Puhujat / Kestävän kehityksen teemakanava

Kello 9.00 Asiakaskokemus kestävän liiketoiminnan lähtökohtana

Anna-Kaisa Ikonen

Pormestari, Tampereen kaupunki

Anna-Kaisa Ikonen on Tampereen pormestari ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikosella on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä johtamisen tehtävistä ja hän on työskennellyt muun muassa kansanedustajana, valtiosihteerinä kahdessa edellisessä maan hallituksessa, kolmeen otteeseen Tampereen johtotehtävissä sekä työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa.

Antti Kaunonen

Johtaja, Kalmar Automation Solutions

Antti Kaunonen on Cargotecin Kalmar Automation Solutions -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja. Kaunosen ura kansainvälisessä teollisuudessa on vaikuttava ja vakuuttava. Hän on työskennellyt 15 vuotta urallaan ulkomailla. Hänellä on vahva kokemus globaaleista teollisuusyrityksistä ja automaatiosta. Kaunonen on tekniikan tohtori ja hänet valittiin Tampereen yliopisto Vuoden Alumniksi vuonna 2021. Kaunonen on jäsenenä myös Tampereen yliopiston työelämäyhteyksien neuvottelukunnassa, joka vahvistaa yliopiston ja työelämän välistä yhteistyötä.

Pekka Puustinen

Varatoimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus

Pekka Puustinen (s. 1980) on Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja. Ennen Pohjolaan siirtymistään Puustinen on toiminut mm. OP Ryhmän strategiajohtajana ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa asiakkuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Puustinen on väitellyt vakuutustiede pääaineena kauppatieteiden tohtoriksi ja työskennellyt akateemisessa maailmassa Tampereen yliopistossa ja St. Gallenin kauppakorkeakoulussa Sveitsissä. Puustinen on Pohjola Sairaalan ja sähköistysratkaisuja tuottavan Enston hallituksen jäsen. Puustinen on ollut aiemmin mm. Tampereen yliopiston hallituksen jäsen ja Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Syyskuun 2020 alussa Puustinen julkaisi yhdessä professori Hannu Saarijärven kanssa kirjan Strategiana asiakaskokemus – Miksi, mitä, miten? (Docendo)

Hannu Saarijärvi

Professori, Tampereen yliopisto

Hannu Saarijärvi on markkinoinnin professori Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän on Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän vastuuprofessori ja on perehtynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan mm. asiakaskokemuksen, asiakkaan kokeman arvon, asiakastiedon hyödyntämisen ja liiketoiminnan transformaation teemoihin.

 

 

Kello 10.30 Kestävyyspuurosta selkeisiin kiertotalouden ja hiilineutraaliuden tavoitteisiin: miten edistämme ja johdamme systeemin muutosta yrityksissä, kaupungeissa ja koko Suomessa

Hanna Kalliomäki

Vastuullisuusjohtaja, Paptic Oy

Hanna Kalliomäki työskentelee Papticilla vastuullisuusjohtajana. Hän vastaa mm. innovaatio- ja kasvuyhtiön vastuullisuusasioiden strategisesta kehittämisestä. Kalliomäellä on pitkä kokemus metsäteollisuudesta ja kestävästi hoidetuista metsistä tulevan puun jalostamisesta arvoketjussa biotalouden ja kiertotalouden periaatteiden mukaisiksi tuotteiksi. Hän on toiminut suomalaisen biotalouden ja puupohjaisten innovaatiotuotteiden tunnettuutta mm. EU:ssa ja Euroopassa edistävän Uusi puu -hankkeen puheenjohtajana. Ennen metsäalalle siirtymistä hän on työskennellyt vastuullisuuden johtamisen ja kehittämisen konsulttina eri toimialojen yritysten kanssa. Koulutukseltaan Kalliomäki on KTM Turun kauppakorkeakoulusta. Tällä hetkellä hän tekee lisäopintoja LUT-yliopistossa.

Silja Kostia

Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Yliopettaja Silja Kostia johtaa TAMK Circular & Bioeconomy Actions- tutkimusryhmää ja vastaa Risk Management and Circular Economy ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksesta. Hän on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2000 biologian alalta ja toiminut monipuolisissa koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen tehtävissä sekä koulutuksen johtajana ammattikorkeakouluissa. Kesäkuussa 2021 valmistui MBA-tutkinto Master of Educational Leadership -ohjelmasta (TAMK). Lopputyön aiheena oli oppilaitosten sidosryhmäasema yritysjohtajien näkökulmasta, kun osaavasta työvoimasta tulee kilpailutekijä. Siljan kehittämistyön painopiste on kiertotalouden ratkaisujen ja osaamisen kehittäminen yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa ja tällä yhteiskehittämisellä saavutettu lisäarvo.

Tero Niemelä

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Skanska

Tero Niemelä toimii liiketoiminnan kehityspäällikkönä Skanskalla, jossa hän rakentaa parempaa yhteiskuntaa Skanskan arvojen mukaisesti. Terolla on pitkä kokemus rakentamisen liiketoiminnasta ja eri hankemuodoista. Tällä hetkellä Tero työskentelee erityisesti elinkaari-, koulu- ja korjausrakentamisen parissa. Tero kokee Skanskan arvot omikseen ja arvostaa vastuullista sekä eettistä liiketoimintaa. Yhtenä Skanskan arvona on tehdä voittoa vastuullisesti, mikä tarkoittaa mm. ihmisistä ja ympäristöstä välittämistä.

Skanska on perustettu Ruotsissa 1887 ja se on globaali projektikehitykseen ja rakentamiseen keskittyvä, maailman suurimpiin rakennusliikkeisiin lukeutuva toimija, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä sekä vähentää kasvihuonepäästöjä 50% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Jenni Rahkonen

Ympäristökoordinaattori, Lahden kaupunki

Jenni Rahkonen työskentelee ympäristökoordinaattorina Lahden kaupungilla. Hän keskittyy työssään erityisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämiseen. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Heikki Sorasahi

Erityisasiantuntija (kiertotalous), Ympäristöministeriö

Heikki Sorasahi on kiertotalouden erityisasiantuntija ympäristöministeriössä, jossa hän on työskennellyt erityisesti kansallisen Kiertotalousohjelman parissa vuodesta 2019 lähtien. Ennen ministeriötä hän edisti kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemoja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

 

Leena Aarikka-Stenroos

Professori (tuotantotalous), Tampereen yliopisto

Leena Aarikka-Stenroos on tuotantotalouden professori Tampereen yliopistolla, Hervannan kampuksella, osaamisalueenaan teknologia- ja innovaatioliiketoiminta ja erityisesti liiketoiminnan tulokulma kiertotalouteen. Tutkimuksellaan hän hahmottaa, miten esimerkiksi kiertotalousteknologiat jalkautetaan yhteiskuntaan, ja miten ne kääntyvät liiketoiminnaksi ja miten cirkulaarisuus muuttaa eri toimialojen prosesseja ja liiketoimintaa. Hän vetää kansallista monitieteistä CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit -hanketta (Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamana). Hän on aina ollut teknologian, liiketoiminnan, innovoinnin ja yhteistyön yhtymäkohdassa. Leena on julkaissut useita artikkeleita alan merkittävissä julkaisuissa. Suomalaisen liiketoiminnan ja yhteiskunnan kiertotaloudellistumista Leena tutkimusryhmineen edistää yhdessä yritysten, kaupunkien ja muiden organisaatioiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten tutkimuskumppaneiden kanssa, tutkimustietoa yhdessä luoden ja jakaen.

Kello 12.00 Yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys rikastuttavana voimavarana

Jasmin Assulin

Monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija, toimitusjohtaja & perustaja, deidei

Jasmin Assulin on monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija, viestinnän ammattilainen sekä deidei:n toimitusjohtaja ja perustaja. Deidei on yritys, joka auttaa organisaatioita edistämään monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta (DEI). Jasminilla on pitkä tausta organisaatioiden monimuotoisuus-, inklusiivisuus-, ja yhdenvertaisuusasioiden edistämisen parissa ja hänen ammatillinen vahvuutensa on yhteiskunnallisen ja viestinnällisen ymmärryksen yhdistäminen työelämän ja organisaatioiden kontekstiin. Deidein asiakkaisiin lukeutuu mm. teknologiayritys  Brella, pelistudio Papukaya sekävertaisoppimiseen perustuva koodauskoulu Hive Helsinki.

Riina Gröhn

Director, People and Leadership Development & HR Business Partner, Fiskars Group

Riina Gröhn vastaa Fiskars Groupissa henkilöstön ja johtamisen kehittämisestä globaalisti ja toimii myös yhden liiketoiminta-alueen HR Business Partnerina. Riinalla on 20 vuoden kansainvälinen kokemus kuluttajaliiketoiminnan ja liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluiden alalta. Hän on myös vastannut Aalto EE:n valmennusliiketoiminnan vetämisestä Aasiassa Singaporesta käsin. Arvopohjaisen kulttuurin ja johtamisen kehittäminen sekä muutoskyvykkyyden lisääminen ovat Riinan mielenkiinnon ja intohimon kohteita.

Sami Vähämaa

Laskentatoimen ja rahoituksen professori, Vaasan yliopisto

Sami Vähämaa on laskentatoimen ja rahoituksen professori Vaasan yliopistossa. Hän on myös Turun yliopiston dosentti, Research Fellow saksalaisessa Kiel Institute for the World Economy –tutkimuslaitoksessa ja Nordic Journal of Business –tiedelehden päätoimittaja. Vähämaa on aiemmin toiminut vierailevana professorina ja tutkijana University of Central Floridassa, University of Manchesterissa, Florida Atlantic Universityssa, Deusto Business Schoolissa ja Euroopan keskuspankissa. Vähämaan tutkimuksia on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä lehdissä ja hän on saanut tutkimuksistaan useita kansainvälisiä tiedepalkintoja. Tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt pankkien hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin, naisjohtajiin ja johdon ominaisuuksiin sekä seksuaalivähemmistöjen huomioimisen vaikutuksiin yrityksissä.

Taru Pilvi

Innovaatiojohtaja, Tampereen yliopisto

Taru Pilvi toimii Tampereen yliopiston innovaatiojohtajana ja vastaa innovaatiokulttuurin kehittämisen ohella myös kestävän kehityksen teemasta ja kansainvälistymisen kehittämisestä. Ennen Tampereen yliopistoon siirtymistään Taru toimi pitkään elintarviketeollisuudessa mm. Valion uusiutumisjohtajana. Lisäksi Tarulla on kokemusta startup-maailmasta, jossa erityisesti kehitysjohtajan tehtävät suklaayritys Goodiossa opettivat kestävän kehityksen arvopohjaisen kuluttajabusineksen rakentamisesta kansainvälisille markkinoille. Tarun intohimo on organisaatioiden uusiutumisen johtaminen kestävän kehityksen viitekehys huomioiden.

Aliisa Toivanen

Kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija, Tampereen ylioppilaskunta TREY

Aliisa Toivanen työskentelee Tampereen ylioppilaskunnan eli TREYn kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntijana. TREY on kaikkien 18 000 Tampereen yliopiston opiskelijan yhteinen edunvalvoja, järjestötoiminnan mahdollistaja, palveluntarjoaja ja yhteisöllisyyden rakentaja. Toivanen edistää työssään opiskelijoiden äänen kuulumista sekä Tampereen yliopistossa että koko yhteiskunnassa.

klo 13.30 Ilmastokumppanuus liikkeellä Tampereella

Pirkko Eteläaho

Projektipäällikkö, kiertotalous, Business Tampere

Materiaalitekniikan TkT Pirkko Eteläaho on työskennellyt kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintakehityksen parissa Business Tampereella vuodesta 2015 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli TTY:llä liittyen materiaalitekniikkaan ja materiaalien kierrätykseen, kiertotalouteen, urbaaniin ympäristöön sekä yritysten, yliopistojen ja kuntien väliseen kestävään innovaatio- ja kehitystoimintaan niin Tampereen kuin Lahdenkin suunnalla.

Tampereen seudulla on useita kiertotalouden keskittymiä (mm. ECO3, Taraste, LEMENE) ja suuria kaupunkikehityskohteita (mm. Hiedanranta) joissa kestävät ja vastuulliset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa. Tampereen seudun yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tukevien investointien houkutteleminen seudulle onkin tärkeä osa työnkuvaa kuten myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö kuntien hiilineutraalisuustyössä.

Jukka Huppunen

Avainasiakaspäällikkö, Ramboll Finland Oy

Insinööri Yamk Jukka Huppunen on toiminut Ramboll Finland Oy:n Infra Länsi toimialalla avainasiakaspäällikkönä vuodesta 2013 lähtien. Vuosien 2004 – 2013 aikana Jukka oli projektipäällikkönä ja erityisasiantuntijana vastaten kiertotaloushankkeista sekä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimus- ja kunnostussuunnittelusta sekä kunnostuksen valvonnasta.

Jukan erityisosaamisena ovat resurssiviisaat infrarakentamishankkeet, pohjaveden laatututkimukset, betoni- ja tiilirakenteiden hyötykäyttöselvitykset maarakentamisessa, materiaalitehokkuus, ympäristövahinkokohteet ja rakennuttamispalvelut. Kokemusta Jukalla on asiantuntijatehtävistä 20 vuoden ajalta ja hän toimii edelleen projektipäällikkönä tai erityisasiantuntijana laajemmissa aluerakentamishankkeissa.

Lilli Puntti

Head of Product Safety and Sustainability, Kiilto Oy

Materiaalikemian filosofian maisteri Lilli Puntti on toiminut erilaisissa tehtävissä Kiillon tuotekehityksessä vuodesta 2005 alkaen, hän on mm. ollut Kiillon työsuojelupäällikkönä. Nykyisenä tehtävässään hänellä on vastuullaan tuote- ja kemikaaliturvallisuus sekä niiden implementointi käytäntöön sekä EU:ssa että muissa toimintamaissa.

Lilli Puntin tuoteturvallisuustiimi vastaa tuotteiden kemikaaliturvallisuuden lisäksi myös asiakkaiden vastuullisuus- ja laatukysymyksistä sekä kestävän kehityksen periaatteiden edistämisestä Kiillossa. Esimerkkinä tuotteiden LCA-laskelmat ja yrityksen hiilineutraalius. Hän toimii myös Kemianteollisuus Ry:n tuotteet ryhmässä, joka vaikuttaa kansalliseen ja EU kemikaalilainsäädännön käytännön panoon ja varmistaa teollisuuden kilpailukyvyn jatkumisesta Suomessa.

Kristian Lella

Toimitusjohtaja, HPJ, GLi Yhtiöt

Logistiikkainsinööri AMK Kristian Lella on toiminut perustamansa GLi Yhtiöiden kanssa tavarakuljetusten parissa vuodestaa 2006. Sitä ennen Kristian Lella on toiminut eri tehtävissä tavara- ja henkilöliikenne puolella usean vuoden ajan.

Kristian Lella on kehittänyt omaa yritystään monen vuoden ajan, mm reaaliaikaisella tiedolla johtaminen on tullut osaksi koko yritystä. GLi Yhtiöt mittaa omaa toimintaansa usealla eri mittarilla reaaliajassa, jonka johdosta reitti kohti 0-päästöjä on tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa.

Jukka Viitanen

Head of Sustainability, NRC Group ASA

Jukka Viitanen toimii Pohjoismaisen NRC Groupin Head of Sustainabilitynä sekä Suomen maayhtiön ympäristöpäällikkönä, jossa hän aloitti kesäkuussa 2020. Ennen NRC Groupiin siirtymistään Jukka Viitanen toimi 2006 alkaen rakennusyhtiö NCC:n palveluksessa erilaisissa liiketoiminnan kehityksen tehtävissä, viimeisimpänä NCC konsernin kestävän kehityksen työryhmässä Head of sustainable business developmentina.

Jukka Viitanen on valmistunut Åbo Akademista filosofian maisteriksi pääaineena geologia ja mineralogia, ja erikoistunut rakennusgeologiaan Tampereen Teknillisen Korkeakoulun Rakennusgeologian laboratoriossa, työskennellen siellä tutkijana 2004–2005. Työuran alkuvaiheessa työtehtävät sijoittuivat pääasiassa Suomeen, mutta vuodesta 2014 alkaen työtehtävät ovat sijoittuneet muidenkin Pohjoismaiden alueelle, johon Koronapandemia on tuonut omat erityispiirteensä.

Merja Taipaleenmäki

Toimitusjohtaja, Citynomadi Oy

Merja Taipaleenmäki toimii Citynomadi Oy:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt web-palveluiden parissa vuodesta 1995 lähtien ja perustanut Citynomadin vuonna 2009. Yritys toteuttaa vuorovaikutteisia karttaratkaisuja erityyppisiin ympäristöihin, joissa sijaintiin liittyvä palvelu on kriittistä.

FM Merja Taipaleenmäki opiskellut informaatiotutkimusta ja kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa sekä suorittanut MBA-tutkinnon Walesin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisessä ohjelmassa vuonna 2004.

Kello 15.00 Kestävyyttä yhteistyössä

Pia Hautamäki

Yliopettaja, KTT, Tampereen ammattikorkeakoulu

Yliopettaja, KTT Pia Hautamäki johtaa Tampereen korkeakouluyhteisön tekoälyyn ja robotiikkaan keskittyvää ROBINS-tutkimushanketta sekä vastaa kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen maisterikoulutuksesta. Viime vuoden Johtajuussymposiumissa Pia toimi studiomaestrona Kestävää myynnin johtamista käsittelevässä paneelissa. Tämän vuoden Johtajuussymposiumissa Pia on kutsuttu jälleen mukaan studiomaestron tehtävään ja nyt kestävän kehityksen edistymistä tarkastellaan laajemmissa liiketoimintayhteisöissä sekä yhdessä tekemisen kautta.  

Anna-Kaisa Heinämäki

Kilpailukykyjohtaja, Tampereen kaupunki 

Anna-Kaisa Heinämäki on työskennellyt Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Tätä aikaisemmin hän työskenteli Tampereen kaupungin apulaispormestarina vuosina 2015-2019. Vuosina 2001-2014 Anna-Kaisa vaikutti poliisihallinnon eri tehtävissä. Anna-Kaisa on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta 2006 ja hallintotieteiden maisteriksi 2013. 

Anna-Kaisa tuo paneelikeskusteluun näkemyksiään tulevaisuuden kestävyydestä ja yhteistyöstä kaupunkijohtamisen näkökulmasta. 

Seija Lukkala

Perustaja, Globe Hope Oy

Seija Lukkala on ekodesignyritys Globe Hopen perustaja ja kiertotalouden pioneeri Suomessa. Hävikki- ja ylijäämätekstiileistä laukkuja ja asusteita valmistava Globe Hope on toiminut vuodesta 2003, ja Seija on yrityksen toimitusjohtaja ja suunnittelija.

”On vain yksi maapallo ja yhdet luonnonvarat, siksi jokaisella kulutuspäätöksellä on merkitystä”, Seija sanoo.

Minttu Ripatti

Senior Lecturer & Coach  

Minttu Ripatti on foneetikko, lähihoitaja ja HUBSin Johdatus Yrittäjyyteen – ja muotoiluajattelua soveltavan Innovaatiohaasteet -kurssin valmentaja. Minttu uskoo inhimilliseen vuorovaikutukseen ja panostaa opintojaksoillaan opiskelijoiden hyvinvointiin.  

Minttu tuo paneelikeskusteluun omia näkökulmiaan siitä, että miten korkeakoulu voi parhaimmillaan edistää laajemman toimijaverkoston kestävän kehityksen tavoitteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.