Seminaarikanava 2

Keskiviikko 9.9. seminaarikanava 2

8:45

Johtajuussymposiumin avaus, rehtori Mari Walls

9:00

Paneeli: Kestävä myynnin johtaminen

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että myynti yrityksissä voisi olla kestävää? No nyt siitä ainakin otetaan selvää.

Myynti on usein kaiken kasvun taustalla yrityksissä. Ja mitäpä jos myyntiä johdettaisiin kestävästi, ei vain heitettäisi myynnintekijää kylmään veteen kotiuttamaan kauppaa, vaan oikeasti yhdessä pohdittaisiin niitä asiakkaalle tarjottavia arvon elementtejä ja harjoiteltaisiin asiakkaan kanssa käytävää vuoropuhelua. Kukaan ei ole seppä syntyessään eli harjoittelua tarvitaan. Ja kuten ei koskaan aikaisemminkaan, ei edelleenkään pelkät puhumisen lahjat riitä myynnissä onnistumiseen. Myyntiin tarvitaan mm. asiakkaan liiketoiminnan ymmärrystä, konsultoivaa otetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Jos myynninjohtaja ja ympärillä oleva tiimi ei ole myynninosaajalle paikka treenata entistä paremmaksi osaajaksi esimerkiksi vuorovaikuttajana, voidaanko puhua kestävästä myynnin johtamisesta? Entä miten tällaisessa ympäristössä toimiva myyjä onnistuu työssään asiakkaiden kanssa? No, ei välttämättä kovinkaan kestävästi.

Panelisteina professori Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto;  yliopettaja Pia Hautamäki, Tampereen ammattikorkeakoulu; toimitusjohtaja Anna Lehtola, Lovia; Key Account Manager Lauri Marja-Aho, Neste Oyj; yliopistolehtori Malla Mattila, Tampereen yliopisto sekä innovaatiojohtaja Taru Pilvi, Tampereen yliopisto.

10:30

Panel: Futures of Sustainable Urban Development

Sustainable urban development is a global key challenge in future. 55 % of the world’s population (4.2 billion people in total) lives in cities. In 2050, 68 % of the world’s population is projected to live in cities. In this panel we discuss about steps we need to take in Finland to achieve sustainable urban development. What actions are needed to tackle climate change, biodiversity loss and in inequality in cities.

Keywords: Urban planning and development, urban studies, Urban sustainability R&D possibilities

Panel members:

Henna Helander, President of Finnish Association of Architects since 2018 and Chief Expert for Urban Environment Division, Helsinki City.

Jonathon Taylor, University lecturer in Sustainable Urban Development, Tampere University

Katariina Haigh, Director of Project Development, Asuntosäätiö

Toni Tuomola, District manager in Skanska Talonrakennus Oy

Chair:

Markus Laine, University lecturer in Sustainable Urban Development, Tampere University

 

 

12:00

Seminaari: The world after coronavirus – maailma koronan jälkeen

Kansainvälinen huippuseminaari pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen. Kolme kansainvälisesti arvostettua ja kokenutta key-note puhujaa arvioivat maailman kehityssuuntia koronaviruksen jälkeen erityisesti johtamisen, ympäristön ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta.

Johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Matti Sommarberg haastattelee puhujia suorana Johtajuussymposiumin tapahtumasivuilla, ja tämän vuoden lähetystekniikka antaa katsojille mahdollisuuden lähettää kysymyksiä ja kommentteja key-note puhujille seminaarin aikana.

Seminaarikanava 2:sellä nähdään seminaarin alku klo 12 lähtien, jolloin haastateltavana on professori Julian Birkinshaw, London Business School.

The world after coronavirus -seminaari jatkuu ja on nähtävillä kokonaisuudessaan seminaarikanava 1:sellä, jolloin haastateltavina ovat myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja alivaltiosihteeri Kai Sauer, Ulkoministeriö.

12:40

Paneeli: Kestävä energia ja huoltovarmuus

Puhujat:

  • Pami Aalto, Jean Monnet -professori, Tampereen yliopisto
  • Arto Räty, Senior Vice President, Corporate Affairs and Communications, Fortum
  • Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry
  • Veli-Pekka Tynkkynen, Venäjän ympäristöpolitiikan professori, Aleksanteri-Instituutti/Helsingin

EL-TRAN -konsortion visiossa (10min esitys)  tuulivoima nousee ydinvoiman ja vesivoiman kanssa Suomen energiantuotannon perusratkaisuksi pohjoismaisen ja laajemman eurooppalaisen sähkökaupan ohella. Samalla bioenergia säilyy osana energiantuotannon ratkaisua, mutta osin uudessa roolissa. Maantieliikenteessä siirrytään tuulivoiman avittamaan sähköistymiseen ja raskaassa tieliikenteessä kotimaiseen biokaasuun. Kotimaisia biopolttoaineita kulutetaan erityisesti meri- ja lentoliikenteessä sekoitevelvollisuutena. Aikaisempaa sääriippuvamman sähköntuotannon ongelmia ratkotaan erilaisilla kotimaisilla joustoratkaisuilla, jotka ulottuvat tavallisiin kotitalouksiin ja hyödyntävät myös sähköautojen akkuja bioenergian ohella.

Tämä kaikki tarkoittaa, että fossiilisia polttoaineita tuodaan ulkomailta jatkossa kovin vähän, kun tähän asti muun muassa Venäjän-tuonnin osuus Suomen primaarienergiankäytöstä on ollut noin 45%. Seuraukset ovat tuntuvia paitsi huoltovarmuuskysymyksille viranomaistoiminnassa, kuin myös energia-alan yrityksille niin luovan tuhon kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta. Tämä kaikki myös sitoo Suomea huomattavasti vähemmän fossiilisten polttoaineiden tuottajiin, samalla kun Suomen markkinan merkitys pienenee niille.

14:00

Paneeli: Teolliset symbioosit kiertotalouden edistäjinä

Panelisteina Jyri Arponen, johtava asiantuntija, liiketoiminnan kehitys, kiertotalous, Sitra; Ilkka Hippinen, johtava asiantuntija, teolliset symbioosit, Motiva; toimitusjohtaja Petri Järvensivu, Tarasten kiertotalousalue Oy, toimitusjohtaja Sampo Tukiainen, Carbofex sekä Eeva-Liisa Viskari, Impact Leader, Sustainability, TAMK. Puhetta johtaa aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto.

Teolliset symbioosit ovat usean yrityksen muodostamia kokonaisuuksia, joissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa tuotannon sivuvirtoja tai muita käyttämättömiä resursseja. Toisen yrityksen sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle, pitää materiaalit kierrossa, säästää kummankin yrityksen kustannuksia ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Paneelissa keskustellaan alueellisista teollisista symbiooseista, uusista ratkaisuista ja mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan luomiseen.

15:30

Lanseeraus: Ilmastokumppanuus ja hiilineutraali Tampere 2030

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden toteutusohjelma Kestävä Tampere 2030 käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuutta lanseeraamassa projektipäällikkö Pirkko Eteläaho, Business Tampere;  kehityspäällikkö Laura Inha, Smart Tampere / Kestävä Tampere 2030; johtaja, energiamarkkinat Jukka Joronen, Tampereen Sähkölaitos; kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto, Tampere-talo; toimitusjohtaja Kirsi Koski, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS; pastori ja ympäristötoimikunnan sihteeri (vt.) Teemu Salminen, Tampereen ev.lut seurakunnat sekä maajohtaja Vesa Vaine, StepOne Tech Oy. Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

17:00

Johtajuussymposiumin päätössanat, dekaani Matti Sommarberg, johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto