Työryhmät

Englanninkielisten työryhmien ohella (katso tästä) päivillä kokoontuu seuraavat suomenkieliset työryhmät. Abstraktit lähetetään tämän lomakkeen kautta, suomenkieliset työryhmät löytyvät listan lopussa.

  1. Työelämän kehittäminen, koordinaattorit Sirpa Syvänen ja Kaija Loppela

Työryhmässä pohditaan laaja-alaisesti työelämän laadun kehittämisestä ja työn murroksen vaikutuksista erilaisilla työpaikoilla ja eri aloilla. Lisäksi keskustellaan jo perinteiseen tapaan kehittämistyön onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tervetulleita ovat sekä tutkijat että käytännön toimijat, jotka ovat omassa työssään pohtineet näitä asioita.

  1. Työhyvinvointi, Koordinaattori Kirsi Heikkilä-Tammi

Organisaation työhyvinvointiin vaikuttavilla tekijöillä on yhteys tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Menestyvissä organisaatioissa työntekijät voivat ratkaista työhönsä liittyviä ongelmia ja haasteita, saavat vastuuta, osallistuvat päätöksentekoon, tuntevat organisaation toimintaperiaatteet ja tavoitteet, roolit ovat selkeitä suhteessa tavoitteisiin ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja johtaa sitä. Työryhmään ovat tervetulleita laaja-alaisesti työhyvinvoinnin kehittämistä käsittelevät esitykset.

  1. Johtaminen, Koordinaattori Kalle Pajunen

Organisaatioiden johtamisella on tärkeä rooli sekä nykypäivän että tulevaisuuden työelämässä. Työn ja työelämän muuttuessa myös johtaminen muuttuu ja odotukset organisaatioiden vastuulliselle toiminnalle kasvavat. Kun toimintaympäristön epävarmuus lisääntyy, muutosvauhti kasvaa ja työtahti tiivistyy, vastuullisuus ja eettiset näkökulmat korostuvat. Työryhmään ovat tervetulleita erilaisia lähestymistapoja edustavat esitykset. Aihetta voi lähestyä esimerkiksi julkisen tai yksityisen sektorin näkökulmasta sekä erilaisia tutkimusmetodeja hyödyntäen.

Avoin ryhmä, Koordinaattorit Tuija Koivunen ja Tiina Saari.

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki työelämän tutkimuksen esittelyt, jotka eivät löydä paikkaansa muista työryhmistä.

Tärkeitä päivämääriä:

Abstraktien jättäminen 18.2. – 15.5. Tieto hyväksymisestä 30.5.

Lisää tietoa: paul.jonker-hoffren@tuni.fi .
Ilmoittautuminen:  https://events.tuni.fi/irec2020/.