Ohjelma: seminaarit ja paneelit

Keskiviikko 9.9.2020

9:00

Paneeli: Vastuullinen kuluttaminen

Panelisteina professori (kestävä kuluttaminen) Eva Heiskanen, Helsingin yliopisto; apulaisprofessori (muotoilun tutkimus, muoti, vaatetus ja tekstiilit) Kirsi Niinimäki, Aalto yliopisto; toimitusjohtaja Hanna Lusila, Weecos  – sustainable marketplace verkkoalusta; toiminnanjohtaja Kirsi Salonen, Eettisen kaupan puolesta ry sekä johtava asiantuntija, kestävä arki Markus Terho, Sitra.

Paneeli: Kestävä myynnin johtaminen

Panelisteina professori Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto;  yliopettaja Pia Hautamäki, Tampereen ammattikorkeakoulu; toimitusjohtaja Anna Lehtola, Lovia; Key Account Manager Lauri Marja-Aho, Neste Oyj; yliopistolehtori Malla Mattila, Tampereen yliopisto sekä innovaatiojohtaja Taru Pilvi, Tampereen yliopisto.

10:30-12:00

Seminaari: Kestävää hyvinvointia – vaikuttavia digipalveluita inhimillisesti?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo pidemmän aikaa etsitty ratkaisua yhteiskunnan rakenteelliseen ongelmaan: miten kasvavaan palvelutarpeeseen kyettäisiin vastaamaan käytössä olevilla niukoilla resursseilla. Digitalisaatio ja sen tarjoamat mahdollisuudet nähdään tähän yhtenä keskeisenä vastauksena. Koronapandemia osaltaan pakotti vauhdittamaan tätä digiloikkaa. KEHYS-hankkeen ja Tampereen yliopiston tarjoamassa webinaarissa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Miten sote-palvelut voisivat valjastaa digitalisaation täysimääräisesti uudistumiseensa?
  • Miten erilaisten digitaalisten palveluiden kautta voidaan tarjota sote-palveluja lähellä ihmisen arkea?
  • Minkälaisia mahdollisuuksia digitaalisuus tarjoaa moniammatilliseen asiantuntijapalveluun, asiakkaan yksilölliset tarpeet kattavasti huomioiden?
  • Voidaanko teknologiaa hyödyntää siten, että palveluita tarjotaan inhimillisesti ja vaikuttavasti?

Seminaarin ohjelma:

10.30 KEHYS-hankkeen avaussanat
10.45 Perttu Pölönen
11.20 Liina-Kaisa Tynkkynen
11.45 KEHYS – Kehitämme yhdessä: Vaikuttavia digipalveluita inhimillisesti?
11.55 Tilaisuuden päätös

Lisätietoja KEHYS-hankkeesta: https://www.tays.fi/kehys

Paneeli: Kestävä kaupunkikehitys

Panelisteina hankekehitysjohtaja Katariina Haig, Asuntosäätiö;  yliarkkitehti Henna Helander, Helsingin kaupunki sekä kestävän kaupunkikehityksen yliopistonlehtori Jonathon Taylor, Tampereen yliopisto. Juontajana kestävän kaupunkikehityksen yliopistonlehtori Markus Laine, Tampereen yliopisto.

12:00

Seminaari: The World after corona virus – maailma koronan jälkeen

Puhujat
professori Julian Birkinshaw, London Business School europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
alivaltiosihteeri Kai Sauer, Ulkoministeriö

12:30

Seminaari: Urheilu ja kestävä kehitys

Puhujat:

  • Riku Granat, toimitusjohtaja, Varalan urheiluopisto
  • Maarit Virtanen, ympäristö- ja ilmastoasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto
  • Lauri Karhunen, toiminnanjohtaja, JYP-Juniorit ry.
  • Hannu Soro, puheenjohtaja, Hämeen liikunta- ja urheilu

12:45

Paneeli: Kestävää energiaa ilman Venäjää?

Paneelissa edustajia niin turvallisuuspoliittiselta kuin energiapuolelta. Tilaisuuden isäntänä Jean Monnet -professori Pami Aalto.

Tuuli-, ydin- ja vesivoima nousevat Suomen energiantuotannon perusratkaisuksi pohjoismaisen ja laajemman eurooppalaisen sähkökaupan ohella. Tieliikenteessä siirrytään yhä enemmän tuulivoiman avittamaan sähköistymiseen, ja raskaassa tieliikenteessä kotimaiseen biokaasuun. Kotimaisia biopolttoaineita kulutetaan lentoliikenteessä sekoitevelvollisuutena. Aikaisempaa sääriippuvamman sähköntuotannon ongelmia ratkotaan erilaisilla kotimaisilla joustoratkaisuilla, jotka ulottuvat myös tavallisiin kotitalouksiin ja hyödyntävät myös sähköautojen akkuja. Mitä tämä EL-TRAN -konsortion visio vaikuttaa turvallisuuspolitiikkaan? Fossiilisia polttoaineita ostetaan Venäjältä jatkossa kovin vähän. Tähän asti Venäjän osuus Suomen primaarienergiankäytöstä on ollut noin 45 prosenttia. Seuraukset ovat myös tuntuvia vaikkapa Neste-nimiselle yrityksille. Suomi on yhä vähemmän sidottu Venäjään, samalla kun Suomen markkinan merkitys pienenee venäläisille toimijoille.

14:00

Paneeli: Save the Baltic Sea

Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö Johto ry. ja vastuullisen liiketoiminnan tutkimusryhmä järjestävät ajankohtaisen ja mielenkiintoisen paneelin otsikolla Save the Baltic Sea. Mukana paneelissa ovat mm. Tampereen yliopiston ja Carcotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, professori Johanna Kujala sekä Johto ry:n puheenjohtaja Hanna Vähävuori ja yliopistonlehtori Anna Heikkinen.

14:00

Paneeli: Teolliset symbioosit kiertotalouden edistäjinä

Panelisteina Jyri Arponen, johtava asiantuntija, liiketoiminnan kehitys, kiertotalous, Sitra; Ilkka Hippinen, johtava asiantuntija, teolliset symbioosit, Motiva; toimitusjohtaja Petri Järvensivu, Tarasten kiertotalousalue Oy, toimitusjohtaja Sampo Tukiainen, Carbofex sekä Eeva-Liisa Viskari, Impact Leader, Sustainability, TAMK. Puhetta johtaa aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto.

Teolliset symbioosit ovat usean yrityksen muodostamia kokonaisuuksia, joissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa tuotannon sivuvirtoja tai muita käyttämättömiä resursseja. Toisen yrityksen sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle, pitää materiaalit kierrossa, säästää kummankin yrityksen kustannuksia ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Paneelissa keskustellaan alueellisista teollisista symbiooseista, uusista ratkaisuista ja mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan luomiseen.

15:30-18:00

Lanseeraus: Ilmastokumppanuus ja hiilineutraali Tampere 2030

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden toteutusohjelma Kestävä Tampere 2030 käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuutta lanseeraamassa projektipäällikkö Pirkko Eteläaho, Business Tampere;  kehityspäällikkö Laura Inha, Smart Tampere / Kestävä Tampere 2030; johtaja, energiamarkkinat Jukka Joronen, Tampereen Sähkölaitos; kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto, Tampere-talo; toimitusjohtaja Kirsi Koski, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS; pastori ja ympäristötoimikunnan sihteeri (vt.) Teemu Salminen, Tampereen ev.lut seurakunnat sekä maajohtaja Vesa Vaine, StepOne Tech Oy. Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

17:30

Johtajuussymposiumin päätössanat, dekaani Matti Sommarberg, johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto