Historiantutkimuksen päivät 2021

14.-16.10.2021 Tampereen yliopisto

Kutsu

Kuudennet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 14.-16.10.2021. Päivien ohjelmassa on kutsuttujen esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa.

Konferenssin pääpuhujat ovat Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)); Prof. Christopher Otter (The Ohio State University); Prof Maria Ågren (Uppsala Universitet) sekä Prof. Pertti Haapala (Tampereen yliopisto).

Varsinainen esitelmäpyyntö julkistetaan elokuun lopulla (2020) konferenssin internetsivuilla (https://events.tuni.fi/hitu2021/) sekä muissa medioissa.

Päivien järjestäjinä ovat Tampereen yliopiston historian oppiaine ja Suomen Historiallinen Seura.

Tervetuloa!

 

******

Inbjudan

Den sjätte nationella konferensen för historieforskning ordnas 14.-16.10.2021 i Tammerfors.

På programmet står föredrag av huvudtalare, arbetsgrupper för deltagarnas egna presentationer samt friare program.

Konferensens huvudtalare är Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)); Prof. Christopher Otter (The Ohio State University); Prof Maria Ågren (Uppsala Universitet) sekä Prof. Pertti Haapala (Tampereen yliopisto).

Den egentliga föredragsinbjudan skall utgivas i slutet av augusti (2020) på konferensens internetsidan (https://events.tuni.fi/hitu2021/) och på andra medier.

Konferensen ordnas av läroämnet historia vid Tammerfors universitet i samarbete med Finska Historiska Samfundet.

Välkomna!

 

******

Invitation

The Sixth Finnish Conference on Historical Research will be held in Tampere on 14-16 October 2021. The conference program will consist of keynote lectures by international scholars, sessions, and lively social program.

The invited speakers for the conference are Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)); Prof. Christopher Otter (The Ohio State University); Prof Maria Ågren (Uppsala Universitet) and Prof. Pertti Haapala (Tampere University).

The actual call for papers will be opened by the end of August (2020), and published at the conference website (https://events.tuni.fi/hitu2021/) and in other media.

The conference is organised by the discipline of history at Tampere University together with the Finnish Historical Society.

Welcome!

Järjestäjät

Seuraavat tahot ovat järjestämässä tapahtumaa.