesti mukana sekä kansallisissa perusterveydenhuollon johtaja- ja kehittäjäverkostoissa että Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Hän toimii kouluttajana erilaisissa sote-johtamiskoulutuksissa. Näkökulma on asiakaslähtöinen sote-palveluiden uudistaminen ja systemaattinen kehittäminen, peruspalveluiden vahvistaminen sekä monialainen yhdessä tekeminen.

Pasi-Heikki Rannisto

Professori, Tampereen yliopisto

Pasi-Heikki Rannisto on sosiaali- ja terveyshuollon johtamisen professori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Professoritehtävien lisäksi hän vastaa erikoistuvien lääkärien johtamisopinnoista ja toimii Sote EMBA -koulutusohjelmien ohjelmajohtajana.

Pasi-Heikki Rannisto on osallistunut aktiivisesti viime vuosina maakunnalliseen Sote -kehitykseen sekä toimialan ekosysteemikehittämiseen. Lisäksi hänellä on vuosikymmenien kokemus kaupunkien johtamismallien tutkimisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Pasi-Heikki on Tampereen Suomalaisen Klubin puheenjohtaja ja siinä roolissa myös Tampereen yliopiston säätiön perustajajäseniä.

Kello 15.00 How to reach 4% R&I invesment target in Finland?

Cecilia Warrol

Senior expert at the Swedish Association of Engineering industries, Programme Director, Produktion2030, Chairman of EIT Manufacturing

Cecilia Warrol is a Senior expert in manufacturing and industrial R&D at the Swedish Association of Engineering industries. She is active in national and European progams, currently as Programme Director of the Strategic Innovation Programme Produktion2030, as well as the Chairman of EIT Manufacturing.

She is adviser to Swedish ministries and authorities regarding R&D and industry policy. She is passionate about production in the Nordic countries as well as in Europe and developing collaborations is a strong driver in her work.

Seppo Orsila

Chairman & CEO, Modulight, Inc.

Seppo Orsila on Modulight Oy toimitusjohtaja vuodesta 2019 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000. Seppo Orsila toimi erilaisissa johtotehtävissä 2006-2014 Nokia Oyj:ssä. Hän on hallituksen jäsen Terveysteknologian liitossa vuodesta 2015 ja Helkama Adwatec Oy:ssä vuodesta 2020 lähtien.

Seppo Orsila on koulutukseltaan diplomi-insinööri puolijohdefysiikka, Tampereen Yliopisto (1999) ja MBA, Helsingin Kauppakorkeakoulu (2004).
Twitter: @orsila

Risto Siilasmaa

Chairman of the Board of Directors of F‐Secure Corporation

Risto Siilasmaa is the founder and Chairman of the Board of Directors of F‐Secure Corporation having served as President and CEO of the company in 1988-2006. He is also an active venture capital investor with over 30 active investments via First Fellow Partners, a fund management company where he is both a general partner and the only limited partner.

Mr Siilasmaa was the Chair of the Board of Directors of Nokia Corporation in 2012-2020. Prior to that he also served as the Chair of the Board of Directors of Elisa Corporation in 2008-2012.

Mr Siilasmaa is a Board member of Futurice and Picosun and a member of Komatsu International Advisory Board, a member of the International Advisory Board at IESE Business School and a member of the Global Advisory Board of Yonsei University School of Business (YSB). In addition Mr Siilasmaa is a Senior Advisor to the Boston Consulting Group. Since 2017 he has served as a Finnish Chairman of the China-Finland Committee for Innovative Business Cooperation.

Dr. Harri Kulmala

the CEO of DIMECC Ltd.

Dr. Harri Kulmala works as the CEO of DIMECC Ltd. since 2008. DIMECC is the co-creation facilitator of Finnish technology industry companies and research institutes specialized in digitalization. DIMECC is the first high-volume Private Public Partnership implementation in the European R&I landscape.

In 2017, Dr. Kulmala was invited to the Lamy Group of European Commission to maximise the impact of the EU’s next framework program, Horizon Europe 2021-2028. Before DIMECC he worked as a research professor at VTT and senior researcher at Tampere University of Technology, and he has published more than 100 publications on industrial economics, leadership and management. Before the academic career, he worked for Metso:Outotec corporation (Nordberg-Lokomo Oy) in after sales.

Mikko Nyman

CEO, Fastems Ltd.

Mikko Nyman is the CEO of Fastems. Fastems is a technology leader in automating and digitalizing metal part manufacturing globally. Fastems is a family-owned medium sized company with a turnover of around 80 MEUR and with 450 employees.

Mikko joined Fastems in 2014 first as the CFO and then gradually moved into business roles before starting as the CEO in 2019. Mikko and Fastems share a passion in making digital transformation of manufacturing a reality.”

Kello 16.15 Keynote, professor E Freeman

R. Edward Freeman

Professor and an academic director of the Institute for Business in Societyat the University of Virginia Darden School of Business

Edward Freeman is University Professor and Olsson Professor of Business Administration, and an academic director of the Institute for Business in Societyat the University of Virginia Darden School of Business. He is also adjunct professor of stakeholder management at the Copenhagen Business School in Denmark, visiting professor at Nyenrode Business School (Netherlands), adjunct professor of management at Monash University (Melbourne). He has held honorary appointments as the Welling Professor at George Washington University and the Gourlay Professorship at University of Melbourne.

Freeman is the co-author of The Power Of And: Responsible Business Without Tradeoffs (Columbia University Press, 2020); Models of Leadership in Plato and Beyond (Oxford University Press, 2021); Stakeholder Theory: The State of the Art (Cambridge, 2010); and Managing for Stakeholders (Yale, 2007). He is the author or editor of over 100 volumes and 200 articles in the areas of stakeholder management, business strategy and business ethics. Freeman is perhaps best known for his award winning book: Strategic Management: A Stakeholder Approach (Cambridge, 2010), originally published in 1984, in which he traced the origins of the stakeholder idea to a number of others and suggested that businesses build their strategy around their relationships with key stakeholders.

He was recently awarded six honorary doctorates (DHC) – in economics from Comillas University in Madrid, the Hanken School of Economics in Helsinki, and Leuphana University in Germany; in management from Radboud University in Nijmegen, Netherlands, from Sherbrooke University in Canada, and from Tampere University in Finland for his work on stakeholder theory and business ethics.