Ohjelma / Kestävän kehityksen teemakanava

Keskiviikko 8.9.2021

8:45-9:00

Kulttuurituokio

9:00-10:15

Asiakaskokemus kestävän liiketoiminnan lähtökohtana

Miksi asiakaskokemus on noussut toiminnan kehittämisen keskiöön erilaisissa yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa? Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan ja miten sitä voidaan johtaa? Voidaanko sitä soveltaa laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueille? Miten asiakaskokemus liittyy kestävän liiketoimintaan?

Tule kuuntelemaan teemapaneelia, jossa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. Paneelissa pohditaan erinomaisten asiakaskokemusten edellytyksiä ja myös sitä, voidaanko niitä toteuttaa hinnalla millä tahansa. Lisäksi asiakaskokemuksen merkitystä tarkastellaan mm. kaupunkien, terveyspalvelujen ja yritysten johtamisen näkökulmasta. Mukana keskustelemassa Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja Pekka Puustinen,  Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Coxan Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Michelsson sek Tampereen yliopiston tuore Vuoden alumni, Cargotecin Kalmar Automation Solutions -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen. Studiossa keskustelun herättäjinä professori Hannu Saarijärvi ja jatkuvan oppimisen päällikkö Aino Sipari.

Panelisteina

Anna-Kaisa Ikonen
pormestari, Tampereen kaupunki

Antti Kaunonen
johtaja, Kalmar Automation Solutions

Kristiina Michelsson
toimitusjohtaja, Coxa Oy

Pekka Puustinen
KTT, varatoimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus

Hannu Saarijärvi
professori, Tampereen yliopisto

Aino Sipari,
päällikkö, jatkuvan oppimisen palvelut, Tampereen yliopisto

10:15-10:30

Kulttuurituokio

10:30-12:00

Kestävyyspuurosta selkeisiin kiertotalouden ja hiilineutraaliuden tavoitteisiin: miten edistämme ja johdamme systeemin muutosta yrityksissä, kaupungeissa ja koko Suomessa

Kestävyysmurros vaatii kaikilta muutosta kohti kestävämpiä toimintamalleja ja tuo haasteita johtamiselle. Niin yritykset, toimialat, kaupungit kuin Suomi ja Eurooppa asettavat itselleen kiertotalouden edistämisen ja hiilineutraaliuden tavoitteita.

Muutos on kuitenkin hidasta, ja kestävyyden edistäminen ei välttämättä etene aina toivotulla tavalla tai nopeasti. On muutosvastarintaa ja välillä intressit ja keinot muutokseen voivat olla ristiriitaiset. Aina ei nähdä riittävän pitkälle ja koko kuvaa: esimerkiksi kiertotalousajattelussa saatetaan jumiutua vaikkapa kierrättämiseen tai materiaalitehokkuuteen, vaikka tähtäin on korkeammalla, kuten materiaalien käytön ja jätteen vähentämisessä, uudelleenkäytössä ja kokonaan uudenlaisissa palveluissa ja liiketoimintamalleissa. Tavoitteet voivat myös hajota erilaisten kestävyyskäsitteiden ja tavoitteiden moninaisuuteen: on kiertotaloutta, hiilineutraaliutta, ilmastonmuutostoimia. Yhteistä ymmärrystä eri tasojen ja toimijoiden väliltä puuttuu ja termejä käytetään moninaisissa merkityksissä, jolloin kestävyyspuuro on valmis.

TUNI:n kiertotalousasiantuntijoiden järjestämässä paneelissa asiantuntijat yhteiskunnan eri sektoreilta ministeriöistä yrityksiin ja kaupunkeihin pohtivat, miten kestävyyspuurosta konkreettisesti ja määrätietoisesti päästään systemaattiseen, koko yhteiskuntaa koskettavaan muutokseen, joka johtaa kestävyyden ja kiertotalouden periaatteiden toteutumiseen.

Panelisteina
Hanna Kalliomäki
Vastuullisuusjohtaja, Paptic Oy

Silja Kostia
Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tero Niemelä
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Skanska

Jenni Rahkonen
Ympäristökoordinaattori, Lahden kaupunki

Heikki Sorasahi
Erityisasiantuntija (kiertotalous), Ympäristöministeriö

Puheenjohtajana
Leena Aarikka-Stenroos
Professori (tuotantotalous), Tampereen yliopisto

12:00-13:15

Yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys rikastuttavana voimavarana

Yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys rikastuttavana voimavarana

Kansainvälisten huippuosaajien rekrytointi on osa monen organisaation menestyssuunnitelmaa. Monialaisuus ja moninaisuus ovat tunnetusti myös osa menestysreseptiä ja tulevaisuuden haasteiden ratkomista. Kielten, kulttuurien ja alojen kirjon yhteensovittaminen tuo organisaatiossa eteen myös haasteita eikä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työympäristön rakentaminen ole ongelmatonta.

Tässä paneelissa laaja-alaiset asiantuntijat keskustelevat siitä, miten yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys muutetaan organisaatiota rikastuttavaksi voimavaraksi. Kuinka kestävän kehityksen ydinteemojen: tasa-arvon ja moninaisuuden huomioiminen auttaa organisaatioita menestymään ja tekemään parempaa tulosta. Miten perinteisessä kansainvälisessä yrityksessä huomioidaan vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ja kuinka uudet startupit ovat huomioineet nämä seikat alusta asti.

Mukana keskustelemassa ovat Fiskars Groupin henkilöstön ja johtamisen kehittämisestä vastaava johtaja Riina Gröhn, Tampereen ylioppilaskunnan Kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Aliisa Toivanen, Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa ja Jasmin Assulin, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija sekä Deidein toimitusjohtaja & perustaja. Studiomaestroni toimii Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja ja kestävästä kehityksestä vastaava Taru Pilvi.

Tässä keskusteluhetkessä saat ajatuksia ja konkreettisia ideoita yhdenvertaisuuden ja kansainvälisyyden valjastamiseksi organisaatiosi voimavaraksi, kuulet opiskelijoiden näkökulmia näihin teemoihin liittyen sekä hahmotat mitä mahdollisia vaikutuksia tasa-arvonäkökulmilla voi olla yrityksen talouden mittareihin. Tervetuloa!

Panelisteina
Riina Gröhn,
henkilöstön ja johtamisen kehittämisestä vastaava johtaja, Fiskars Group

Aliisa Toivanen,
Kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Tampereen ylioppilaskunta

Sami Vähämaa,
laskentatoimen ja rahoituksen professori, Vaasan yliopisto

Jasmin Assulin,
monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija sekä Deidein toimitusjohtaja & perustaja

Puheenjohtajana
Taru Pilvi,
innovaatiojohtaja, Tampereen yliopisto

13:15-13:30

Kulttuurituokio

13:30-14:45

Ilmastokumppanuus liikkeellä Tampereella

Tilaisuuden aluksi kuulemme ilmastokumppanuuden vuosikatsauksen sekä viime vuoden lanseeraustilaisuudessa olleiden ilmastokumppaneiden videotervehdyksen.

Paneelikeskustelussa on kuusi teemaa ja kuusi ilmastokumppania. Paneelin studiomaestroina ovat Laura Inha (Tampereen kaupunki) ja Pirkko Eteläaho (Business Tampere) ja osanottajina kunkin ilmastokumppanin edustajat.

Keskusteluteemat ovat:

  • Hiilineutraali toiminta / ympäristösertifikaatti
  • Energia ja energiatehokkuus
  • Rakennettu ympäristö
  • Materiaalikierrot
  • Liikkumisen ratkaisut
  • Hiilinielut ja kompensointi

Keskustelijoina
Juri Laurila
Arctic Smart Village

Merja Taipaleenmäki
Citynomadi

Kristian Lella
GLi Yhtiöt

Jukka Huppunen
Ramboll

Jukka Viitanen
NRC Group

Lilli Puntti
Kiilto

14:45-15:00

Kulttuurituokio

15:00

Kestävyyttä yhteistyössä

Tule mukaan Johtajuussymposiumiin Kestävyyttä yhteistyössä -keskusteluhetkeen kuuntelemaan ja oppimaan parhaita toimenpiteitä siihen, miten yhdessä voimme rakentaa tulevaisuuden kestävyyttä. Kestävä kehitys on yhä useamman myös yrityksen agendalla ja tänä päivänä ympäristötietoiset yritykset ovat jo asettaneet toiminnalleen tavoitteita edistää sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä omien liiketoiminnallisten toimenpiteiden kautta. Kestävä kehitys ja sen edistäminen yrityksissä näkyy jo monen yrityksen strategiassa, tuotekehityksessä ja palveluissa, kuten myös uudistuneissa liiketoimintamalleissa ja tuloksellisuuden mittareissa.

Tutkimuksen mukaan kestävän kehityksen lopputuotos on aina parempi, kun tavoitteeseen pyritään yhdessä (Thomas & Autio, 2020) ja tästä syystä tämä keskusteluhetki tarkastelee yhteistyötä kestävyyden näkökulmista eri toimijoiden, kuten yritysten, korkeakouluyhteisön ja kaupungin kautta.

Mukana keskustelemassa ovat Globe Hopen perustaja Seija Lukkala, Professori Teemu Laine Tampereen yliopistolta, Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja Tampereen korkeakouluyhteisön HUBSista valmentaja Minttu Ripatti. Studiomaestroni toimii tuttuun tapaan Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Pia Hautamäki.

Tässä keskusteluhetkessä kestävyydestä keskustellaan eri toimijoiden ja talouden näkökumista. Miten kestävyyttä sitten voidaan yhteistyössä eri toimijoiden näkökulmista edistää kansallisesti, sen kuulet osallistumalla Kestävän Kehityksen kanavalle 8.9.2021 klo 15 alkaen! Olet lämpimästi tervetullut!

Keskustelijoina
Seija Lukkala,
Globe Hopen perustaja

Anna-Kaisa Heinämäki,
kilpailukykyjohtaja, Tampereen kaupunki

Minttu Ripatti,
valmentaja, Tampereen korkeakouluyhteisön HUBS

Puheenjohtaja
Pia Hautamäki,
yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu